Het is zeldzaam om te horen van de aflossing van geld, en toch is deze praktijk in het dagelijks leven veelvuldig: de aflossing van geld verwijst naar de terugkoop van aandelen van bezittingen met meerdere.

Echtgenoten die scheiden, kinderen die goederen erven, …. veel situaties kunnen leiden tot de wens om eigen aandelen terug te kopen. Wat zijn de specifieke kenmerken van de verlossing? Hoe wordt de waarde van het te betalen bedrag bij de terugbetaling berekend?

Redemption: wat is het?

Wanneer meerdere personen eigendom bezitten (zogenaamd onverdeeld eigendom), bezitten zij aandelen. Wanneer dit onroerend goed te koop wordt aangeboden, kan een van de onverdeelde eigenaren de aandelen van de andere (of anderen) willen terugkopen. Dit wordt een inwisseling van contanten genoemd.

We ontmoeten vaak het mechanisme van de verlossing van het evenwicht in het kader van echtelijke scheiding (echtscheiding, breuk van PACS), wanneer een van de partners de gemeenschappelijk verworven huisvesting wil behouden en blijven.

De aflossing van saldo wordt gerealiseerd vóór notaris.

De schatting van de waarde van het onroerend goed: het centrale punt van de aflossing van het saldo

Sommige activa, zoals onroerend goed, hebben waarschijnlijk een marktwaarde die in de loop van de tijd aanzienlijk verandert. De waarde van eenheden op de dag van de verkrijging of overdracht van eigendom door successie is bijvoorbeeld niet noodzakelijk hetzelfde.

Om elk geschil over de aankoop van saldo te voorkomen, is het raadzaam om eerst het onroerend goed te schatten door een professional, een notaris of een vastgoeddeskundige die bijvoorbeeld neutraal en onafhankelijk zal zijn. De aflossing van het saldo is gebaseerd op de huidige marktwaarde van het onroerend goed en niet op de oorspronkelijke waarde.

Een waardecertificaat zal worden uitgegeven aan de eigenaars na de schatting van het onroerend goed.

Namelijk : de mede-eigenaars kunnen ook de waarde van het onroerend goed in onderling overleg bepalen.

Berekening van het saldo

De berekening van het saldo bij gebrek aan nog te betalen lening

Bij gebrek aan een lening die nog moet worden terugbetaald, wordt het bedrag van de betaling als volgt berekend:

Bedrag van het saldo = (waarde van het onroerend goed / aantal eigenaren)

Voorbeeld : de heer en mevrouw X zijn eigenaars die elk de helft van een huis waarderen ter waarde van 300 000 €, waarop geen lening is. Er werd overeengekomen dat mevrouw X na scheiding de volledige eigenaar van de eenheid zou worden. Ze zal daarom de helft van de waarde van het onroerend goed, of € 150.000, van haar ex-echtgenoot moeten terugkopen.

De berekening van het saldo in de aanwezigheid van een resterende lening

Als er nog een lening moet worden terugbetaald, wordt het bedrag van de betaling als volgt berekend:

Bedrag van het saldo = (waarde van het huis / aantal eigenaren) - (bedrag van het uitstaande kapitaal / aantal eigenaren)

Voorbeeld : de heer en mevrouw X zijn elk half eigenaar van een huis met een waarde van 300 000 € waarop nog 100.000 € hypotheek moet worden terugbetaald. Er werd overeengekomen dat aan het einde van de scheiding mevrouw X de volledige eigenaar van de eenheid zou worden. Zij zal daarom haar voormalige echtgenoot de helft van de waarde van het onroerend goed (€ 150.000) terug moeten kopen, verminderd met de helft van de resterende hypotheek (€ 50.000).

De heer X ontvangt 100.000 € van mevrouw Dupont.

Om het saldo terug te kopen, moet het het deel van de heer (100 000 €) plus het resterende kapitaal (100 000 €) financieren, een totaal van 200 000 €.

Namelijk : om het bedrag van het resterende kapitaal te bepalen, is het raadzaam om de kredietverlenende instelling te benaderen om de bijgewerkte afschrijvingstabel voor leningen te raadplegen.

De kosten die verbonden zijn aan de aflossing van het saldo

De aflossing van het saldo is onderworpen aan het deelrecht dat overeenkomt met 2, 5% van de netto waarde van het onroerend goed. Aan dit deelrecht worden de kosten toegevoegd van de notaris die voor de verkoop zorgde, en mogelijk de boetes van vervroegde aflossing wanneer er een hypotheek op het onroerend goed resteert.

Hoe de aflossing van saldo te financieren?

De financiering van de aankoop van saldo kan worden gedaan:

  • op eigen vermogen
  • met behulp van een banklening (hypotheek of hypotheek).

In dit tweede geval ontslaat het feit dat de geleende fondsen zijn bedoeld voor de aankoop van cashflow de lener niet van het bieden van solide garanties om de terugbetaling van de lening te waarborgen en een akkoord van de kredietinstelling te verkrijgen.

Afhankelijk van de beschikbare middelen voor de koper, kan worden overwogen om de huidige woninglening te behouden (gewijzigd door wijziging), of om deze te verlengen (de voorwaarden worden vervolgens met de bank besproken).

Om ook te lezen:

  • Wat is het doel van een indivision-overeenkomst?
  • Successierechten: berekening, schaal, betaling
  • Citaat: wat is het?
  • Wat is het doel van het ondertekenen van een akte?
  • Donatie: hoe werkt de vererving van de erfenis?

Categorie: