In 2020 schatten de DARES op 10, 6% het aandeel werknemers dat door de SMIC wordt betaald, dat wil zeggen een op de tien werknemers. Dit minimumloon is een essentiële referentie voor de sociale en economische aspecten. Elke herwaardering is een probleem, de meest directe is het behoud van koopkracht tegen lage lonen. Hoe wordt de SMIC berekend? Waarom en hoe wordt het geüpgraded? Welke stijging voor 2020 na de laatste aankondigingen van de president van de Republiek Emmanuel Macron?

Wat is de Smic en hoe wordt deze berekend?

De SMIC is het wettelijke minimumloon waaronder werknemers die op het Franse vasteland of in de overzeese departementen werken niet kunnen worden betaald. Dit minimumbedrag is van toepassing op alle soorten arbeidsovereenkomsten, ongeacht hun aard (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, onbepaalde tijd, tijdelijke aanstelling, seizoensovereenkomst, enz.).

De SMIC-afkorting staat voor "interprofessioneel minimumloon voor groei".

Elk jaar wordt de Smic geherwaardeerd op basis van de prijsverhoging om de werknemers het behoud van hun koopkracht te garanderen. Deze herwaardering overschrijdt zelden 1, 5%. Zo was de SMIC tussen 2020 en 2020 met 1, 24% geherwaardeerd.

Voor het jaar 2020 is de bruto SMIC € 9, 88 per uur. Dit uurtarief brengt een werknemer die werkt op 35 uur (ofwel 151, 67 uur per maand) om een ​​bruto maandsalaris van 1.498, 47 of netto 1.184, 93 euro te ontvangen.

Voor deeltijdwerknemers wordt het betaalde salaris evenredig verdeeld, dat wil zeggen naargelang het aantal gewerkte uren. De berekening is als volgt: aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het bedrag van de SMIC per uur.

Herwaardering van de Smic voor 2020: een grote uitdaging

Het bedrag van de SMIC is een belangrijke referentie voor veel sociale regelingen in Frankrijk. Wanneer het wordt geherwaardeerd, heeft dit rechtstreeks invloed op de beloning van mensen die aan de SMIC worden betaald, maar ook op al diegenen die hulpmiddelen of lonen ontvangen die zijn geïndexeerd naar de SMIC.

Jonge alternerende contracthouders worden bijvoorbeeld vergoed als een percentage van de SMIC, salarisplafonds voor de toekenning van bepaalde hulpmiddelen kunnen worden bepaald op basis van de SMIC, enz.

Collectieve Overeenkomst en SMIC

Sommige collectieve overeenkomsten voorzien in een minimumloon boven de SMIC. Als de werknemer dus in een professionele branche werkt die dit salaris op een hoger bedrag heeft vastgesteld, wordt hij automatisch tot dit standaard minimumloon (SMC) uitbetaald.

Namelijk : de arbeidsovereenkomst vermeldt de collectieve arbeidsovereenkomst die van toepassing is op de arbeidsrelatie. Het is mogelijk om de betreffende tekst, volgens zijn professionele tak, te raadplegen op de site-wetgeving.

Op welke elementen is de berekening van de SMIC gebaseerd?

De herwaardering van de SMIC is gebaseerd op het in aanmerking nemen van verschillende economische indicatoren:

  • De evolutie van de consumentenprijsindex (CPI) exclusief inflatie toegepast op de tabaksprijs.
  • De basisloonarbeider (SHBO), met als doel de koopkracht van de klassen van de minst begunstigde bevolking te behouden.

Wanneer de stijging van de prijsindex (exclusief tabak) meer dan 2% is, wordt de herwaardering toegepast. Er moet echter worden opgemerkt dat de toename van de SMIC een actie blijft die verband houdt met het overheidsbeleid.

SMIC en gegarandeerd minimum

Het gegarandeerde minimum is een referentiewaarde voor de berekening van het bedrag van de uitkeringen en bepaalde vergoedingen (beroepskosten, voordelen in natura, enz.).

Sinds 1 januari 2020 is het bedrag vastgesteld op € 3, 57.

SMIC 2020: wat zal de opkomst zijn?

Premier Édouard Philippe kondigde een herwaardering van de SMIC aan van 1, 8% per 1 januari 2020, dat wil zeggen een overgang naar 1.210 netto euro's per maand.

In zijn toespraak van 10 december en om een ​​concrete en snelle maatregel ten gunste van de koopkracht te brengen, kondigde de president van de Republiek op 1 januari een verhoging van de SMIC van 100 euro aan. Hoe zit het met de hoeveelheid SMIC 2020?

Opgemerkt moet worden dat dit geen toename van de SMIC in de strikte zin van het woord is, maar een combinatie van twee factoren van toename:

  • de herwaardering van 1, 8% (ongeveer 25 euro per maand)
  • de verhoging van de activiteitspremie, waardoor werknemers die aan de SMIC worden betaald, het equivalent van 80 euro meer per maand kunnen ontvangen.

Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra het loon dat overeenkomt met de gewerkte uren wordt betaald vanaf 1 januari 2020.

Naast de maatregelen die de regering heeft genomen ten gunste van de koopkracht van huishoudens, kunnen we de vermindering van de woonbelasting (en de aangekondigde afschaffing ervan) en de toelage voor volwassenen met een handicap (AAH) vanaf 819 noemen. euro tot 860 euro op 1 november 2020 (een nieuwe verhoging is aangekondigd voor 2020, de AAH zal op 1 november 2020 900 euro bereiken).

Omgekeerd kan de toename van de CSG voor gepensioneerden de koopkracht van deze categorie van de Franse bevolking vertragen, wat aanzienlijk bijdraagt ​​aan de economie van het land (de voorwaarden voor deze toename zijn ook herzien door de president in zijn televisietoespraak op 10 december).

Ter herinnering, de Smic was met 1, 24% gestegen in 2020 en met 0, 93% in 2020.

Categorie: