De verwijzing naar het plafond van de sociale zekerheid is op verschillende gebieden te vinden, met name bij de berekening van het bedrag aan bijdragen of sociale uitkeringen. Dit begrip is essentieel om de berekening van het bedrag van zijn rechten te begrijpen. Laten we deze notie, de referentiebedragen voor het jaar 2020 en de praktische toepassingen ervan inventariseren.

Wat is het plafond van de sociale zekerheid?

Het plafond van de sociale zekerheid is een essentiële referentie. Het wordt met name gebruikt voor het berekenen van:

 • Het bedrag aan sociale uitkeringen zoals werkloosheidsuitkeringen
 • Het bedrag van de bijdragen op basis van inkomsten, zoals premies voor ouderdomsverzekeringen
 • Het maximale bedrag van een betaling, zoals bijvoorbeeld voor fooien (stages van meer dan twee maanden in een bedrijf)
 • Een financiële fractie die onderworpen is aan een aftrekbaar bedrag aan bijdragen (bijvoorbeeld: de vergoedingen ontvangen door een werknemer die het voorwerp is geweest van een PES zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen binnen de limiet van tweemaal het jaarlijkse plafond van sociale zekerheid tot twee keer het jaarlijkse plafond voor sociale zekerheid).
 • Het plafond van de sociale zekerheid kan worden gebruikt als een maandelijkse, tweemaandelijkse, driemaandelijkse referentie, hoewel het weet dat het voornamelijk de maandelijkse basis is die dagelijks wordt gevonden.

Deze plafonds worden jaarlijks geherwaardeerd.

Het plafond van de sociale zekerheid in enkele cijfers

In het besluit van het ministerie van Solidariteit en Gezondheid, gepubliceerd in het Publicatieblad van 9 december, zijn de voor 2020 geldende plafonds vastgesteld.

Ter herinnering, in 2020 waren de referentieplafonds als volgt:

 • Jaarlijks plafond (PASS): 39.732 €
 • Driemaandelijks plafond: € 9.933
 • Wekelijks plafond: 764 €
 • Maandelijks plafond: 3 311 €
 • Dagelijks plafond: 182 €
 • Uurplafond: 25 €

Voor 2020 zijn ze als volgt vastgesteld:

 • Jaarlijks plafond (PASS): 40 524 €
 • Driemaandelijks plafond: € 10.131
 • Wekelijks plafond: 780 €
 • Maandelijks plafond: € 3.377
 • Dagelijks plafond: 186 €
 • Uurplafond: 25 €

Afhankelijk van het veld waarin deze referentie wordt gebruikt, zijn de financiële implicaties niet dezelfde voor de betrokken persoon. Dus hoe hoger het plafond, hoe hoger de premiebasis die ze als referentie gebruikt, en dus hoe hoger de premies.

Op een manier die voordeliger is voor de begunstigden, hoe hoger het plafond, hoe meer de dagelijkse toelagen ook zijn, omdat het beroemde "IJ" wordt berekend op basis van de ontvangen vergoedingen in de afgelopen drie maanden, binnen de limiet van 3 keer de maandelijks plafond van sociale zekerheid.

Evenzo geldt dat wanneer deze limieten als aftrekbare drempel worden gebruikt, hoe hoger het plafond, des te hoger de premieactivering.

Enkele praktische toepassingen

Het begrip "plafond" verwijst, zoals de naam al doet vermoeden, naar een limiet. Daarom wordt in het algemeen de uitdrukking "binnen het maandelijkse (of jaarlijkse) plafond voor sociale zekerheid" gebruikt.

Dit zijn alleen cijfers die worden gebruikt om verschillende rechten, uitkeringen of toeslagen te berekenen. Waarden worden vaak aangegeven als percentages van het plafond van de sociale zekerheid, of veelvouden van dit plafond. De berekeningsmethoden blijven dus vaak hetzelfde van jaar tot jaar, maar de cijfers veranderen omdat de plafonds over het algemeen naar boven worden herzien.

Bijdragebasis

In de praktijk betekent dit dat binnen de limiet van het plafond van de sociale zekerheid rekening wordt gehouden met de beloning van werknemers. De beoordelingsbasis wordt daarom vastgesteld voor alle waarden die dit plafond overschrijden.

Voorbeeld: werkloosheidsverzekeringsbijdragen worden berekend op de vergoeding tot 3 keer het maandelijkse plafond van de sociale zekerheid, dat wil zeggen 3 311 euro. Werknemers die een vergoeding ontvangen die dit plafond overschrijdt, dragen een forfaitair bedrag bij aan dit bedrag.

Stagebonus

Een ander voorbeeld: de stagebonus. Dit mag niet meer bedragen dan 15% van het plafond voor sociale zekerheid per uur, namelijk:

25 x 15% = € 3, 75 (cijfers geldig voor het jaar 2020)

Aftrekbaar van de bijdragen: geval van een PSE-uitkering

Een werknemer die zijn arbeidsovereenkomst verbreekt als onderdeel van een PSE (Plan de Sauvegarde du Travail) ontvangt een vergoeding. Deze vergoeding is een inkomen dat onderworpen moet zijn aan sociale premies, zoals inkomsten uit activiteiten. In het specifieke geval van de PSE worden de inkomsten vrijgesteld tot het dubbele van het jaarlijkse plafond van de sociale zekerheid 81 048 € in 2020. Het is alleen boven deze drempel die bijdragen zal veroorzaken.

Raadpleeg voor meer informatie over het plafond van de sociale zekerheid en de referentiebedragen de website ameli.fr, die alle plafonds en veelvouden van het jaarlijkse plafond van de sociale zekerheid bevat.

Om ook te lezen:

 • Wat zijn de vergoedingsvoorwaarden voor sociale zekerheid?
 • Sociale zekerheidfraude: definitie en gevolgen
 • Sociale zekerheid van studenten: hoe werkt het?

Categorie: