Het is aan de raad van bestuur van elke caisse om te beslissen over de financiële steun, de toegewezen bedragen, het begunstigde publiek en de voorwaarden voor toeschrijving, strikt genomen bestaat er geen uniformiteit. Zo verschillen de voordelen van het ene café naar het andere volgens de prioriteiten die door de bestuurders worden bepaald. Ongeacht deze territoriale verschillen zijn er bovendien gemeenschappelijke regels voor alle fondsen. Hier is alle informatie die u moet weten over de verschillende leningen van CAF.

De 4 Caf-leningen die u waarschijnlijk aangaan

1. Preventieve lening

Zoals de naam al aangeeft, maakt de preventieve lening het mogelijk te voorkomen dat de persoonlijke situatie van de aanvrager achteruitgaat.

Met deze hulp is het bijvoorbeeld mogelijk om uw auto te laten repareren om naar het werk te gaan of zelfs een sollicitatiegesprek in betere omstandigheden. Dit geld kan ook de aankoop van een gebruikte auto financieren, tot € 1.250 . Als zodanig zal het noodzakelijk zijn om met alle middelen de noodzaak van de lening te bewijzen. Daarom zal het nodig zijn om facturen van een monteur te rechtvaardigen, of een schatting te maken van het herstel van de concurrentie en het getuigen van het nut van de betreffende som.

U moet een dossier invullen en de ondersteunende documenten (offerte enz.) Aan uw CAF verstrekken die uw situatie en de urgentie van de behoefte rechtvaardigen. Restituties kunnen erg laag zijn, vanaf 25 euro per maand. Natuurlijk wordt in dit geval de leningsperiode verlengd.

Om ervan te profiteren:

 • u moet een begunstigde van de CAF zijn
 • ten minste één kind ten laste hebben
 • een gezinsquotiënt van minder dan 720 € hebben

Let op: het is niet mogelijk om meer dan één preventieve lening per jaar te krijgen.

2. De erelening

Om het soms desastreuze effect van ongelukken in het leven tegen te gaan, heeft het café een erelening opgezet, ook wel 'minikrediet' genoemd. De erelening stelt de CAF in staat sociaal in te grijpen in gevallen die een kleine lening vereisen, waarbij conventionele banken moeite hebben om in te grijpen. Inbegrepen in deze regeling is de aanschaf door de familie van apparatuur, met name huishoudelijke basisapparatuur.

Het café kan dus een renteloze lening verstrekken voor:

 • huisvestingskosten (aankoop van meubels, huishoudelijke apparaten, kantoorapparatuur voor gezinnen): een plafond wordt ingesteld op basis van het type apparatuur (440 € voor een wasmachine bijvoorbeeld), alleen de aankoop van 2 apparaten kan tegelijkertijd worden gefinancierd en de terugbetaling gebeurt in maximaal 30 maandelijkse termijnen.
 • kosten in verband met de komst van een kind: meubels of apparatuur voor kinderopvang kosten in verband met de handicap van een gezinslid: specifiek meubilair
 • collegegeld (een beurs toegekend met het Crous van maximaal € 1500 kan worden aangevraagd, terugbetaalbaar na 10 jaar), de tewerkstelling en opleiding van een familielid, etc.

Dit type lening is ook interessant voor iemand die een bedrijf wil starten. Als algemene regel kan ze tot € 1.830 krijgen (en in sommige gevallen zelfs € 3.050).

Om van deze hulpmiddelen te profiteren, moet u zeker een maatschappelijk werker doorlopen om uw pre-dossier te valideren en naar de hoogste autoriteiten te sturen. Het bedrag hangt met name af van het dossier en de redenen voor het verzoek om de erelening.

3. Verbetering van het huis

De lening voor woningverbetering genaamd "PAF" is een werklening die door de CAF wordt voorgesteld voor de financiering van de reparatie of ontwikkeling van een hoofdverblijfplaats, ongeacht of de kredietnemer zijn woning bezit of huurt :

 • isolatiewerk
 • grote dringende reparaties
 • uitbreiding etc.

Deze lening kan 80% van het bedrag van de uitgaven bereiken zonder het bedrag van 1 067, 14 € te kunnen overschrijden. Het wordt voor de helft betaald bij de ondertekening van het contract op vertoon van een raming, en de andere helft in de maand van productie van de facturen die de uitvoering van de werken rechtvaardigen.

Deze lening kan worden terugbetaald vanaf de 4e maand na het verkrijgen van de lening, en voor een periode van maximaal 3 jaar.

Elke maandelijkse terugbetaling wordt verhoogd met 1% van het geleende rentebedrag. Het is uiteraard mogelijk om de lening voor het einde van de looptijd geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

4. Solidariteitsfonds voor huisvesting

In het geval van onbetaalde huur of hypotheekbetalingen is het mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, een lening te verkrijgen die de schuld herschikt om de uitzetting van zijn huis te voorkomen. In elk afzonderlijk geval is het raadzaam om contact op te nemen met de CAF van zijn afdeling voor meer informatie.

Goed om te weten: voor elk type lening moet u eerst contact opnemen met de CAF van zijn afdeling om te controleren of aan het juiste verzoek wordt voldaan. Elke Caisse heeft zijn procedures, online of aan de balie.

Vraag een CAF-lening aan

Het is vaak mogelijk om online een CAF-lening aan te vragen. Begin met het definiëren van wat uw behoeften zijn en kijk of u in aanmerking komt voor de lening die u wilt. Ga vervolgens naar de CAF-website, zoek het formulier om uw kredietaanvraag in te vullen en stuur het per e-mail terug met alle vereiste bewijzen. Merk op dat deze verzoeken ook per post kunnen worden verzonden. De responstijd varieert afhankelijk van de tijd van het jaar en de snelheid van het geld waarvan u afhankelijk bent.

Enkele voorbeelden van gebruik van CAF-leningen

De lening CAF-meubels is een speciale vorm van consumentenkrediet waarmee de armste mensen basismeubels voor hun woning kunnen kopen.

Onder dit consumentenkrediet kan een CAF-autolening worden verkregen, met name als de aankoop van een voertuig een terugkeer naar werk mogelijk maakt.

Er is ook een niet-terugbetaalbare lening aangeboden door CAF voor mensen met een familiequotiënt van minder dan 300.

Om ook te lezen:

 • Hoe een CAF-lening te krijgen?
 • Hoe werkt CAF-consumentenkrediet?
 • CAF honor lening: hoe te profiteren?
 • Preventieve lening van koffie
 • Hoe kunt u profiteren van de woningverbeteringlening van CAF?
 • CAF autolening: hoe het te krijgen?

Categorie: