Successierechten zijn belastingen die moeten worden betaald bij de overdracht van activa na het overlijden van een persoon. Dit belastingstelsel volgt de algemene werking van de andere middelen (bijv. Inkomstenbelasting, enz.), Maar heeft een aantal bijzonderheden die duidelijk moeten worden begrepen om de successierechten te berekenen en, indien nodig, oplossingen om ze te beperken.

Onroerende voorheffing: hoe werkt het?

De algemene werking van successierechten volgt het principe dat hoe nauwer de relatie tussen de erfgenaam en de overledene is, hoe lager het bedrag van de te betalen successierechten.

Bij afwezigheid van een testament bepaalt de wet de volgorde van de erfgenamen: het aandeel dat elke erfgenaam ontvangt, wordt bepaald volgens deze regels van wettelijke devolutie en zal variëren afhankelijk van de mate van verwantschap met de overledene.

Belastingheffing op successierechten wordt gebaseerd op een progressief belastingschema dat per begunstigde wordt toegepast:

  • Over de ontvangen fractie
  • Afhankelijk van de familierelatie met de overledene.

Namelijk : we zullen hier spreken van "netto", dat wil zeggen de fractie die de erfgenamen ontvangen na aftrek van schulden die mogelijk door de overledene zijn verschuldigd.

Hoe worden vergoedingen berekend?

1e fase: vergoedingen en vrijstellingen

Voordat de aan de belastingdienst te betalen successierechten worden berekend, moet het bekend zijn dat deze rechten niet worden berekend op het enige netto deel van de door de erfgenaam ontvangen erfenis.

In feite is de eerste stap het bepalen van de grondslag van de successierechten: afhankelijk van de familierelatie met de overledene, genieten de erfgenamen van specifieke uitkeringen die de belastbare grondslag verminderen. Sommige erfgenamen genieten zelfs een volledige vrijstelling van successierechten. Dit zal met name het geval zijn voor de echtgenoot of partner die door een PACS met de overledene is verbonden.

De neef (n) en nicht (en) van de overledene ontvangen een vergoeding van € 7.967, en overdrachten van grootouders aan kleinkinderen € 31.865.

Om te weten! Er zijn ook specifieke vrijstellingen, afhankelijk van de kwaliteit van het geërfde eigendom (bijvoorbeeld hout en bossen), de aard van de schenking (bijvoorbeeld handmatige schenking) of de status van de erfgenaam (personen met een handicap profiteren van een vermindering van € 159.325 op ontvangen goederen).

2e stap: toepassing van de progressieve belastingschaal

Zodra dit netto-deel van de erfenis is berekend, kan de progressieve schaal van belastingheffing worden toegepast. Bij de berekening van de successierechten die door de erfgenamen moeten worden betaald, gebruikt de belastingadministratie een progressieve belastingschaal per termijn, die op hetzelfde model als de inkomstenbelasting werkt: hoe groter het ontvangen netto deel, hoe meer het bedrag van de te betalen vergoedingen wordt ook betaald.

De schaal varieert tussen 5 en 45% voor directe landgoederen, maar kan 60% bereiken wanneer de erfgenaam geen familie is van de overledene.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat er specifieke verminderingen voor gezinsuitgaven bestaan ​​wanneer de erfgenaam ten minste drie kinderen heeft.

Raadpleeg de overzichtstabel die online is geplaatst door de belastingdienst om te weten hoeveel erfrechten en schenkingsrechten in 2020 van toepassing zijn. Deze is toegankelijk op de site van de openbare dienst.

Hoe te besparen op erfbelasting?

1. Geef terwijl je leeft

Successierechten kunnen zwaar wegen op een erfenis. Een verlaging van deze belasting is mogelijk, maar het vereist dat de overdracht van rijkdom wordt verwacht. Met andere woorden, om te besparen op de plichten van de dood, moet je donaties doen terwijl je leeft.

Donaties komen in aanmerking voor specifieke fiscale aftrekbare bedragen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om elk van zijn kinderen om de 15 jaar 100.000 € aan activa te geven, en op deze voorwaarde wordt er geen successierechten geheven over het onroerend goed of het betaalde geld.

2. Speel op het uiteenvallen van eigendommen

Een andere manier om te besparen op erfrechten is om de mechanismen van het uiteenvallen van goederen te gebruiken: het zal dan mogelijk zijn om tijdens zijn leven kale goederen aan een erfgenaam te geven, met behoud van het vruchtgebruik, dat wil zeggen: om het gebruik van het goede te zeggen.

De blote eigendom zal natuurlijk onderworpen zijn aan erfbelasting, maar bij het overlijden van de vruchtgebruiker, recupereert de blote eigenaar het vruchtgebruik zonder extra erfbelasting te moeten betalen.

Het is daarom een ​​goede manier om uw onroerend goed door te geven door de belastingimpact voor de erfgenamen te minimaliseren.

3. Sluit een levensverzekering af

Het kopen van levensverzekeringen heeft veel voordelen: het kan de houder niet alleen aantrekkelijke bedragen bieden, maar het is ook een geweldig hulpmiddel om rijkdom door te geven zonder te veel successierechten te betalen.

Afhankelijk van de datum van sluiting van het levensverzekeringscontract, kan een fractie van de bedragen die op deze steun worden betaald zonder erfbelasting of door een verlaagd tarief aan de erfgenamen worden overgemaakt.

4. Oprichting van een SCI (Civil Real Estate Company)

Wanneer de over te dragen erfenis hoofdzakelijk betrekking heeft op een onroerend goed, is het mogelijk om een ​​SCI te creëren. Dit bedrijf zal bestaan ​​uit aandelen, zoals alle bedrijven, die aan toekomstige erfgenamen kunnen worden gegeven: op deze manier zal het gemakkelijker zijn om de plafonds met betrekking tot de vermindering te halen dan wanneer het onroerend goed in zijn geheel zou worden overgedragen.

Beroepsbelasting betalen

De betaling van successierechten vindt plaats bij het indienen van de aangifteformaliteiten met betrekking tot de opvolging. De verschuldigde belastingen kunnen contant worden betaald, maar ook in de vorm van giften ten behoeve van de staat (kunstwerken, enz.).

Namelijk : betalingstermijnen kunnen worden aangevraagd, het is raadzaam om navraag te doen bij de lokale filialen van de belastingdienst.

Om ook te lezen:

  • Donatie: hoe werkt de vererving van de erfenis?
  • Donatie aan de laatste levende: hoe het te gebruiken?
  • Levensverzekering: belasting op de nalatenschap

Categorie: