Het ziekteverlof houdt een opschorting van de arbeidsovereenkomst in die niet zonder gevolgen is voor de betaling van de bezoldiging van de betrokken werknemer. Ziekte en salaris zijn niet compatibel: uitkeringen betaald door de ziekteverzekering nemen het over om de middelen van de werknemer te behouden. Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van dagelijkse toeslagen? Hoe worden ze berekend?

Stop ziekte en salaris: hoe werkt het?

Wanneer de werknemer met ziekteverlof is, wordt zijn arbeidsovereenkomst opgeschort en betaalt de werkgever hem geen vergoeding meer. Het principe is hetzelfde voor de werkzoekende voor wie de betaling van werkloosheidsuitkeringen wordt opgeschort voor de duur van de stop.

Het socialezekerheidsstelsel stelt de werknemer en de werkzoekende niettemin in staat om, onder voorwaarden, een vergoeding te ontvangen die wordt betaald door de ziekteverzekering, de zogenaamde "dagvergoeding".

Het bedrag varieert volgens het referentiesalaris van de begunstigde zonder € 45, 01 per dag te overschrijden.

Namelijk: een collectieve overeenkomst (bedrijfsovereenkomst of collectieve overeenkomst) kan voorzien in een financiële aanvulling, de zogenaamde "aanvullende vergoeding", in geval van ziekteverlof waardoor de werknemer kan profiteren van een onderhoud, soms vol, van zijn salaris.

Werkzoekenden en ziekteverlof: welke bijzonderheden?

Net als voor werknemers kan een persoon die door de sociale zekerheid wordt gecompenseerd wegens ziekteverlof geen werkloosheidsuitkering ontvangen. De zorgverzekering volgt de werkloosheidsverzekering, met de betaling van dagvergoedingen, zoals voor een werknemer.

Namelijk : het aantal dagen dat door de ziekteverzekering wordt gedekt, staat gelijk aan het aantal dagen dat de rechten op werkloosheidsuitkeringen gelden.

Om zijn per dag te ontvangen, moet de werkzoekende een werkcertificaat en de loonstroken voor de laatste drie of twaalf maanden van activiteit overleggen, en niet te vergeten het bewijs van toelating tot de werkloosheidsuitkering en het laatste certificaat betaling van dezelfde vergoeding.

Wat zijn de voorwaarden voor het verzamelen van dagvergoedingen?

Geval van werknemers

Om te profiteren van de dagelijkse vergoedingen, moet de werknemer aan bepaalde arbeidsvoorwaarden voldoen die afhankelijk zijn van de duur van de stop.

Voor periodes van ziekteverlof van zes maanden of minder, zijn ten minste 150 uren werk in de laatste drie maanden of negentig dagen voorafgaand aan de werkonderbreking vereist om compensatie te activeren.

Als de werknemer gedurende de laatste zes maanden vóór de stopzetting van het werk (dwz € 10.180, 45 voor 2020) heeft bijgedragen op een salaris dat hoger is dan of gelijk is aan 1.015 keer de Smic per uur.

Voor langdurig ziekteverlof (duur langer dan 6 maanden), zoals in geval van depressie, moet de werknemer ten minste 600 werkuren bewijzen tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de werkonderbreking of hebben bijgedragen aan een salaris dat minimaal gelijk is aan 2.030 maal de Smic in de afgelopen twaalf maanden (di € 20.056, 40 voor 2020).

Geval van werkzoekenden

Wanneer de aangehouden persoon de status van werkzoekende heeft, worden de dagvergoedingen geopend als:

  • zij wordt gecompenseerd of is gecompenseerd door de werkloosheidsverzekering in de afgelopen twaalf maanden
  • ze heeft haar bezoldigde activiteit minder dan twaalf maanden stopgezet.

Compensatie, duur en stop en planning

Wachttijd: de eerste 3 rustdagen worden niet gecompenseerd

Allereerst moet worden opgemerkt dat de ziekteverzekering de eerste drie dagen van de werkonderbreking geen vergoeding betaalt. De vergoeding begint vanaf de 4e dag.

Namelijk: een collectieve overeenkomst kan ook vanaf de eerste dag van het vonnis compensatie bieden.

Variabele vergoeding volgens de maanden

Bovendien betaalt de zorgverzekering evenveel dagvergoedingen (IJ) als er dagen in de maand zijn. Ook zal de vergoeding waarschijnlijk variëren, afhankelijk van of er achtentwintig of negenentwintig dagen in februari zijn en dertig of eenendertig dagen de andere maanden van het jaar.

Bereken uw dagelijkse vergoeding in de praktijk

De berekening van het toegekende bedrag voor dagvergoedingen is gebaseerd op het basisdagloon van de betrokken persoon.

Dit dagelijkse referentieloon wordt verkregen door het brutoloon over de laatste drie maanden voorafgaand aan de uitspraak te delen door 91, 25.

De dagvergoedingen komen overeen met 50% van dit dagreferentieloon zonder de wettelijke plafonds te kunnen overschrijden.

De toe te passen formule is daarom de volgende: (som van het maandelijkse brutoloon / 91, 25) x (50%).

Let op : de dagelijkse ziektevergoeding exclusief opslag wordt gemaximeerd op 45, 01 € (waarde voor 2020), dit betekent dat een persoon die een dagelijks referentieloon ontvangt dat hoger is dan 90, 02 € zijn schadevergoeding op deze niveaus heeft. € 45, 01.

Namelijk : wanneer de werknemer drie of meer kinderen ten laste heeft, wordt de dagvergoeding verhoogd tot 66, 66% van het referentiesalaris vanaf de 31e dag van het vonnis.

Voor werknemers kan de vergoeding worden aangevuld met een betaling van de werkgever om het verlies van salaris te compenseren

De dagvergoedingen zijn onderworpen aan sociale premies en inkomstenbelasting.

Omgaan met verloren loon bij ziekteverlof

Het verlies van salaris tijdens een ziekteverlof is een delicate situatie om te beheren. Het binnenlandse budget wordt sterk beïnvloed, met name omdat de uitgaven op het volledige niveau blijven. Om met deze daling van middelen om te gaan, is het noodzakelijk om uw budget zorgvuldig te beheren.

Als de werkonderbreking aanhoudt en ernstige financiële problemen veroorzaakt, is het mogelijk om met name bij de Schatkist om betalingsachterstanden te vragen.

Het vragen van familieleden om een ​​lening tussen particulieren, of gewoon een helpende hand om bepaalde uitgaven te vermijden (bijvoorbeeld kinderopvang) zijn opties om te overwegen voordat de situatie verslechtert.

Om geholpen te worden bij zijn inspanningen, is het mogelijk om dichter bij de lokale sociale diensten te komen.

Categorie: