Om een paspoort aan te vragen, moet u een strenge administratieve procedure volgen en … anticiperen op de deadlines die eraan zijn verbonden!

Enkele tips om tijd te besparen in zijn inspanningen.

Paspoortapplicatie: essentieel voor reizen

Binnen de Europese Unie of het Shenghen-gebied kunnen onderdanen van lidstaten vrij reizen, met hun enige identiteitskaart.

Buiten deze grenzen moet de reiziger, groot of klein, een geldig paspoort hebben om een ​​goede reputatie te hebben.

Sinds 2009 is het paspoort biometrisch, dat wil zeggen dat het de afdrukken van de houder bevat.

De aanvraag voor een paspoort moet door de reiziger worden ingediend bij de beheersdiensten (gemeentehuizen, antennes van politie-prefecturen in Parijs).

Deze stappen worden vernieuwd wanneer het paspoort verloopt (geldigheid: 10 jaar voor volwassenen, 5 jaar voor minderjarigen).

Doe je verzoek

De paspoortaanvraag reageert op een zeer geformaliseerde procedure maar blijft eenvoudig.

De plaats van het verzoek

Het paspoort kan bij elk stadhuis worden aangevraagd, ongeacht de woonplaats.

Een persoon die bijvoorbeeld in het 18e arrondissement van Parijs woont, kan deze stappen nemen bij het politiebureau van het 12e arrondissement als het een praktisch belang vindt (bijvoorbeeld: het werkt in de buurt).

Een online afspraak is mogelijk, indien niet verplicht, voor het archiveren van het bestand bij bepaalde beheerservices.

De te leveren onderdelen

Als dit een eerste paspoortaanvraag is, moet de aanvrager sturen:

  • De originele identiteitskaart en een fotokopie (voor verlengingen kan het verlopen of verlopen paspoort worden verzonden in plaats van de identiteitskaart)
  • Een identiteitsfoto
  • Een belastingzegel van 86 €
  • Het origineel van een bewijs van verblijf en een fotokopie
  • Het pre-aanvraagnummer online (zie hieronder)

Om te weten : als u geen identiteitskaart hebt, moet u een origineel van uw geboorteakte overleggen van minder dan 3 maanden.

vingerafdrukken

De persoon die een paspoort wenst te verkrijgen, moet persoonlijk naar de balie van de beherende afdeling gaan: bij het indienen van het dossier wordt een vingerafdruk gemaakt.

Het specifieke geval van minderjarigen

Elke minderjarige moet nu zijn eigen paspoort hebben.

De minderjarigen moeten aanwezig zijn op het moment van indiening van de paspoortaanvraag en de intrekking ervan (indien tussen 12 en 18 jaar oud) vergezeld door de persoon die ouderlijk gezag over hen uitoefent. De samenstelling van het bestand blijft hetzelfde, maar de verantwoordelijke kan zijn eigen identiteitskaart produceren.

Bespaar tijd met online processen

De paspoortapplicatie profiteert ook van digitalisering. Om tijd te besparen, kan de aanvrager een pre-aanvraag voor een online paspoort indienen en, in een tweede stap, de ondersteunende documenten bij zijn indieningsafspraak verstrekken.

Tijdsbesparing is ook anticiperen. Op bepaalde tijden van het jaar zijn de levertijden langer (bijvoorbeeld in de zomer), denk erover na wanneer u uw tickets boekt!

Waarschuwing! Paspoortaanvraag en visumaanvraag zijn twee afzonderlijke stappen. Vergeet niet de balans op te maken van deze formaliteit!

Om ook te lezen:

  • Wat te doen bij verloren paspoort?
  • Hoe een identiteitskaart vernieuwen?
  • Hoe een verlenging van uw verblijfsvergunning verkrijgen?

Categorie: