Ontdek oplossingen voor belastingvrijstelling! Hoe worden vermogenswinsten berekend? De bruto meerwaarde wordt verkregen door de aankoopprijs af te trekken van de verkoopprijs van het goed. Bij de berekening van de verkoopprijs voegen we de kosten toe die door de koper van het goed zijn betaald, maar we moeten de kosten aftrekken die door de verkoper worden gedragen.
Er zijn twee soorten belastingen te onderscheiden: inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbelasting, die niet op dezelfde basis worden berekend.

De belasting op onroerendgoedwinsten op inkomstenbelasting

De netto vermogenswinst wordt belast. Om het te berekenen, volstaat het om de emissierechten toe te passen waarop men recht heeft op de bruto meerwaarde.
De aftrek zal groter zijn als de verkoper zijn eigendom lang vasthoudt. Er wordt bijvoorbeeld geen vergoeding toegepast voor diegenen die het onroerend goed minder dan 5 jaar in bezit hadden gehad.
Aan de andere kant hebben mensen die 10 jaar eigenaar zijn, recht op een korting van 30%, 90% na 20 jaar, tot een volledige vrijstelling van belasting op onroerendgoedwinsten wanneer het onroerend goed langer dan 21 jaar wordt aangehouden .

De berekening van sociale heffingen

Als na 22 jaar de inkomstenbelasting wordt verlaagd tot 0, moet de overdrager het onroerend goed minstens 30 jaar in bezit hebben gehad om volledig vrijgesteld te zijn van de vermogenswinstbelasting. Inderdaad, aan de belasting op het inkomen zijn de sociale heffingen toegevoegd. De hier toegepaste vermindering neemt ook af met de duur van de detentie.

De definitieve berekening van de belasting op onroerendgoedwinsten

Twee bedragen moeten worden toegevoegd: het bedrag van de inkomstenbelastingheffing (het bedrag van de netto vermogenswinst vermenigvuldigd met het belastingtarief) en het bedrag van de sociale zekerheidsbelasting (de netto vermogenswinst vermenigvuldigd met 15, 5%).

Vrijstellingsgevallen van de belasting op onroerendgoedwinsten

In sommige gevallen kunnen verkopers worden vrijgesteld van de vermogenswinstbelasting. Dit zijn de meest voorkomende situaties om aan belasting te ontsnappen:

  • Als het onroerend goed is verkocht voor minder dan 15.000 euro: veel garages ontsnappen dus aan deze belasting.
  • Als u langer dan 30 jaar eigenaar bent van het onroerend goed.
  • Als het verkochte eigendom de hoofdverblijfplaats van de overdrager was.
  • Als het onroerend goed wordt doorverkocht aan een woningcorporatie.
  • Als het verkochte onroerend goed een meerwaarde heeft gegenereerd na een landconsolidatie.
Meld u aan voor de nieuwsbrief en ontvang al onze gidsen!

Om ook te lezen:

  • Vrijstelling van onroerendgoedbelasting: presentatie van de apparaten
  • Makelaarskantoor: moet u het gebruiken of niet?
  • Wat zijn de verplichtingen van property management

Categorie: