De laatste jaren is de betaling van gezinstoelagen gemoduleerd . Het principe is dat elk huishouden van deze voordelen kan profiteren, maar het bedrag dat hiervoor wordt betaald, is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden. Hoe werken gemoduleerde gezinsbijslagen in de praktijk? Hoeveel wordt toegewezen aan ouders volgens de schaal van 2020?

Gemoduleerde gezinstoelagen: waar hebben we het over?

Gezinstoelagen zijn sociale uitkeringen die worden betaald aan huishoudens met minimaal 2 kinderen. Ouders van een enig kind kunnen niet profiteren van deze financiële hulp.

Er is echter een uitzondering voor buitenlandse ingezetenen (Guadeloupe, Guyana, Martinique, Mayotte, Reunion) die profiteren van deze voordelen van het 1e kind.

Om elk huishouden in staat te stellen deze voordelen te ontvangen op basis van hun middelen, werden de methoden voor het berekenen van gezinsbijslagen herzien in 2020 en werden middelenplafonds ingesteld.

Sindsdien zijn gezinstoelagen gemoduleerd, dat wil zeggen dat ze worden berekend op basis van huishoudelijke middelen. Deze ontwikkeling heeft mogelijk bijgedragen tot een aanzienlijke daling van de toegekende steun, met name voor de meest welvarende huishoudens.

Huishoudens getroffen door gemoduleerde gezinsbijslagen

Deze maatregel heeft alleen betrekking op huishoudens die gezinstoelagen ontvangen die uit minimaal 2 kinderen bestaan, verspreid over heel Frankrijk.

Het feit dat gezinsbijslagen nu worden gemoduleerd, heeft geen invloed op de uitkeringen die worden betaald bij de aankomst van het eerste kind van een paar, zoals de geboortebonus en de kinderopvangtoeslag (PAJE).

In aanmerking genomen plafonds en toegekende bedragen

De middelen die in aanmerking worden genomen voor de toewijzing van CAF-steun zijn het belastbaar inkomen (salaris, werkloosheidsuitkering …) na aftrek van belastingen.

2020 inkomstenplafonds

De in 2020 geldende inkomstenplafonds voor de berekening van de rechten op gezinsbijslagen zijn als volgt:

Aantal kinderen ten laste1e inkomensplafond2e inkomensplafond
2€ 68, 217€ 90.926
3$ 73.90196 € 610
4€ 79.585$ 102, 294
5$ 85, 269$ 107.978

Een verhoging van het plafond van € 5.684 is voorzien voor elk extra kind, vanaf de 3e.

Deze plafonds hebben betrekking op de middelen van het huishouden in het jaar N-1, dat wil zeggen dat de inkomsten van 2020 bepalend zijn voor de hoeveelheid gezinstoelagen die in het jaar 2020 wordt toegekend.

Bedragen van de kinderbijslag 2020

De toegewezen bedragen variëren daarom afhankelijk van de hoeveelheid huishoudelijke middelen en het aantal kinderen ten laste.

In de praktijk zijn de gezinstoelagen die in 2020 zijn uitgekeerd:

  • vanaf 33, 05 € per maand (geval van een huis met 2 kinderen ten laste en een jaarinkomen hoger dan 90 926 €)
  • tot € 640, 40 per maand (geval van een huishouden met 5 kinderen ten laste en een jaarinkomen onder € 85, 269).

Gezinstoelagen dichter bij de behoeften van huishoudens

Om de effecten van drempels te voorkomen, dat wil zeggen om te voorkomen dat huishoudens die net boven een maximum van middelen zitten, worden bestraft, is een afvlakkingsinstrument in de vorm van een aanvulling op gemoduleerde gezinstoelagen ingevoerd.

Dus wanneer een huishouden een kind ouder dan 14 jaar heeft (tenzij er slechts twee kinderen zijn en het oudste kind 14 jaar oud is), wordt een supplement aan het huis betaald.

Hoe het bedrag van zijn gezinstoelagen berekenen?

De berekening van het aantal gemoduleerde gezinstoelagen wordt door de CAF gemaakt op basis van het door de ouders opgegeven inkomen.

Een simulator is beschikbaar op de CAF-website. Het laat toe om zijn rechten op voordelen te schatten.

Huishoudens met minimaal 2 kinderen ten laste jonger dan 20 jaar kunnen in principe profiteren van deze voordelen.

Voor huishoudens die al in aanmerking komen voor gezinsbijslagen, blijft u gewoon belastingaangifte indienen als voorheen.

Voor nieuwe begunstigden moet het cerfa-formulier nr. 11423 * 06 (ander nummer: 10397 * 20) worden gedownload en naar de bovenliggende CAF worden verzonden om de betalingen te activeren.

Betaling geschiedt maandelijks, achteraf.

Hoe oud zijn de gemoduleerde gezinsbijslagen?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het heel goed mogelijk om kinderbijslag te verzamelen na 18 jaar van het kind: het huis kan ook profiteren tot de 20e verjaardag van de laatste.

Waarschuwing! Als het kind dat 20 wordt het oudste van twee kinderen is, verliezen de ouders hun uitkering omdat ze slechts één kind ten laste hebben. Het is noodzakelijk om ten minste 2 kinderen jonger dan 20 jaar te hebben om kinderbijslag te betalen.

Namelijk : onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om het apparaat te verlengen tot de leeftijd van 21 jaar als het kind in het huishouden is en hij geen inkomen ontvangt boven de limieten die door de regelgeving zijn vastgesteld.

Categorie: