De minister van Transport, mevrouw Elisabeth Borne, kondigde begin juli, na de Raad van ecologische verdediging, de invoering aan van een ecotaks op vliegtickets die van toepassing zijn op vluchten vanuit grootstedelijk Frankrijk.

Het doel: de regelgevingscontext van de verontreiniging opnieuw in evenwicht brengen door de belasting evenwichtiger te verdelen over de verschillende gebeurtenissen die verontreinigende stoffen genereren, met name het gebruik van luchtvervoer. Na het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Italië sluit Frankrijk zich aan bij de groep Europese landen die de luchtvaartmaatschappijen gebruiken in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Welke reizen worden door deze belasting beïnvloed? Hoeveel zal het zijn?

Eco-belasting op vliegtickets: waar hebben we het over?

Een milieubelasting is een specifieke belasting volgens het principe dat de vervuiler betaalt door de impact van de milieuvoetafdruk te beperken door de financiering van compenserende maatregelen.

Dit mechanisme is bij de Fransen al bekend: sinds 2005 wordt een eco-participatie toegepast op distributeurs van huishoudelijke elektrische en elektronische apparatuur. Het bedrag van deze belasting kan oplopen tot 23 € voor grote apparaten. Het doel van deze belasting is de inzameling en behandeling van buiten gebruik zijnde apparaten te financieren.

De ecotaks met groene biljetten (ook bekend als de 'ecobijdrage voor luchtvervoer') maakt meer in het algemeen deel uit van het plan van de regering om vervuiling te bestrijden. De inkomsten uit de inning van deze nieuwe belasting zullen worden gebruikt voor investeringen in groenere vervoersinfrastructuur. Spoorvervoer zal de eerste begunstigden zijn van de invoering van deze belasting, omdat het de bedoeling is het regionale netwerk te versterken met de belastinginkomsten die het zal genereren.

De inwerkingtreding van de ecotaks: een kwestie van maanden! De effectieve implementatie van de milieuheffing is gepland voor volgend jaar. Het zal worden geïntegreerd in de financieringsfactuur 2020.

Zullen daarom betrekking hebben op kaartaankopen die zijn gedaan vanaf de inwerkingtreding.

Het advies: als u reizen moet maken en u kent de datums, neem uw tickets dan zo ver mogelijk stroomopwaarts, zelfs als het bedrag als zodanig geen afschrikkende werking heeft op de keuze van wijze van reizen.

Bedrag en vluchten waarop de milieuheffing van toepassing is

Bedrag van de ecotax: iedereen betaalt niet hetzelfde

De hoeveelheid ecotax hangt af van de aard van de reis per vliegtuig. De beoogde belastingschijf ligt tussen € 1, 50 en € 18 per vliegticket . De ecotaks heeft de vorm van een "progressieve ecobijdrage", afhankelijk van de vluchtklasse en de omtrek.

De verhoging wordt als volgt verdeeld:

Aard van de vluchtEconomische vluchten en het bedrag van de bijbehorende ecotaxBusinessclass-vluchten en het bedrag van de bijbehorende ecotax
Binnenlandse binnenlandse vluchten (binnenlandse vluchten)1, 50 euro9, 00 euro
Vluchten tussen Europese landen (intra-Europese Unie)1, 50 euro9, 00 euro
Internationale vluchten (exclusief de Europese Unie)3, 00 euro18, 00 euro

Namelijk : deze bedragen blijven ver onder de belastingtarieven in andere Europese landen, vooral het Verenigd Koninkrijk, dat bijvoorbeeld een ecotax toepast op vliegtickets variërend van 14 tot 86 euro!

Toepassingsgebied van de ecotaks: de activerende handeling, uit Frankrijk

Alle vluchten die vertrekken vanuit Frankrijk, vallen onder deze nieuwe belasting, met uitzondering van vluchten:

  • naar Corsica
  • naar overzeese bestemmingen
  • in correspondentie.

Er zal daarom geen belasting worden toegepast op vluchten bij aankomst.

Wie zal deze extra kosten aannemen?

De extra kosten die door deze belasting worden gegenereerd, komen voor rekening van de eindklant, de reiziger.

In de praktijk zal de luchtvaartmaatschappij deze belasting innen wanneer de klant zijn ticket betaalt en deze aan de staat retourneren.

Als het gewicht van deze ecotaks op vliegtickets marginaal blijft op een ticket tot 200 euro (0, 75% van de ticketprijs), verhoogt dit wiskundig de kosten van goedkope vluchten. Bijvoorbeeld op een ticket tot 35 euro, het vertegenwoordigt meer dan 4% van de ticketprijs.

Luchtvaartbonden hebben zich na deze aankondigingen geïntensiveerd en benadrukten het verlies aan concurrentievermogen dat deze nieuwe belasting voor de sector zal veroorzaken, met name in een context waarin de opbrengsten van de belasting worden toegewezen aan concurrerende vervoerswijzen. Er zij op gewezen dat ook op Europees niveau een ecotax voor het luchtvervoer wordt overwogen.

Namelijk : de vliegtuigtickets kunnen hun tarieven zien wegvliegen vanaf 2021, een nieuwe verordening die luchtvaartmaatschappijen verplicht hun toevlucht te nemen tot biobrandstof. De biobrandstof, die tot 5 keer duurder is dan de huidige brandstoffen (kerosine), zal de reisprijs verhogen.

Categorie: