De rijkere belastingbetalers zouden in 2020 opnieuw de kosten van een zwaardere belasting moeten betalen. Bercy zou de gedeeltelijke bevriezing van de inkomstenbelastingregeling kunnen vernieuwen.

Wat betekent dit concreet? De bevriezing op de schaal is niet om het belastingtarief ten opzichte van de inflatie voor belastingbetalers tussen de bovenste haakjes te herwaarderen.

Deze maatregel om de schaal van inkomstenbelasting te bevriezen, geïntroduceerd door de regering van Nicolas Sarkozy voor in 2020 betaalde belastingen, moet worden vernieuwd en vergezeld gaan van verschillende andere nieuwigheden, zoals het verlagen van het voordeel dat het gezinsquotiënt en een nieuwe "tour de vis" op de fiscale mazen.

Alleen de eerste twee haakjes van de inkomstenbelasting moeten worden gespaard, maar wees voorzichtig, er is geen beslissing officieel genomen en het ministerie van Begroting heeft de door Le Parisien verstrekte informatie niet bevestigd, maar weerlegt het ook niet, aangeven dat de kwestie pas in september op de agenda zal staan.

Francois Hollande, die in zijn toespraak van 14 juli een verhoging van de inkomstenbelasting voor 2020 aankondigde nadat hij twee maanden eerder had verklaard dat er geen verhoging van de belastingen zou worden toegepast, zou in de zomer moeten beslissen.

Antwoord in september? Geval te volgen!

Categorie: