Heeft u juridisch advies nodig? Bel een professional! Vruchtgebruik is een onderdeel van het eigendomsrecht: de eigenaar van een eigendom kan het gebruiken, de producten en opbrengsten oogsten, het vervreemden (verkoop, sloop). De vruchtgebruiker heeft alleen de eerste twee voorrechten.
Concreet, waarvoor is vruchtgebruik?

Hoe verkrijgt men het vruchtgebruik?

Het vruchtgebruik kan in overleg tussen de eigenaar van een onroerend goed en een begunstigde worden overgedragen. De verlening van het vruchtgebruik kan gratis zijn, maar ook worden toegekend tegen betaling van een geldsom. Het kan het vruchtgebruik van een voertuig zijn bij afwezigheid van de eigenaar, landbouwgrond, enz.
Vruchtgebruik kan ook het gevolg zijn van een wettelijke bepaling. Het meest voorkomende geval is het vruchtgebruik van onroerend goed dat wordt toegekend aan de langstlevende echtgenoot, waarbij het eigendomsrecht wordt overgedragen aan de kinderen van de overledene.
Om te weten! Het vruchtgebruik kan worden verleend voor een bepaalde periode, om in het leven te zijn.

Wat zijn de verschillen met de verkoop / aankoop in het leven?

Vaak wordt het begrip vruchtgebruik verward met de verkoop / aankoop in het leven. Deze twee concepten overlappen elkaar niet volledig.
Als we het voorbeeld nemen van een onroerendgoedaankoop in het leven, kan het vruchtgebruik feitelijk aan de verkoper worden overgelaten: dit is het geval als de koper de verkoper de gelegenheid laat om het onroerend goed te huren voor de levensduur van het leven.
De verkoper kan de woning bewonen, maar ook de inkomsten verzamelen die hij genereert als hij huurt. In de meeste gevallen is de lijfrente echter alleen een onderhoud in de gebouwen van de verkoper.

Welke voordelen kunnen we uit vruchtgebruik halen?

Het vruchtgebruik staat de begunstigde toe het onroerend goed te gebruiken en te genieten van de middelen die door laatstgenoemde worden verstrekt. Als het een woning is, kan de vruchtgebruiker het bewonen, maar ook verhuren en de huur innen.
Een andere illustratie kan worden gebracht met een boomgaard of een wijngaard: de vruchtgebruiker kan het exploiteren en de financiële middelen verzamelen die verband houden met de verkoop van producten.

Wat is de verantwoordelijkheid van de vruchtgebruiker met betrekking tot het goede?

Gehecht aan eigendom, heeft de vruchtgebruiker noodzakelijkerwijs een verantwoordelijkheid jegens het onroerend goed. Deze verantwoordelijkheid resulteert in plichten waardoor de eigenaar van het onroerend goed kan vervreemden zonder dat dit vruchtgebruik nadelig is.
Deze verplichtingen hebben met name betrekking op een verplichting om de staat van het onroerend goed te behouden (realisaties van mogelijke reparaties), evenals de betaling van de kosten in verband met het gebruik ervan (bijv. Woonbelasting en kosten als het een onroerend goed is) onroerend goed, verzekering voor een voertuig, enz.).

Stel uw advocaat onze vraag

Om ook te lezen:

  • Focus op hypotheeklijfrente
  • De regels met betrekking tot donatie
  • Wat zijn de verplichtingen om een ​​huurbon uit te geven?

Categorie: