Meer dan 2 miljoen huishoudens hebben in 2020 geprofiteerd van de Early Childhood Benefit (PAJE) . Dit is een belangrijke financiële hulp voor ouders van jonge kinderen en dit is precies het hoofddoel: zorgen voor een financiële stimulans voor ouders die een kind hebben om de eerste uitgaven te doen. PAJE verwijst naar verschillende financiële steunregelingen. De basisuitkering is het fundament.

Hoe kunt u profiteren van de basisuitkering van PAJE? Wat is het bedrag?

Benefit Early Childhood: Definition

De Early Childhood Benefit (PAJE) is een maandelijkse hulp die door de CAF of de MSA wordt toegekend volgens de aansluiting van de betrokken ouders. Betaald vanaf de geboorte van het kind, is het bedoeld om de kosten te dekken die verband houden met de opvang van het kind in het huis.

Het is een van de meest gedistribueerde sociale hulp in Frankrijk. De basisuitkering PAJE kan op twee manieren worden toegekend: volledig of gedeeltelijk tarief.

Waar bestaat deze hulp uit?

Het PAJE verwijst naar verschillende financiële steunregelingen die bedoeld zijn om ouders van jonge kinderen iets te geven om zich financieel te organiseren na de komst van het kind. Het PAJE komt overeen met:

 • een geboortebonus of een adoptiepremie,
 • een basisuitkering op basis van het inkomen van het huishouden,
 • het complement van vrije keuze van activiteit, het complement van vrije keuze van de modus van bewaking (CMG),
 • de gedeelde voorziening voor kindereducatie (PreParE).

Hoeveel is PAJE?

Mensen die een kind jonger dan 3 jaar opvoeden of een kind jonger dan 20 jaar adopteren, kunnen volledig profiteren van de basis-PAJE-uitkering als ze voldoen aan de bijbehorende hulpbronnencriteria.

Voor elk kind wordt een vergoeding toegekend. Het bedrag hangt af van het categoriale inkomen van de ouder (s) die het aanvraagt.

De onderstaande tabel geeft het referentie-inkomen 2020 weer en de toegekende bedragen volgens de situatie van het huishouden.

Bedragen voor PAJE 2020 op basis van gezinsinkomen

Aantal afhankelijke kinderen in het huishoudenReferentie-inkomsten per 1 april 2020Toegekend bedrag onder het PAJE
Paar dat een enkel inkomsteninkomen ontvangtPaar dat twee activiteitsinkomsten of alleenstaande ouder ontvangt
1 kindMinder dan 30 388 €Minder dan € 38.606$ 184, 62
Van € 30.388 tot € 36.304Tussen € 38, 606 en € 46, 123$ 92, 31
2 kinderenMinder dan € 35, 868Minder dan 44 086 €$ 184, 62
Van € 35, 868 tot € 42, 851Tussen € 44.086 en € 52.670$ 92, 31
3 kinderenMinder dan 41 348 €Minder dan € 49.566$ 184, 62
Tussen € 41.348 en € 49.398Van € 49.566 tot € 59.217$ 92, 31

Bijvoorbeeld op basis van deze nieuwe bedragen voor 2020:

Een echtpaar met een kind, of beide ouders die een beroepsactiviteit uitoefenen, mag een maximum aan middelen niet overschrijden

 • 46 123 EUR in N - 2 (verwijzing naar 2020-inkomsten voor de berekening van 2020-steun),
 • of 36.304 euro als er slechts één inkomen in het huishouden is.

Het bedrag van de steun komt overeen met:

 • op 184, 62 euro per maand voor een volledige premie
 • of 92, 31 euro per maand voor een gedeeltelijke premie, afhankelijk van de middelen van de ouders.

Namelijk : het paar wordt geacht twee inkomens te ontvangen als het bedrag van het beroepsinkomen (of waargenomen als de dagelijkse toelagen van arbeidsongevallen of beroepsziekten) minstens gelijk is aan 5 335 € per jaar.

Daarnaast wordt een verhoging van de inkomensplafonds per extra kind toegepast (tussen € 5.480 en € 6.547, afhankelijk van de situatie).

De stappen om het te verkrijgen

Voordat u deze financiële hulp aanvraagt, is het noodzakelijk om de naleving van de hulpbronnencriteria te controleren en een online simulatie op de CAF-website uit te voeren.

Als het inkomen van het huishouden de vooraf bepaalde schalen niet overschrijdt, kan de ouder het PAJE aanvragen.

Daartoe moet hij het CAF waaraan hij is verbonden, sturen:

 • de fotokopie van het familieboek met de identiteit van het kind voor wie de financiële hulp wordt gevraagd
 • het uittreksel uit de geboorteakte ervan.

Voor meer informatie: caf.fr of msa.fr

Wanneer wordt de basisuitkering PAJE betaald?

De toelage wordt maandelijks uitbetaald totdat het kind 3 jaar oud is of 20 jaar oud, indien aangenomen. De kosten zijn open vanaf de eerste dag van de maand volgend op de geboorte van het kind (of de datum van aankomst van het kind in het tehuis of het adoptieoordeel).

Accumulatie met andere financiële steun: is het mogelijk?

Ouders kunnen de ontvangen bedragen onder de basisuitkering articuleren met:

 • De dagelijkse toelage van ouderlijke aanwezigheid
 • De Family Support Allowance (FSA) voor geadopteerde of verzamelde kinderen.

De PAJE-uitkering kan echter niet worden gecombineerd met de gezinstoeslag of de basisuitkering voor een ander kind (behalve bij meervoudige geboorten).

Moet deze vergoeding aan de belastingdienst worden gemeld?

De basisuitkering van het PAJE is niet belastbaar. Het hoeft dus niet te worden aangegeven als onderdeel van de belastingaangifte.

Om ook te lezen:

 • Gezinsbijslag: claim, begunstigden, bedrag, duur
 • Geïsoleerde oudertoelage (API): principe, bedragen, plafonds
 • Geboortebonus: Bedrag, Bronlimieten
 • Hoe profiteert u van het familiesupplement?
 • Gezinstoelagen: voorwaarden, berekening en bedragen

Categorie: