Wanneer een eigenaar zijn vastgoedinkomsten declareert, kunnen de kosten hoger zijn dan de producten die zijn gerealiseerd door de verhuur van de onroerende goederen. We zullen het hebben over een vastgoedtekort . In dit geval kan de eigenaar dit verlies claimen door dit bedrag af te trekken van zijn totale gerapporteerde inkomsten voor het jaar. Wanneer kan men een tekort aangeven, hoe dit te verklaren en wat is de interesse van dit apparaat voor de eigenaars? Wat zijn de veranderingen die van invloed zijn op de beoordeling van eigendomstekorten bij de bronbelasting?

Het landtekort: definitie

Het grondtekort komt overeen met de verhouding tussen de middelen die voortvloeien uit de huur van een woning (de betaling van huur door de huurder) en de kosten die met deze woning overeenkomen (werken onder bepaalde voorwaarden en andere soorten in aanmerking komende uitgaven). voor inhoudingen). Wanneer deze kosten het bedrag van de grondinkomsten overschrijden, is er een tekort aan onroerend goed.

De belastingdienst geeft de eigenaars de mogelijkheid om dit tekort af te trekken van het bedrag aan belastbare inkomsten, binnen de limiet van een wettelijk plafond. Hierdoor kunnen zij uiteindelijk het bedrag aan inkomstenbelasting verlagen.

Wat is het fiscale belang van aangifte?

Door een eigendomstekort aan te geven, betaalt de belastingbetaler geen belasting over zijn inkomen uit vermogen. Dit is het eerste belang bij belastingheffing.

Bovendien beperkt het uitstel van het tekort op het wereldwijde belastbare inkomen het bedrag aan inkomstenbelasting. Dit tweede voordeel is ook erg interessant, vandaar het belang om op het juiste moment kosten in verband met het goed te maken om minder belastingen te betalen.

Welke kosten worden in rekening gebracht bij de berekening van het vastgoedtekort?

De door de eigenaar gemaakte kosten voor de geleasde eigendommen kunnen worden afgetrokken onder voorbehoud van de door de Schatkist gedefinieerde categorieën kosten.

In het bijzonder:

 • renovatiekosten,
 • onderhoudskosten,
 • verzekeringspremies,
 • beheerskosten (ongeacht of dit beheer aan een professional is toevertrouwd),
 • onroerende voorheffing en condominiumkosten die niet worden doorberekend aan de huurder,
 • rente lenen voor leningen aangegaan om huurwoningen te verwerven.

Sommige werken kunnen worden afgetrokken en in aanmerking worden genomen bij de berekening van het landtekort. Onderhoudswerkzaamheden, routinematige reparaties, verbeteringen aan woongebouwen en werkzaamheden die in aanmerking komen voor een belastingvermindering kunnen in deze uitgaven worden opgenomen.

De belangrijkste werken waarmee bij de berekening van de definitie geen rekening wordt gehouden, zijn uitbreiding, constructie en wederopbouw.

Hoe stellen we een eigendomstekort uit?

Om een ​​eigendomstekort uit te stellen, zijn er twee stappen:

 • als eerste stap moet de leningrente worden afgetrokken van de inkomsten uit onroerend goed (deze zijn gedurende 10 jaar aftrekbaar)
 • in een tweede stap kunnen de kosten in verband met de huisvesting worden afgetrokken van het bedrag van de inkomsten uit vermogen, exclusief de rente op leningen.

Als het vastgoedresultaat eenmaal is berekend en het een tekort is, kan dit het totale belastbare inkomen verlagen tot een limiet van € 10.700.

Namelijk : als het gehele tekort niet in één keer is overgedragen, kan het worden uitgesteld tot de volgende jaren.

Voor meer informatie wordt aanbevolen om dichter bij de belastingdienst te komen.

Een maatschappelijk middenveld creëren om te profiteren van het landtekort?

Particulieren die rechtstreeks onroerend goed bezitten, kunnen de aftrekbare kosten in hun belastingaangifte opnemen voor de berekening van het vastgoedtekort. Maar het is ook mogelijk om van dit apparaat te profiteren wanneer men deel uitmaakt van een Civil Real Estate Company (SCI). Hiervoor moet de vennootschapsbelasting worden onderworpen aan inkomstenbelasting, niet aan vennootschapsbelasting. In dit geval kan het tekort worden afgetrokken van het inkomen uit vermogen van elk van de eigenaren van de aandelen van de onderneming. Om van het apparaat te profiteren, moet u de aandelen ten minste 3 jaar bewaren.

Wat is de impact van de bronbelasting op de verklaring van het landtekort?

Wat verandert er in 2020 met inhoudingen

Tot die tijd werd de inkomstenbelasting eenmaal per jaar door belastingbetalers betaald of kon deze op verzoek worden betaald. Vanaf 1 januari 2020 wordt de belasting rechtstreeks van het salaris afgetrokken.

Hoe worden de kosten in 2020 afgetrokken?

In mei 2020 moet u uw aangifte inkomstenbelasting invullen (rekening houdend met uw 2020-inkomsten), inclusief uitgaven voor onroerend goed, tot het bedrag dat aftrekbaar is onder het onroerendgoedtekort.

De belastingdienst heeft een systeem gepland om in 2020 de gemiddelde hoeveelheid werk af te trekken die in 2020 en 2020 is betaald.

Het eigendomstekort dat uiteindelijk door investeerders in 2020 is opgebouwd, zal dus niet volledig verloren gaan: de impact ervan zal alleen worden verminderd.

Om ook te lezen:

 • Intrekking bij de bron: instructies voor gebruik
 • Aangifte onroerendgoedbelasting: hoe verder?
 • Onroerende voorheffing: berekening en specificiteiten
 • Belastingvrijstelling: wat u moet weten voordat u betaalt!
 • Hoe kunt u profiteren van een vrijstelling van onroerendgoedbelasting?

Categorie: