1 augustus is een sleuteldatum. Midden in de zomer brengt deze cruciale datum vaak veranderingen met zich mee, inclusief tarieven, die niet zonder gevolgen zijn voor het dagelijkse leven van de Fransen. Wat verandert er op 1 augustus 2020 ? En wat te verwachten voor de rest van het jaar 2020?

De veranderingen op 1 augustus die de rekeningen drukken

Elektriciteitstarieven stijgen

Energie is een grote uitgave voor Franse huishoudens: naar schatting is ongeveer 10% van het aandeel dat deze kosten (elektriciteit, gas, …) vertegenwoordigen in de begroting van een huishouden.

Het is om deze reden dat overheidsbeleid de energiecontrole voor huishoudens met bescheiden middelen heeft geïmplementeerd: een verhoging van de energie-uitgaven geeft lucht aan huishoudens met een krap budget .

Vanaf 1 augustus 2020 stijgen de elektriciteitstarieven met 1, 23% voor inwoners van residentiële tarieven (gereguleerd tarief). De blauwe professionele tarieven stijgen met 1, 10%.

Deze toename is met name het gevolg van kosten in verband met het gebruik van de netwerken. De tarieven waren afgelopen juni al met 5, 9% gestegen.

De aanscherping van de conversiepremie voor vervuilende voertuigen

De reikwijdte van de omzettingspremie voor huishoudens met lage inkomens om hen aan te moedigen hun vervuilende voertuigen te vervangen, is aangescherpt: deze maatregel heeft bij de Franse huishoudens veel succes gehad, met meer dan 200.000 premium-aanvragen ingezonden dit kader. Een onverwacht succes voor de staat die nu gedwongen is het voordeel van deze premie te beperken. Alleen voertuigen komen nu in aanmerking:

  • met een CO2-uitstoot van minder dan 117 gram per kilometer. In de praktijk komen gebruikte dieselvoertuigen niet meer in aanmerking voor deze bonus
  • met een aankoopprijs van minder dan 60.000 euro.

Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met het gezinsinkomen en het Crit'air-karakter van het voertuig om te bepalen of de conversiepremie in aanmerking komt.

Voor in aanmerking komende aanvragen wordt het premiebedrag in de meeste gevallen naar beneden bijgesteld.

Het gebruik van ingelijste elektrische scooters

De stad Parijs heeft bij decreet het verbod op het parkeren van een scooter op de Parijse trottoirs goedgekeurd. Gebruikers van scooters parkeren hun voertuigen nu op de daarvoor bestemde plaatsen voor het parkeren van twee wielen of auto's op straffe van een boete. De overtreding is vastgesteld op 35 euro.

Met betrekking tot scooterverkeer op de trottoirs werd een verbalisatie van 135 euro aangekondigd door het ministerie van Transport. Het zou in september 2020 in werking moeten treden. Lopen met een koptelefoon of het dragen van een passagier op een scooter zal ook worden gestraft.

De wijzigingen op 1 augustus die enige besparingen mogelijk maken

De prijs van gas blijft dalen

In tegenstelling tot elektriciteit dalen de gaskosten licht voor Engie-abonnees (gemiddeld 0, 5% lager), waarmee de reeds in juli aangekondigde daling wordt voortgezet.

Deze maatregel heeft vooral betrekking op huishoudens die zichzelf op gas verwarmen en waarvoor de daling tot 0, 6% zal stijgen.

De schooltoelage

Meer dan 3 miljoen gezinnen profiteren elk jaar van de schooltoelage (ARS). Deze steun wordt op 20 augustus aan in aanmerking komende huishoudens betaald.

De bedragen voor 2020 zijn als volgt:

  • 370, 69 euro voor een kind van 6 tot 10 jaar
  • 391, 14 euro voor een kind van 11 tot 14 jaar
  • 404, 69 euro voor een kind van 15 tot 18 jaar oud.

De middelenplafonds om van deze steun te profiteren, zijn naar boven bijgesteld. De schooltoelage wordt dus toegewezen aan ouders vanaf € 24.697 aan jaarinkomen (voor een kind ten laste).

Verwachte ontwikkelingen in de komende maanden: werkloosheidsuitkeringen, gezondheid, pensioensparen

De kalender met ontwikkelingen voor 2020 eindigt niet op 1 augustus.

In het laatste kwartaal wordt een aantal wijzigingen aangekondigd, waaronder de inwerkingtreding van de nieuwe compensatiemaatregelen na de hervorming van de werkloosheidsverzekering.

Werkloosheids voorzieningen: nieuw!

Nieuwe regels voor het berekenen van de vergoeding, nieuwe voorwaarden voor toekenning, nieuwe begunstigden, … iets om het landschap van de werkloosheidsverzekering aanzienlijk te herzien. De eerste bepalingen van de hervorming worden van kracht op 1 november.

Zie ook Werkloosheidsverzekering: de regels veranderen!

Pensioensparen herzien

Daarvoor worden enkele nieuwe functies verwacht zodra het schooljaar begint met het verschijnen van twee nieuwe pensioenspaarinstrumenten. PERP, PERCO en PREFON worden vanaf 1 oktober niet meer op de markt gebracht. Deze nieuwe pensioenspaarproducten zullen fiscale prikkels bieden.

Zie ook In 2020 veranderen pensioensparen!

"Nul blijft afhankelijk" voor sommige gezondheidsapparatuur

Ten slotte voorziet de hervorming "100% gezondheid" die gericht is op het verbeteren van de toegang tot kwaliteitszorg voor Fransen, het recht op volledige terugbetaling van brillen, tandheelkundige of gehoorapparaten (kroonkronen, gehoorapparaten, enz.), Met inachtneming van bepaalde tariefplafonds. Deze hervorming wordt geleidelijk van kracht vanaf 1 januari 2020.

Zie ook Afhankelijke nul: naar een betere vergoeding van zorg

Categorie: