De Social Credit for Public Servants (CSF) is een organisatie zonder winstoogmerk die tot doel heeft haar leden diensten te verlenen zodat zij toegang hebben tot krediet- of verzekeringsproducten. In tegenstelling tot wat men zou denken, is dit aanbod niet exclusief voorbehouden aan ambtenaren.

Aanbiedingen van het sociaal krediet van ambtenaren

De bankproducten aangeboden door het sociaal krediet van ambtenaren

Het sociale krediet van ambtenaren biedt alle producten en diensten die worden aangeboden in traditionele banken. Alle soorten kredieten worden aangeboden (hypotheek, consumentenlening). Het sociale krediet van ambtenaren is geen bank, maar de rol van deze vereniging is het verstrekken van leningen aan ambtenaren.

Persoonlijke leningen: ze betreffen alle aankopen die niet contant kunnen worden gedaan. De persoonlijke lening kan worden toegewezen (met aankoopbewijs) of niet-toegewezen.

Zonder bewijs is het maximale bedrag van de lening dat door het CB kan worden verstrekt € 21.500, de terugbetaling gebeurt vervolgens over een periode van tussen de 12 en 72 maanden.

Met het bewijs dat de lening werd gebruikt om werk te financieren, wordt de looptijd verlengd tot maximaal 156 maanden: het geleende kapitaal zal dan tussen de 4 000 en 75 000 € bedragen.

Voor een autolening is slechts een minimum vastgesteld (€ 1.500) en de terugbetaling gebeurt binnen de 12 tot 72 maanden.

Een interessant soort lening voor diegenen die aanzienlijke "plezier" -kosten hebben: de vrijetijdslening, die wordt gebruikt om een ​​voertuig zoals een camper of een caravan te kopen, of om de aankoop van een boot te financieren. Om te boeken voor grote uitgaven, gaat het van 10.000 tot 75.000 € terugbetaalbaar binnen 12 tot 156 maanden.

Ten slotte is de doorlopende lening een speciale consumentenlening: er wordt een geldreserve beschikbaar gesteld aan de begunstigde, die deze vervolgens kan gebruiken zoals hij wil, wanneer hij maar wil. De hoofdstad wordt in de loop van de tijd gereconstitueerd, wanneer en wanneer terugbetalingen. Dit is het duurste type krediet, dat alleen op ad-hocbasis en voor essentiële kosten kan worden gebruikt. Het wordt "wereldwijd krediet" genoemd aan ambtenaren van sociale kredietinstellingen en het bedrag van de financiering kan variëren van 180 tot 21.500 €, terug te betalen over 3 tot 60 maanden.

Kredietaflossing is een specifiek type lening. Vaak wordt het verplicht gebruikt om de looptijd van lopende leningen te verlengen en maandelijkse betalingen te verminderen. Dit krediet is duur omdat je een tweede keer de aanvraagkosten moet betalen en dat zegt het verlengen van de looptijd van de leningen zei verhoging van de rente … Alleen instellen voor mensen die zich in een gecompliceerde financiële situatie bevinden en die absoluut moeten vinden een manier om hun koopkracht op korte termijn te vergroten.

Aanbiedingen in termen van verzekering

Bovendien werden de producten van de verzekeringsmaatschappijen (opstal-, auto- en ziektekostenverzekeringen), evenals de verzekeringscontracten, door het CB onderhandeld. Spaarproducten zijn beschikbaar (boekjes, levensverzekeringen, pensioenspaarcontract).

Wie kan zich abonneren op CSF-credits en hoe kan ik hiervan profiteren?

De eenvoudigste manier is om online een lidmaatschap aan te vragen op de site. Begin met het controleren of u zich aan de lidmaatschapsvoorwaarden houdt, niet alleen ambtenaren kunnen profiteren van de voordelen van de CSF!

U kunt ook lid worden als u stagiair bent in een van de 3 openbare functies, werknemer van een openbare instelling, lid van het personeel van een particuliere onderneming waarin de staat een participatie heeft, lokaal, nationaal of Europees gekozen, oplopend of afstammeling van gepensioneerde ambtenaar of ambtenaar.

Het lidmaatschap kost € 22 en blijft levenslang geldig. Dan moet u een bijdrage van 24 € per jaar en per huishouden toevoegen.

Voordelen aangeboden aan leden

Deze associatiewet 1901 claimt zijn onafhankelijkheid ten opzichte van conventionele banknetwerken. Verspreiding van informatie over aanbiedingen van sociale kredieten aan ambtenaren wordt verzorgd door vrijwilligers.

Het is de CSF die de producten en diensten kiest die aan openbare werknemers worden aangeboden. De vereniging kiest de financiële partners waarmee zij samenwerkt om een ​​optimale kwaliteit van de dienstverlening aan de begunstigden te waarborgen.

De door de FSB voorgestelde leningspercentages zijn vaak lager dan die welke kunnen worden verkregen door rechtstreeks via een bank te gaan, omdat de ambtenaren zelf de beste contracten met banken en verzekeringsmaatschappijen hebben gesloten.

Mensen die in de openbare dienst werken, hebben een veilige baan die voor het leven is gegarandeerd als ze dat willen. Hun salaris wordt elk jaar verhoogd.

Deze stabiliteit is geruststellend voor kredietinstellingen die deze risicoprofielen kunnen accepteren door de kredietkosten te verlagen.

Om ook te lezen:

  • Personeelspensioenpensioen: hoe profiteert u?
  • Alles over gefaseerd pensioen in de openbare dienst
  • Wat zijn de voordelen van hypothecaire leningen voor ambtenaren?

Categorie: