Meer dan denkbaar, training tijdens een periode van inactiviteit wordt sterk aanbevolen!
Als werkzoekende is het mogelijk om via Pôle Emploi te profiteren van een beroepsopleiding. Dit is het moment om alle kansen aan zijn zijde te zetten om snel weer aan het werk te gaan, met wat extra kaarten in zijn spel!

Training Pôle Emploi: wat is het?

Als onderdeel van de ondersteuning van werkzoekenden en om hun kansen op werk en hun kansen op snelle integratie in de werkgelegenheid te vergroten, koopt Pôle Emploi opleidingsplaatsen van opleidingsorganisaties (AFPA, GRETA, CNED, …).

De betrokken opleidingsmodules zijn zeer divers van aard, om zowel aan de verwachtingen van de arbeidsmarkt als aan de diversiteit van profielen van werkzoekenden te voldoen. Deze Pôle Emploi-trainingen zijn gratis voor de begunstigde.

Wie heeft er baat bij?

De Pôle Emploi-opleidingen staan ​​open voor werkzoekenden die profiteren van de AER (Return to Employment Assistance Allowance) en voor werkzoekenden zonder AER. Medewerkers hebben toegang tot andere vormen van training, maar een Pôle Emploi-adviseur kan ze altijd doorverwijzen of adviseren indien nodig.

AER werkzoekenden

Werkzoekenden kunnen hun persoonlijke trainingsaccount gebruiken om te profiteren van een ARE. De terugkeer naar werkgelegenheidsuitkering, ook bekend als werkloosheidsuitkering, is daarom een ​​inkomen betaald door Pôle Emploi, bestaande uit een vast en een variabel deel. Het wordt betaald in de vorm van een beroepsopleiding met RFF (Compensation of End of Training) of zonder vergoeding.

Voor werkzoekenden die niet met AER werken

Werkzoekenden die de AER niet ontvangen, kunnen hun opleiding ook laten financieren door Pôle Emploi. Ze kunnen profiteren van de RFPE, dus de Payroll Training Compensation Pole. De training moet worden goedgekeurd door Pôle Emploi.

Hoe profiteren?

Om de mogelijkheid om te profiteren van een trainingsactie te bestuderen, moet de werkzoekende zijn / haar Pôle Emploi-referent benaderen. Het is met deze laatste dat hij het op prijs stelt als de aangeboden training aan zijn behoeften kan voldoen, evenals de meest relevante trainingsapparatuur (operationele voorbereiding op de werkgelegenheid, enz.).

Namelijk : de opleiding die werkzoekenden kunnen volgen gaat veel verder dan de opleidingsactiviteiten Pôle Emploi.

De werkzoekende kan bijvoorbeeld zijn persoonlijke trainingsaccount mobiliseren om toegang te krijgen tot een breder trainingsaanbod, hij kan ook zijn professionele project verdiepen door een nieuw apparaat te zoeken: advies over loopbaanontwikkeling.

Welke status tijdens de training?

Wanneer hij deelneemt aan een opleidingsactie georganiseerd en gefinancierd door Pôle Emploi, wordt de werkzoekende een "stagiair in beroepsopleiding". Deze status heeft geen invloed op zijn werkloosheidsuitkeringen die worden gehandhaafd.

Als de werkzoekende geen vergoeding ontvangt, kan Pôle Emploi desalniettemin Pôle Emploi (RFPE) trainingsvergoeding toekennen zolang de training deel uitmaakt van zijn terugkeer naar het werkproject.

Hoe kies je een training?

Er mag niet worden vergeten dat het doel van een door Pôle Emploi gefinancierde opleiding is om snel weer aan het werk te gaan door vaardigheden te ontwikkelen:

  • die passen in het carrièrepad en het loopbaanplan van de werkzoekende. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn voor een update van kennis, voor aanvullende training over een onderwerp dat al bekend / beheerst is
  • die aansluiten bij de behoeften van werkgevers.

Wat te doen bij een weigering om Pôle Emploi te trainen?

Sommige werkzoekenden hebben de weigering van financiering door Pôle Emploi, annuleringen van opleidingsfinanciering of de weigering van een AIF (Individuele Training Assistance) of registratie voor een door de AFPA (Nationaal Agentschap voor Beroepsopleiding voor volwassenen).

Over het algemeen wordt het patroon altijd aangegeven. Soms moet een stage worden gedaan vóór de training, andere keren omdat we u liever doorverwijzen naar een andere training en soms wordt u gevraagd om een ​​offerte aan uw trainingsbestand toe te voegen. In geval van weigering is de algemene regel om een ​​klacht in te dienen bij zijn bureau Pôle Emploi, in de vorm van een brief met ontvangstbewijs.

Houd er echter rekening mee dat elke situatie uniek is en dat u contact moet opnemen met een adviseur voor een arbeidsbureau voor meer informatie en de mogelijke oplossingen. Geef niet op!

Enkele tips

De pool-jobsite kan al een vertrekpunt zijn voor reflectie op het trainingsproject.

Het is ook mogelijk om te verwijzen naar de Labour Force Needs-studies die de wervingsbehoeften weergeven die door territoria zijn geïdentificeerd. De mogelijkheid om zaken te combineren met plezier: pole-emploi.org

Om ook te lezen:

  • Wat zijn de betaalde trainingen voor volwassenen?
  • Opleiding: op welke financiële steun heb ik recht?
  • Zelf-ondernemer: hoe zijn opleiding te financieren?
  • Hoe een sollicitatiebrief schrijven voor een training?

Categorie: