Het erecertificaat is een met de hand geschreven verklaring die uw handtekening draagt ​​en die te goeder trouw getuigt. Standaard vervangt het erecertificaat alle bewijsstukken die u niet zou kunnen leveren. Het schrijven van een erelijst is echter niet vanzelfsprekend en veel personen kunnen moeilijkheden ondervinden bij het schrijven van een dergelijke brief. Hieronder helpen we je om te vechten tegen het white page syndroom.

Welk formulier voor uw erecertificaat?

Het is zelfs heel eenvoudig. Elke verklaring op erewoord heeft de vorm van een handgeschreven brief met uw handtekening . Via deze brief erkent u bewust het bestaan ​​van de feiten en de situatie die u in uw e-mail benadrukt.

In sommige gevallen moet worden opgemerkt dat het niet vereist is dat het erecertificaat met de hand wordt geschreven, hoewel dit de voorkeur verdient. Vergeet niet dat een certificaat op erewoord geen onschuldige post is: inderdaad, in geval van valse verklaringen, zal het tegen u worden gebruikt.

In welke gevallen is een plechtige verklaring vereist?

Een certificaat van eer kan worden aangevraagd door een aanzienlijk aantal verschillende organisaties, waaronder CAF, CPAM, banken, Pôle Emploi, Taxes of de URSSAF. Het is inderdaad gebruikelijk dat een certificaat op erewoord vereist is voor de oprichting van een bedrijf, de beëindiging van een bezoldigde activiteit, het openen van een zichtrekening of een boekje, het verlenen van 'een uitkering of een pensioen of de voltooiing van een huwelijk.

Goed om te weten : het is natuurlijk mogelijk dat je een erefbrief moet schrijven namens verschillende en meer voorkomende gevallen. Zo is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat de eigenaar van een woning dit soort e-mail moet schrijven om de aanwezigheid van een familielid of een vriend in zijn woonplaats te bevestigen.

Een voorbeeld van een attest van eer

Het spreekt voor zich dat de inhoud van elke brief verschilt afhankelijk van wat u wordt gevraagd om te attesteren. Hoe het ook zij, identificeer uzelf aan het begin van de brief en onderteken het correct . Als u deze twee stappen overslaat, heeft uw e-mail geen juridische waarde. Om uw mogelijke verklaringen op erewoord te schrijven, kunt u vertrouwen op het tegenovergestelde model.

Naam en voornaam van de afzender

Adres van de afzender

Onderwerp: erecertificaat

Ik, ondergetekende, (naam en achternaam van de afzender), geboren op (geboortedatum van de afzender) te (gemeenschappelijke geboorteplaats van de afzender) en woonachtig te (adres van afzender), getuigt van de eer (markeer de feiten en de situatie waarop de verklaring betrekking heeft).

Ik ben op de hoogte van de strafrechtelijke sancties die zijn opgelegd door de auteur van een vals certificaat.

Gemaakt om te dienen en op te staan ​​wat juist is.

Plaats, datum, handtekening

Download de model-attest van eer in PDF.

Om ook te lezen:

  • De standaardbrief om een ​​adreswijziging aan te geven
  • Brievensjabloon: bankrekening sluiten
  • Brievensjabloon: beëindiging van de verzekering
  • Brievensjabloon: schuldherkenning
  • Voorbeeldbrief: accommodatiecertificaat

Categorie: