In een recent rapport van de Rekenkamer werd de kwestie van de " belastingbomaanslag " onderzocht. Onbekend, deze belasting bestaat al meer dan 30 jaar! Het wordt op een bepaalde manier geheven en voedt een garantiefonds dat de slachtoffers van terroristische daden of misdrijven van gemeen recht moet vergoeden. Wie betaalt de belastingbom? Waar is het precies voor?

Aanvalkosten: wat is het?

De belastingbomaanslag (ook wel "terrorismebelasting" genoemd) werd in 1986 ingesteld na de aanslagen op de Copernicusstraat en Marbeuf in Parijs. Het wordt gebruikt om het Garantiefonds voor terrorismeslachtoffers (FGTI) te financieren.

Oorspronkelijk was het bedrag vastgesteld op € 3, 30 per contract. De aanvalsbelasting werd vervolgens tweemaal verhoogd tot € 5, 90 . Dit is het huidige bedrag dat wordt geheven op wettelijke verzekeringscontracten. Deze bedragen gaan alleen via de verzekeringsmaatschappij die ze aan de FGTI overdraagt.

Dit bedrag wordt in mindering gebracht door een verzekeringscontract en niet door een verzekerde. Een persoon die verschillende eigendommen en ongevallenverzekeringen heeft, zal deze belasting daarom meerdere keren betalen.

Namelijk : een herwaardering van het bedrag van deze belasting tot 6, 50 werd onlangs door de regering verhoogd om de kasstroom van de FGTI te versterken. De uitbreiding van het toepassingsgebied van verzekeringscontracten waarop deze belasting van toepassing is, is ook overwogen.

Waar is deze belasting voor?

De aanvalsbelasting maakt het mogelijk om de slachtoffers te vergoeden:

 • terreurdaden gepleegd op het nationale grondgebied, ongeacht hun nationaliteit.
 • terreurdaden gepleegd op een buitenlands grondgebied, maar waarbij Franse slachtoffers zijn getroffen.
 • gemeenschappelijke strafbare feiten (moorden, verkrachtingen, …).

In deze laatste categorie zijn de claims het meest talrijk. Het financiële evenwicht van de FGTI wordt ondermijnd door hun voortdurende toename. Common law delicten vertegenwoordigen meer dan 75% van de uitgaven van het Garantiefonds.

Het principe is als volgt: de FGTI compenseert de slachtoffers en onderneemt vervolgens actie na de daders van de delicten om terugbetaling van de betaalde bedragen te verkrijgen. In theorie is dit mechanisme interessant omdat het de slachtoffers in staat stelt om de betalingen snel te innen dankzij de vooruitgang van de FGTI. In de praktijk worden deze voorschotten helaas toegewezen zonder dat de auteurs daadwerkelijk worden terugbetaald

Hoe is het genomen?

Deze belasting wordt geheven op alle contracten die profiteren van een "schade" -garantie, zoals autoverzekeringscontracten, motorverzekering, multi-risico opstalverzekering.

De details van de door de verzekerde verschuldigde bedragen vermeldden een regel "belastingaanval".

Het zijn dus alle verzekerden die bijdragen aan de vergoeding van de slachtoffers van de aanval door de FGTI te voeden met een deel van hun verzekeringspremie. De belastingaanval is een solidariteitsbijdrage.

Namelijk : de FGTI is afhankelijk van het Garantiefonds voor verplichte schadeverzekering (FGAO) verbonden aan het ministerie van Economische Zaken.

Hoe vergoed worden?

Iedereen die in een van de bovenstaande categorieën valt, kan aanspraak maken op financiële compensatie door een bestand met de gevraagde bewijsstukken in te dienen bij de FGTI.

Het verzoek kan worden ingediend als een direct of indirect slachtoffer (echtgenoot van het slachtoffer, rechthebbende, enz.).

Namelijk : om in dit proces te worden begeleid en alle kansen te krijgen, is het mogelijk om de hulp in te roepen van een vereniging van hulp aan de slachtoffers of een beroep te doen op een advocaat.

De door de FGTI in aanmerking genomen schade is:

 • Lichamelijk letsel
 • Morele vooroordelen,
 • Economische schade,
 • De specifieke uitzonderlijke schade van slachtoffers van terroristische daden, bekend onder de afkorting "PESVT".

Enkele concrete illustraties van compensatie toegekend door de FGTI

Elk claimdossier wordt afzonderlijk behandeld. Om een ​​orde van grootte te krijgen van de betalingen die door de FGTI zijn toegewezen, volgen hier enkele illustraties.

Het bieden van financiële steun aan een slachtoffer of een naast familielid van een slachtoffer is hen in staat te stellen de tragische gebeurtenissen het hoofd te bieden en op een serene manier het pad van genezing te bewandelen. Voor een vrouw met kinderen die haar man hebben verloren, kan het bedrag oplopen tot 750.000 euro.

De toegekende schadevergoeding voor een licht slachtoffer ligt rond de 52.000 euro, voor een slachtoffer met ernstig vervolg, het bedrag dat 900.000 euro nadert.

Welke vergoeding voor materiële schade?

Materiële schade, dat wil zeggen materiële schade, valt niet onder de FGTI.

Compensatie kan echter worden verkregen als het onroerend goed is verzekerd door een specifiek contract (opstalverzekering, autoverzekering, enz.). Hiervoor moet de verzekeringsmaatschappij binnen 5 dagen op de hoogte worden gebracht van de claim.

Zodat deze het bedrag van de vergoeding kan kwantificeren, zal de verzekerde de maximale elementen betreffende de ramp moeten meebrengen (precieze lijst van de betrokken goederen, aard van de schade, omstandigheden van de ramp, enz.). Het is daarom raadzaam om elk bewijs van het incident te verzamelen om ze ter ondersteuning van de claim te overleggen. De verzekeringsmaatschappij brengt een expert in rekening om het bestand te analyseren.

Voor meer informatie: gouvernement.fr

Om ook te lezen:

 • Hoe vindt u de beste opstalverzekering?
 • Wat is de beste autoverzekering?
 • Wat is de wachttijd voor een verzekering?
 • Natuurrampverzekering: hoe werkt het?
 • Wat is voorzorgsverzekering? Waar is het voor?

Categorie: