Verschillende situaties kunnen ertoe leiden dat een accommodatiecertificaat moet worden overgelegd . Om volledige juridische waarde te hebben, moet dit certificaat aan bepaalde regels voldoen. Focus op dit document, onontkoombaar om zijn rechten te doen gelden of stappen van het dagelijks leven te zetten.

Wat is een accommodatiecertificaat?

Een accommodatiecertificaat is een privéakte geschreven door de persoon die de persoon huurt die het certificaat aanvraagt.

Het beoogt het verblijfsadres van deze laatste te formaliseren. Dit is een bewijs van adres. Inderdaad, een eenvoudige kopie van een brief met de vermelding "Mr./Ms. X, at X" is niet voldoende om de woning op het genoemde adres te attesteren.

De inhoud van dit document wordt niet omkaderd door de teksten, maar er zijn enkele vermeldingen nodig om het certificaat te herkennen als bewijs van adres en de bijbehorende effecten te gebruiken.

In welke situaties kan het nuttig zijn?

Getuigen van het adres waar men moet logeren om vele administratieve formaliteiten te vervullen, waaronder de meest recente.

Met dit accommodatiecertificaat kan de gehoste persoon, al dan niet gratis, een adres rechtvaardigen wanneer het niet als een huurder of officiële ingezetene wordt erkend. Deze situatie kan tijdelijk zijn (bijvoorbeeld: een ouder verwelkomt een neef thuis tijdens een studieperiode) of definitief (een ouder ontvangt een ascendant zodat deze niet in een bejaardentehuis wordt geplaatst).

Voor het uitvoeren van administratieve procedures (aanvraag voor identiteitskaart, registratiekaart, openen van een rekening, …), het aanvragen van sociale bijstand (bijvoorbeeld CAF) of het bijwerken van de fiscale situatie met name de Schatkist, wordt dit bewijs doorgestuurd .

Hosting certificaatsjabloon

De onderstaande tekst kan worden gebruikt om het certificaat te schrijven.

Achternaam
adres
Postcode / Plaats
Num. Tel.

Achternaam of bedrijfsnaam van de ontvanger
adres
Postcode / Plaats

Gedateerd op ( stad ) op ( datum )

Onderwerp: accommodatiecertificaat

«De heer / mevrouw (achternaam / voornaam), geboren op (geboortedatum) te (geboorteplaats), inwoner (nauwkeurig adres), zoals blijkt uit het bewijs van adres in de bijlage, getuigen van de eer om gastheer te zijn De heer / mevrouw (achternaam / voornaam), geboren op (geboortedatum) op (geboorteplaats), op het hierboven vermelde adres en sinds (datum).

Gemaakt om te dienen en te doen gelden wat goed is

(Naam / Achternaam) van de schrijver van het certificaat

Verklaring opgesteld op (plaats van vestiging van het certificaat) op (datum van de verklaring).

Handtekening.

Let op : de schrijver van het certificaat moet zijn adres ook rechtvaardigen door een bewijs van adres bij te voegen (energierekening, kopie van belastingaangifte, etc.).

Download de accommodatiecertificaatsjabloon in PDF

Om ook te lezen:

  • Bewijs van adres: geldige documenten
  • Hoe de gezinsbijslag krijgen?
  • Waarom en hoe een verandering van situatie aan CAF melden?
  • CAF-assistentie: om welke vragen gaat het?
  • Wat zijn de verschillende huurvoordelen?

Categorie: