De Merit Scholarship is een apparaat waarmee de meest getalenteerde studenten met een bescheiden achtergrond hun studie kunnen voortzetten zonder dat het gebrek aan financiële middelen een rem is. In de praktijk zijn deze subsidies echter zeer laag en kunnen studenten hun studies in het hoger onderwijs niet volledig financieren. Er is ook een studiebeurs voor verdiensten voor middelbare scholieren die goede resultaten hebben behaald in het universiteitscertificaat.

De verdienstebeurs volgens het patent van het college

De voorwaarden voor het behalen van een verdienstebeurs op de middelbare school

Om een ​​verdienstebeurs op de middelbare school te krijgen, moet je een vermelding hebben gekregen voor het patent van hogescholen. Omdat dit ook een beurs is die wordt toegekend op basis van sociale criteria en niet alleen op basis van verdienste, moet de middelbare schoolstudent ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De leerling moet zich ertoe verbinden om een ​​cyclus te volgen die leidt tot het passeren van het baccalaureaat om in aanmerking te komen voor deze verdienstebeurs, bedoeld om de armste jongeren aan te moedigen om na het patent verder te studeren.
  • Hij moet zich ook inzetten om zijn opleiding ijverig voort te zetten: de beurs kan worden opgeschort als hij zijn opleiding onderbreekt in het tweede jaar, of als hij de cursussen mist tijdens zijn jaren op de middelbare school.
  • Al een begunstigde van de middelbare schoolbeurs, ook toegeschreven aan sociale criteria.

De te nemen stappen om de betaling van deze beurs te verkrijgen

Er is geen specifiek verzoek om de verdienstebeurs toe te kennen. Vul gewoon een bestand in om de middelbare schoolbeurs te krijgen. Als de inkomenscriteria en resultaten in aanmerking komen voor deze hulp, wordt de beurs automatisch betaald. De kandidaat hoeft alleen maar een brief te schrijven waarin hij zich ertoe verbindt zijn opleiding voort te zetten tot het einde van het baccalaureaat en goede resultaten te behalen.

Wat is de verdienste na het patent?

Verschillende niveaus worden bepaald op basis van het inkomen van het huis waaruit de toekomstige middelbare schoolstudent wordt geboren. De verdienste-beurs volgt dezelfde evolutie als de middelbare schoolbeurs, het is progressief volgens het niveau van de begunstigden, vastgesteld volgens het inkomen van de ouders.

Degenen die het voor het eerst ontvangen in het schooljaar 2020-2018, ontvangen hulp die varieert van € 402 (voor stap 1) tot € 1.002 (stap 6). Het is hetzelfde voor degenen die het in 2020 begonnen waar te nemen.

Voor middelbare scholieren die sinds het begin van het schooljaar 2020 hebben geprofiteerd van de verdienstebeurs, wordt het bedrag van € 800 in drie termijnen aan hen uitbetaald.

De verdienste beurs voor de houders van de bac met eer

De Merit Scholarship is nog nuttiger voor jonge studenten die veel meer kosten moeten dekken dan middelbare scholieren. Het Merit Scholarship is dan onderworpen aan nieuwe criteria.

Onder welke voorwaarden krijg je na je bachelor een verdienstebeurs?

Om een ​​verdienstebeurs te verkrijgen tijdens je afgestudeerde studies, moet je een baccalaureaat met onderscheiding hebben behaald. Studenten die een verdienstebeurs hebben ontvangen voor hun eerste studiejaar, hebben dan recht op de volgende 2 jaar, mits zij lessen volgen en niet herhalen (tenzij medische redenen dit rechtvaardigen). Studenten die voor moeilijke cursussen hebben gekozen (voorbereidende lessen voor grandes écoles, geneeskunde) kunnen een afwijking krijgen.

Het is niet mogelijk om een ​​beurs op verdienste te verkrijgen zonder een fellow te zijn, dus de beurs wordt opnieuw toegekend op sociale criteria aan studenten die al een beurs hebben om hun hogere opleiding te volgen. Fellows kunnen op elk niveau verdienste ondersteuning ontvangen.

Natuurlijk moeten studenten doorgaan met hun studies in het onderwijs om te profiteren van de verdienstebeurs.
Het kan worden gecumuleerd met andere hulp: met subsidies op sociale criteria of mobiliteitshulpmiddelen.

Let op, verdienste beurzen voor studenten zijn beperkt! Het is mogelijk dat je het niet kunt krijgen, zelfs als je aan de criteria voldoet als alle beurzen al zijn toegekend en er een student met een hogere prijs aanwezig is.

Wanneer wordt het betaald aan nieuwe studenten?

Het wordt elk jaar in 9 maandelijkse termijnen betaald. Voor studenten die het baccalaureaat vóór 2020 hebben behaald, is het bedrag vastgesteld op € 1.800. Degenen die het baccalaureaat vanaf het jaar 2020 hebben verkregen, hebben minder geluk, het bedrag is verlaagd tot 900 €.

Studenten hoeven geen specifiek verzoek om verdienste in te dienen: ze hoeven alleen een beurs aan te vragen op sociale criteria. Als deze wordt geaccepteerd en dat de jonge student een vermelding zeer goed in zijn baccalaureat krijgt, zal de CROUS automatisch overgaan tot de betaling van deze hulp. Het is de rector die de definitieve toekenningsbeslissing neemt of een van deze extra beurzen.

Om ook te lezen:

  • 2020-2018 College Scholarship: alles wat u moet weten
  • Sollicitatiebrief beurs: een sjabloon om u te helpen
  • Hoe krijg je de Crous-beurs voor hoger onderwijs?

Categorie: