Het kiezen van de zorg voor een kind is altijd een delicaat moment voor ouders. Tussen kosten, flexibiliteit en aanpassing aan persoonlijke en professionele beperkingen, is het moeilijk om een ​​goed compromis te vinden. Om gezinnen met kinderopvangkosten financieel te ondersteunen, kan hulp worden gemobiliseerd. De complementaire vrije keuze van bewakingsmodus (CMG) is er daar een van.

Wat is het supplement voor vrije keuze van de bewakingsmodus?

De aanvullende vrije keuze van kinderopvang (of CMG) is een steun die wordt betaald door de CAF of de Agricultural Social Mutual (MSA), naast andere toelagen in het kader van de Early Childhood Benefit (PAJE) .

Deze PAJE-uitkering omvat:

 • de geboortebonus
 • de adoptiebonus
 • de basisuitkering (Ab);
 • de gedeelde voorziening voor kindereducatie (PreParE) of het complement van vrije keuze van activiteiten
 • het complement van vrije keuze van de modus van de bewaking (Cmg)

Deze bijstand wordt betaald voor de zorg voor een kind jonger dan 6 jaar oud.

Voor wie is de CMG?

Kan profiteren van de aanvullende vrije keuze van de ouderlijke ouder, alleen of in koppel:

 • een professionele activiteit uitoefenen
 • of studentenstatus hebben
 • of het ontvangen van de RSA, de ASS, de handicap voor volwassenen of de tijdelijke wachtruimte.

Hoe wordt deze steun toegewezen?

De extra vrije keuze voor kinderopvang wordt in mindering gebracht op de kosten van kinderopvang door ouders. De betrokken zorgregelingen zijn zeer divers: gebruik van een moederassistent, thuiszorg, ondersteuning in micro-kinderdagverblijf, enz.

Het bedrag wordt berekend op basis van het aantal kinderen ten laste, hun leeftijd en huishoudelijke middelen. Minimaal 15% van het bedrag dat aan kinderopvang wordt uitgegeven, blijft ten laste van het huishouden.

CMG bij gebruik van een goedgekeurde maternale assistent

Bij rechtstreekse aanwerving wordt deze steun betaald voor een moederhulp die voor een kind jonger dan 6 jaar zorgt en maximaal € 49, 40 bruto per dag per kind betaald.

De steun mag niet meer bedragen dan 85% van deze vergoeding.

CMG in het geval van thuiszorg

De CMG kan ook worden toegewezen door ouders die een persoon gebruiken om hun kind thuis te houden.

Waarschuwing! Om te profiteren, mag de woning niet genieten van de vrijstelling van sociale bijdragen voor de werknemer.

De CMG in geval van plaatsing van het kind in een micro-kinderdagverblijf

De steun wordt betaald aan ouders die een micro-crèche kiezen die maximaal € 10 per uur in rekening brengt, voor een minimum van 16 uur plaatsing per maand.

Wat is de hoeveelheid CMG-hulp?

Rekenregels

Het bedrag dat maandelijks wordt toegewezen aan de ouders volgens de vrije keuzeoptie van het kinderopvangplan wordt bepaald op basis van:

 • de leeftijd van het betreffende kind (de)
 • aantal kinderen ten laste
 • jaarlijkse huishoudelijke middelen.

Het referentie-inkomen komt in 2020 overeen met dat van 2020.

Ongeacht het gezinsinkomen wordt de hulp beperkt tot 85% van de kosten.

CMG en huishoudelijke middelen

Referentie-inkomsten zijn ingedeeld in 3 categorieën. dus:

 • Als de middelen van het huishouden niet meer bedragen dan 20.550 euro per jaar, is het maandelijkse bedrag dat wordt toegewezen voor de aanvullende vrije keuze van kinderopvang 467, 41 euro als het kind jonger is dan 3 jaar en 233, 71 euro als het kind tussen 3 en 6 jaar oud is.
 • Als de middelen van het huishouden tussen € 20.550 en € 45.666 liggen, zal de bijstand maandelijks € 294.73 zijn voor een kind jonger dan 3 jaar en € 147.38 als het tussen 3 en 6 jaar oud is.
 • Als het jaarinkomen van het huishouden hoger is dan € 46.666, wordt de toegekende steun gemaximeerd op € 176, 82 voor een kind jonger dan 3 jaar en op € 88, 41 als het kind tussen 3 en 6 jaar oud is.

Als het huishouden 2 of meer kinderen ten laste heeft, verandert de geboden hulp niet, maar veranderen de referentie-inkomensplafonds.

Namelijk : het bedrag van de CMG wordt verhoogd met 30% voor huishoudens die ook de schooltoelage van het gehandicapte kind (AEEH) ontvangen.

Voorbeelden om te begrijpen

Voor het inhuren van een goedgekeurde moederassistent betaalde € 400 per maand, een paar dat € 30.000 per jaar ontvangt met een kind ten laste, 4 jaar, ontvangt een hulpmiddel van € 147, 38.

Dit is de maximale hulp, gezien hun situatie, omdat dit plafond overeenkomt met minder dan 85% van het salaris van de moederassistent.

Als het maandelijks 160 € was betaald, zou het plafond van 147, 38 € 85% van het salaris hebben overschreden, zou de betaalde steun zijn afgekort tot 136 €.

CMG en toegang tot school

De aanvullende vrije keuze van de kinderopvang wordt gehandhaafd in het geval van toegang tot de school van het kind van minder dan 6 jaar oud wanneer de ouders een oppas of een structuur inschakelen volgens de hier gedefinieerde voogdijregels. -Dessus.

Hoe profiteren?

Om de vrije keuze voor kinderopvang te ontvangen, moet u een verzoek indienen op de CAF-website.

Voor meer informatie: pajemploi.urssaf.fr

Om ook te lezen:

 • Crèches en hulp van de CAF: voorwaarden en berekening
 • CAF thuishulp: hoe en wie kan ervan profiteren?
 • Alternatieve voogdij, gezinsbijslagen en belastingen: hoe werkt het?
 • Soorten zorg: de verschillende beschikbare hulp
 • Welke CAF helpt om een ​​oppas te vinden?

Categorie: