Verandering van accommodatie voor kleinere, grotere, verander stad, koop of huur: wat de situatie ook is, de verhuizing heeft een onuitsprekelijke prijs. Tussen de aankoop van dozen, beschermingen en containers, de oproep aan een bedrijf van verhuizers of de huur van een bedrijfsvoertuig, de mogelijke niet-gewerkte dagen, de aankoop van aanvullend meubilair, enz … het briefje kan snel klimmen! Gelukkig zijn er hulpmiddelen voor het verplaatsen .

Hulp bij verhuizing van CAF

Eerste pijler van de financiële stimulans voor de verhuizingen: de hulp van het CAF (Family Allowance Fund).

termen

De CAF voorziet in een herplaatsingshulp voor gezinnen die sociale uitkeringen ontvangen met ten minste 3 kinderen ten laste (geboren of ongeboren).

Het is onderworpen aan een middelentest en het aantal varieert afhankelijk van het aantal kinderen in het huishouden.

Bovendien moeten de nieuwe woningen voldoen aan de voorwaarden voor het verlenen van gepersonaliseerde woonbijstand (APL) of gezinsbijslag (ALF).

Steunbedrag

De maximale bedragen die kunnen worden toegekend, zijn:

  • € 978, 82 voor een gezin met 3 kinderen
  • € 1.060, 39 voor een gezin met 4 kinderen

Bovendien wordt een extra € 81, 57 toegekend voor elk extra kind van het vijfde kind.

Hoe verder te gaan?

Om deze hulp te verkrijgen, moet de betrokken persoon deze binnen 6 maanden na de verhuizing aanvragen. Het aanvraagformulier is beschikbaar op de CAF-website of bij CAF-opvangcentra.

Dit verzoek moet vergezeld gaan van de verschillende kostenbewijzen die verband houden met de verhuizing (huurfactuur, factuur van de leverancier, brandstofkosten, tol enz.). Bovendien moet elke andere financiële steun die voor deze operaties wordt ontvangen, worden gespecificeerd, aangezien het toegekende bedrag afhankelijk is van de andere ontvangen financiële steun.

Voor meer informatie: CAF-website of neem contact op met lokale CAF-vestigingen.

De hulp van de Algemene Raad

Via het Housing Solidarity Fund (FSL) kan de Algemene Raad een verhuisd huis helpen. Dit is een sociale bijstand voor verhuizing (met name verhuizingen voor begunstigden van de RSA).

Om te weten : de FSL begeleidt huurders in moeilijkheden bij het zoeken naar een woning of in een fragiele financiële situatie.

Voorwaarden en bedragen

Elke gemeenschap stelt zijn eigen regels vast voor het toewijzen van hulp en de betrokken bedragen.

Hoe verder te gaan?

Om deze subsidies te mobiliseren om de Algemene Raad te verplaatsen, is het noodzakelijk om het Gemeentelijk Centrum voor Sociale Actie (CCAS) van zijn gemeente te benaderen.

Hulpmiddelen voor verplaatsing aangeboden via het bedrijf

Als werknemer is het mogelijk om via zijn werkgever toegang te krijgen tot specifieke hulp.

termen

Werknemers die in een bedrijf werken met meer dan 10 werknemers die bijdragen aan 1% huisvesting, kunnen profiteren van een toewijzing via de Huisvestingsactie. Medewerkers hebben er toegang toe als ze verhuizen voor aanwerving, training of overplaatsing als onderdeel van een programma voor taakoptimalisatie.

Bovendien mogen de referentie-inkomsten van de aanvrager niet hoger zijn dan vooraf gedefinieerde middelenplafonds. Voor meer informatie: actielogement.

Steunbedrag

Deze steun, de Mobili Pass genaamd, kan worden toegekend in de vorm van een subsidie ​​of een lening tegen een laag tarief (lening van maximaal 3.600 euro terug te betalen over 36 maanden).

Hoe verder te gaan?

Het verzoek moet binnen 6 maanden na de verhuizing worden verzonden. Het bewijs van de kosten in verband met de verhuizing moet worden overgelegd na toewijzing van de Mobili Pass-assistentie. Het bestand kan online worden ingevoerd op de website van de woningactie.

Voor meer informatie is het mogelijk om dichter bij de afdeling Human Resources van het bedrijf of de gesprekspartners voor huisvesting te komen.

Hulp van Pôle Emploi

In het kader van een nieuwe functie kan Pôle Emploi assistentie verlenen bij de overgang naar werklozen.

termen

De arbeidsovereenkomst die de verhuizing rechtvaardigt, moet ten minste drie maanden duren. Dit omvat CDI's, contracten voor bepaalde tijd of tijdelijke arbeidscontracten.

Pôle Emploi-hulp bij verhuizing staat open voor mensen:

  • Laag inkomen bij het zoeken naar werk, niet gecompenseerd door de werkloosheidsuitkeringen ARE of die profiteren van de RSA-sokkel
  • Begunstigden van een dagelijkse werkloosheidsuitkering van maximaal 28, 87 euro.

Steunbedrag

Om te weten welke bedragen volgens elke situatie kunnen worden toegewezen, is het raadzaam om dichter bij de diensten van Pôle Emploi te komen.

Hulpmiddelen voor gepensioneerden

Pensioen kan ook rijmen met bewegen. Om nieuwe gepensioneerden financieel te ondersteunen in hun nieuwe leven, kunnen pensioenfondsen hulp bieden bij het verhuizen.

Om meer te weten te komen, moeten we dichter bij deze gesprekspartners komen.

Consumentenkrediet

Wanneer alle kanalen zijn verkend en er geen steun kan worden toegewezen, kan het abonnement op een consumentenkrediet worden overwogen. Deze optie blijft echter aantrekkelijk en het is belangrijk om rekening te houden met het feit dat de terugbetaling van een krediet niet triviaal is in een binnenlands budget.

Waarschuwing! Het is raadzaam om te anticiperen op de stappen met banken om op tijd en vooral tegen een gunstig tarief toegang te krijgen tot een krediet.

Om ook te lezen:

  • Hoe de CAF-verhuisuitkering verkrijgen?
  • CAF-assistentie: om welke vragen gaat het?
  • Hoe kunt u profiteren van het CAF-consumentenkrediet?

Categorie: