Het ongevallenrapport is een document dat wordt gebruikt om de gebeurtenissen te beschrijven die plaatsvonden tijdens een verkeersongeval. Essentieel om de verantwoordelijkheid van elkaar te bepalen, het is vooral een document waarmee mensen sneller worden vergoed door hun verzekering.

Wat is het belang van het minnelijke rapport?

Het moet bekend zijn dat het minnelijke rapport een juridische waarde heeft en als bewijs dient voor verzekeraars die betrokken zijn bij een verkeersongeval. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, heeft het geen doel bij het herkennen van verantwoordelijkheidsaandelen. Deze taak valt onder de verantwoordelijkheid van verzekeraars en niet van bestuurders.

Dus, kort samengevat, het minnelijke rapport dient alleen om de omstandigheden van het ongeval te beschrijven en in dit verband moet u waakzaam zijn en de situatie eerlijk beschrijven. In geval van fouten of oneerlijkheid kan de verantwoordelijkheid voor het ongeval inderdaad worden afgewezen voor de andere partij, wat negatieve gevolgen zou hebben. U moet dan uw verzekeraar hiervan op de hoogte brengen en hem het minnelijke rapport binnen 5 dagen sturen.

Wat zijn de nodige documenten?

Je hebt de volgende documenten nodig:

  • Uw rijbewijs
  • Uw verzekeringsbewijs
  • Je grijze kaart

U moet deze documenten presenteren en de andere automobilist moet hetzelfde doen. Vergeet bovendien niet om na bevestiging van het minnelijke rapport te bevestigen dat de vermelde informatie juist is om problemen te voorkomen.

Hoe een minnelijk rapport invullen?

Nadat u al deze administratieve informatie hebt aangegeven, moet u de omstandigheden van het ongeval beschrijven dankzij een kruissysteem, een schets en verschillende observaties.

De kruisen

Het rapport voorziet in ongevalsituaties en bepaalt vooraf de verantwoordelijkheden volgens schokken. Het document biedt oplossingen die dicht bij de realiteit liggen die u moet aanvinken. In tegenstelling tot wat men zou denken, zijn de kruisen waardevoller dan de schets in de ogen van verzekeringen.

Vergeet ook niet om alleen het vakje of de vakjes aan te vinken die beschrijven wat u op het moment van de schok deed. Dus als u van rijstrook bent veranderd en de schok op 60 meter afstand plaatsvond, vink dan niet "rijstrook wisselen" aan, omdat u als enige verantwoordelijk wordt herkend.

De schets

Op deze schets ziet u alles wat had kunnen wegen op de realisatie van het ongeval. Vergeet niet om de prioriteiten te specificeren, om de borden, de lichten, de mogelijke obstakels en de geparkeerde of in omloop zijnde voertuigen te tekenen, zelfs als ze niet bij het ongeval betrokken zijn.

Houd er ook rekening mee dat de positie van de voertuigen ten opzichte van de middenas van de weg cruciaal is om de verantwoordelijkheden bij ongevallen in tegenovergestelde richting vast te stellen. Het moet dus absoluut op de schets worden weergegeven door stippellijnen.

waarnemingen

In deze sectie kunt u alle informatie toevoegen die u niet kunt vermelden in de sectie "Omstandigheden" en die de situatie kan specificeren. Bovendien kunt u deze kop ook gebruiken als de andere bestuurder een vakje aanvinkt of een observatie noteert die niet overeenkomt met de realiteit. Vervolgens kunt u uw meningsverschil in deze sectie vermelden.

Ten slotte hoeft u het contract pas te ondertekenen als het volledig door u en de andere bestuurder is voltooid. Vergeet niet om alle items te bevestigen, inclusief die met betrekking tot rijbewijs, registratie, etc.

Enkele speciale gevallen …

  • Als er onenigheid is over het vriendelijke rapport, moet u dit noteren in het opmerkingengedeelte
  • Als de andere bestuurder het rapport niet wenst in te vullen, noteer dan zijn registratie en zoek naar getuigen
  • Als de andere bestuurder wegloopt of u een vriendelijk rapport meldt dat wordt bedreigd, dient u een klacht in bij de politie.

Wat is de wettelijke deadline voor het afleggen van een verklaring?

Hoewel een minnelijke melding onmiddellijk na het ongeval (voor zover mogelijk) moet worden ingevuld, is de deadline voor het verzenden van de verklaring naar de verzekeringsmaatschappij vijf dagen . De stappen zijn echter vergemakkelijkt sinds 2020 en de introductie van het online rapport of e-verklaring. In alle gevallen, voor snelle ondersteuning, wordt aanbevolen om de verzekeraar onmiddellijk na het ophangen te bellen; dus een bestand wordt aangemaakt in de wake.

Is het verplicht om een ​​verklaring af te leggen?

In tegenstelling tot wat de stedelijke legendes vertellen, is de minnelijke conclusie niet verplicht. Aan de andere kant wordt het sterk aanbevolen. De betrokken partijen hebben er zelfs alle belang bij om de omstandigheden van het ongeval op te schrijven om schadevergoeding door verzekeringsmaatschappijen te vergemakkelijken. Merk op dat als u om de een of andere reden het niet eens bent met de andere bestuurder, u het recht hebt om een ​​minnelijke melding te weigeren.

Wat te doen in geval van weigering van een minnelijke melding?

Als de andere partij weigert het rapport minnelijk in te vullen (of als het na het ongeval is gevlucht), hebt u er nog steeds alle belang bij dit te doen. In de sectie gewijd aan "Observaties", deel het gedrag van de niet-coöperatieve automobilist. Vergeet ook niet het kenteken van uw voertuig te noteren, foto's van het ongeval te maken en nuttige getuigenissen te verzamelen. Aan de andere kant, als de automobilist van de andere partij ontsnapt na een ernstig ongeval met letsel, ga dan naar het dichtstbijzijnde politiebureau om een ​​klacht in te dienen tegen X.

Merk op dat de vlucht of weigering van de tegenstander niet betekent dat zijn verzekeraar geen rapport van hem zal ontvangen. Inderdaad, deze laatste kan altijd later een verklaring invullen, binnen de wettelijke termijn. Als dit het geval is, zullen de twee verzekeringsmaatschappijen rekening houden met de verantwoordelijkheid van elk tijdens het verkeersongeval.

Als de auteur van de weigering daarentegen helemaal niets verklaart, wordt de situatie expliciet: in het licht van het enige minnelijke rapport dat een van de verzekeraars ontvangt, zullen de verzekeringsmaatschappijen toegeven de verantwoordelijkheid voor het ongeval toe te wijzen aan de auteur van de weigering. Ook wordt het sterk afgeraden te vluchten zonder een minnelijk rapport in te vullen en zonder nieuws aan zijn verzekeraar te geven.

Categorie: