De handicap van een kind brengt veel kosten met zich mee. De AEEH, een schooltoelage voor gehandicapte kinderen, is een sociaal voordeel dat tot doel heeft de verantwoordelijken financieel te ondersteunen. Bedrag en methoden om hiervan te profiteren: focus op deze financiële boost, essentieel voor mensen die onderwijs geven aan een kind met een handicap.

AEEH: wat is het?

De AEEH heeft tot doel de ouder (s) van een gehandicapt kind jonger dan 20 jaar te voorzien van financiële hulp om de kosten van onderwijs en zorg voor het kind te beperken. Deze hulp wordt toegewezen aan de persoon die de leiding heeft over het kind.

Het bijzondere ervan is dat het onafhankelijk wordt toegeschreven aan de middelen die het huishouden waarneemt. Het is daarom de status van het afhankelijke kind dat de uitkering opent, niet de hoogte van het inkomen van de ouder (s).

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de AEEH?

Sinds 2005 worden aandachts- en leerstoornissen bijvoorbeeld erkend als gehandicaptenzorg. De beste diagnose van dergelijke aandoeningen heeft mechanisch geleid tot een groter aantal AEEH-begunstigden.

De situaties die aanleiding geven tot het recht om te helpen, zijn afhankelijk van de beoordeling van de Commissie voor de rechten en autonomie van personen met een handicap (CDAPH). Het is deze commissie die het invaliditeitspercentage van het kind bepaalt (tussen 50 en 80% of meer dan 80%). Afhankelijk van dit percentage moet aan bepaalde specifieke voorwaarden worden voldaan.

Om in aanmerking te komen voor de AEEH, ongeacht het invaliditeitspercentage van het kind, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

Leeftijd conditie

Het kind met een handicap moet jonger zijn dan 20 jaar oud.

Verblijfsvereiste

Het betrokken kind moet in Frankrijk wonen.

Voorwaarde gerelateerd aan de opvoedingsvoorwaarden van het kind

Het kind mag niet op kostschool zitten met financiering voor deze uitgaven door de ziekteverzekering, door de staat of door sociale bijstand.

Voorwaarde met betrekking tot het inkomen dat het kind heeft ontvangen

Als het kind een professionele activiteit heeft, mag het geen inkomen genereren dat hoger is dan 55% van het bruto maandloon.

Aanvullende voorwaarden waaraan moet worden voldaan in geval van invaliditeit tussen 50 en 80%

Het kind moet worden geplaatst in een aangepaste onderwijsinstelling, of profiteren van een geschikt apparaat of ondersteuning, of zorg aanbevolen door de CDAPH.

Wat is de hoeveelheid hulp?

Basisbedragen en toeslagen

Het maandelijkse basisbedrag van de AEEH is vastgesteld op 132, 21 euro (bedrag aangepast tot 1 april 2020).

Hieraan kunnen extra toeslagen worden toegevoegd, met name afhankelijk van de situatie van de persoon die verantwoordelijk is voor het gehandicapte kind (bijvoorbeeld: alleenstaande ouder, vermindering van de beroepsactiviteit voor het onderwijs aan het gehandicapte kind). kind, enz.), het belang van uitgaven voor gehandicapten, de behoefte aan een externe zorgverlener, enz.

De extra AEEH-steun die wordt betaald volgens het invaliditeitspercentage van het kind kan bijvoorbeeld variëren van 99, 16 tot 1 121, 93 euro. Dit zal met name het geval zijn als de situatie van het kind een van zijn ouders dwingt om zijn professionele activiteit te stoppen of permanent de aanwezigheid van een persoon vereist (als onderdeel van de mobilisatie van een ouderschapsverlof ).

Wat betreft de verhoging voor alleenstaande ouders (die ook rekening zal houden met het invaliditeitspercentage van het kind kan variëren van 53, 71 tot 442, 08 euro).

Overzichtstabel van AEEH 2020-bedragen en invaliditeitscategorieën

Handicapniveau van het kindAEEH (basisbedrag) + aanvulling
(bedragen maandelijks betaald)
AEEH (basisbedrag) + Supplement + Toeslag voor alleenstaande ouder
(bedragen maandelijks betaald)
1$ 231, 37
2$ 400, 77$ 454, 48
3$ 512, 32$ 586, 69
4€ 721, 25€ 956, 75
5€ 885, 03$ 1.186, 64
6€ 1.254, 14€ 1.696, 22

Voor meer informatie over de extra bedragen die kunnen worden toegekend: openbare dienst

Vraag de AEEH in de praktijk

De gesprekspartner over deze kwesties van hulp bij handicaps is het Departementaal Huis voor Gehandicapten (MDPH). Deze structuren zijn inderdaad verantwoordelijk voor aanvragen voor toelage voor volwassenen met een handicap (AAH), arbeidsongeschiktheidsuitkering (PCH), bestanden voor erkenning van de status van gehandicapte werknemer (RQTH), enz.

Het is vooral omdat het Departementaal Huis van Gehandicapten al deze hulpmiddelen beheert dat de stappen om ervan te profiteren worden vergemakkelijkt. In de praktijk is de aanpak als volgt om de AEEH te vragen, maar meer in het algemeen om hulp in verband met een handicap te vragen:

  • download online of trek het aanvraagformulier van de MDPH in (dit is een uniek formulier om de toegang voor hulp voor aanvragers te vereenvoudigen).

Namelijk : deze unieke en zeer uitgebreide vorm laat de MDPH ook zien welke hulp het meest geschikt is voor de situatie van de aanvrager, evenals de financiële supplementen die voor hem open kunnen staan.

  • maak het bestand (formulier + vouchers: medisch certificaat, identiteitsbewijs, )
  • bewaar het bestand bij de MDPH (per post of bij de afdelingsreceptie).

De MDPH geeft een bevestiging van het aanvraagdossier dat door de aanvrager moet worden bewaard. Voor meer informatie over de samenstelling van het bestand is het raadzaam om de MDPH te benaderen.

Kan de AEEH worden geweigerd?

De aanvraag van AEEH zal worden beoordeeld door de Commissie voor de rechten en empowerment van personen met een handicap (CDAPH). Het is deze instantie die beslist of de zaak in aanmerking komt voor bijstand of niet.

Als de aanvraag voor AEEH wordt afgewezen, kan de aanvrager om heroverweging verzoeken. Hij zal van de MDPH de reden voor de weigering kunnen verkrijgen om zijn dossier uiteindelijk op een relevante manier in te vullen en alle kansen aan zijn zijde te geven.

Om ook te lezen:

  • Hoe werkt de toeslag voor volwassenen met een handicap (Aah)?
  • Dagelijkse toelage van ouderlijke aanwezigheid: verzoek, bedrag, …
  • Wat is ouderschapsverlof?
  • Wat zijn de hulpmiddelen voor mensen met een handicap?
  • Hoe het arbeidsongeschiktheidsuitkering (PCH) verkrijgen?

Categorie: