Wat is het risico bij in gebreke blijven van autoverzekeringen ? Omdat ja, het is verplicht! Elk landmotorvoertuig moet ten minste verzekerd zijn, dat wil zeggen in burgerlijke aansprakelijkheid.
En het is niet nodig om er kilometers voor te rijden, zelfs als de auto niet door de garagedeur gaat, kan dit schade aan een derde veroorzaken.
Kortom, verzekering is meer dan nodig of de rekening kan min of meer zout zijn … afhankelijk van het scenario.

Scenario 1: veilig rijden …

Het besturen van een voertuig zonder autoverzekering is gewoon in strijd met de wet en meer in het bijzonder met het artikel L324-2 van de Highway Code van 10 maart 2004. En de boete is zwaar in vergelijking met andere overtredingen zoals matige snelheidsoverschrijdingen.
Het kost de dader een boete van maximaal € 3.750. Maar de geldelijke sanctie is niet alles. Hij riskeert ook …

  • De schorsing van zijn rijbewijs voor drie jaar
  • De annulering van zijn licentie en het verbod om deze voor drie jaar terug te geven
  • Immobilisatie en inbeslagname van het voertuig
  • Het verbod op het besturen van motorvoertuigen, inclusief auto's zonder rijbewijs, gedurende vijf jaar
  • Een zin voor fijne dagen
  • De verplichting om werkzaamheden van algemeen belang te verrichten
  • De verplichting om op zijn kosten deel te nemen aan een bewustmakingscursus voor verkeersveiligheid.

Scenario 2: Per ongeluk rijden

Om geen verzekering te hebben en een ongeval te veroorzaken, is het de garantie van zware gevolgen naast die welke iets hogerop worden opgeroepen. Sommigen weten het misschien niet, maar wanneer een bestuurder verantwoordelijk is voor een ongeval dat leidt tot persoonlijk letsel of materiële schade aan een derde, is het de FGA (Automobile Guarantee Fund) die de slachtoffers vergoedt. De bestuurder is verplicht de door dit fonds betaalde vergoeding te vergoeden.
Uiteindelijk, als een persoon dacht een paar honderd euro aan besparingen op zijn verzekering te maken, riskeert dit veel meer in financiële termen, maar ook sociaal. Inderdaad, moeilijk om zonder vergunning naar het werk te gaan …
En vergeet niet om de sticker op de voorruit te plakken op straffe van een mooie tweede klasse van 35 euro. Rijd verzekerd, om veilig te rijden!
Om te weten! Met het oog op de nieuwe wet die de justitie moderniseert, wordt rijden zonder verzekering met ingang van 1 januari 2020 bestraft met een vaste boete van € 800, zonder naar de rechter te stappen.

Om ook te lezen:

  • Vind de goedkoopste autoverzekering
  • Welke autoverzekering kiezen?
  • Autoverzekering: hoe offertes vergelijken?

Categorie: