De energieprestatiediagnose (EPD) is een verplichting voor de eigenaar van een woning die deze wil verkopen of verhuren. Wat is concreet de diagnose? Wat brengt het met zich mee? Zoals je het realiseren? Update over deze ultramoderne energie die geleidelijk een referentie wordt, vooral in het kader van de Energy Climate Act die deze zomer is aangenomen.

Energieprestatiediagnose (EPD): waar hebben we het over?

De diagnose van energieprestatie (DPE), opgericht in 2006, maakt deel uit van verplichte diagnostiek van onroerend goed, evenals de diagnose Carrez law, asbest, of elektrische diagnose.

Het doel is om de koper van een woning of de huurder het energieprestatieniveau van de betreffende woning te geven (energieverbruik, broeikasgasemissies).

Energie-uitgaven voor een woning zijn een zware begrotingspost voor huishoudens. Het APB maakt het dus mogelijk om zicht te hebben op het verbruik van het goed en de goede keuzes te maken, met name vóór de ondertekening van de koop of het leasecontract.

Wanneer is de diagnose van energieprestaties verplicht?

Het APB betreft zowel individuele woningen als woningen in collectieve gebouwen, dwz zowel huizen als appartementen.

De transacties die worden beïnvloed door de APB zijn:

  • verkoop van onroerend goed
  • de huur van het onroerend goed (als lege woning, gemeubileerd of woonfunctie)
  • de bouw of uitbreiding van een woning van meer dan 150 m2 of meer dan 30% van het oorspronkelijke oppervlak, locaties waarvoor de aanvraag voor een bouwvergunning wordt ingediend na 30 juni 2007.

Het APB moet als bijlage bij het verkoop- of huurcontract worden gevoegd.

Wat bevat ECD?

De DPE moet verschillende informatie bevatten om geldig te zijn.

  • De beschrijving van de energieprestaties van de woning met betrekking tot verwarming, mogelijke installatie van airconditioning, productie van sanitair warm water, koel- en ventilatieapparatuur
  • Aanbevolen maatregelen om de energieprestaties te verbeteren
  • De labels "energie" en "klimaat" zijn onderverdeeld in 7 categorieën ("klassen" genoemd), van A tot G, die informatie verschaffen over het jaarlijkse verbruik van de woning, dwz de energiebalans (energielabel), en de jaarlijkse impact overeenkomstige broeikasgasemissies (klimaatlabel).
  • De gegevensverklaring die wordt gebruikt om de APB te berekenen.

Namelijk : het energieverbruik is gebaseerd op het werkelijke verbruik geëvalueerd in de afgelopen 3 jaar, of op een verbruik berekend op een door het ministerie goedgekeurde methode.

Wat is in de praktijk de waarde van ECD?

De DPE heeft een informatieve roeping. Het kan echter een argument zijn voor het waarderen van een onroerend goed of, integendeel, het kan een onderhandelingsargument vormen voor het verlagen van de verkoopprijs wanneer renovatiewerken voor energie noodzakelijk lijken.

Waarschuwing! Het is niet omdat het APB een informatief doel heeft dat men aan deze verplichting kan ontkomen. Zonder een diagnose van energieprestaties, moet u weten dat een verkoop van onroerend goed in twijfel kan worden getrokken.

Namelijk : een APB is 10 jaar geldig.

Hoe door te gaan met het opstellen van een APB?

DPE kan door niemand worden bereikt. Eigenaren moeten een beroep doen op een professionele diagnoser die is gecertificeerd door de COFRAC (Frans comité voor accreditatie).

Deze verwijzing zorgt ook voor de competentie en onafhankelijkheid van de professional.

Het ministerie van Ecologie zet een bijgewerkte lijst van diagnostici online die gekwalificeerd zijn om op ECD's in te grijpen.

Hoeveel kost ECD?

De prijzen van energieprestatiediagnostiek variëren van aanbieder tot aanbieder. De geregistreerde prijzen variëren van 80 tot 140 euro.

Het wordt aanbevolen om een ​​offerteaanvraag naar verschillende diagnoses te sturen om een ​​weloverwogen keuze te maken.

  • prodiagnostic.fr
  • diagnostiqueurs-de-france.fr

De DPE: een document dat aan belang wint met de wet Energy Climate

De energie- en klimaatwet maakt van de APB een belangrijke referentie voor de verkoop en verhuur van onroerend goed, om eigenaren van energie-intensieve woningen meer verantwoordelijk te maken voor de noodzaak van verbeteringen op het gebied van energie.

De tekst voorziet in het blokkeren van huurverhogingen wanneer een onroerend goed in klasse F of G opnieuw wordt verhuurd, omdat het werk waarmee het klasse E kan bereiken niet is voltooid. Evenzo wordt overwogen de woonbelasting te testen door een deel van de verkoopprijs tijdelijk op te nemen. Het geblokkeerde bedrag zou worden teruggegeven na energiewerkzaamheden.

Categorie: