Het belastingvrije boekje is een laagbetaalde investering, maar zonder risico en na belastingen. Het is een goede manier om besparingen uit voorzorg te realiseren door dit kapitaal tegen inflatie te beschermen, maar we moeten niet hopen dat het met deze steun effectief kan groeien. Er zijn verschillende soorten belastingvrije boekjes waarvan de kenmerken, toegangsmethoden, plafonds en tarieven variëren.

Definitie van belastingvrijstellingsboekje

Het belastingvrije bankboekje is een risicovrije belegging die weinig betaalt, maar waarvan het door banken aangekondigde tarief exclusief belastingen is. Elk type belastingvrij boekje heeft zijn eigenaardigheden, zijn tarief, zijn plafond, enz. De belastingvrije boekjes worden door alle banken aangeboden, zelfs als ze afhankelijk van de banken hun naam kunnen wijzigen (wat het geval is voor de Livret A, die bijvoorbeeld het blauwe boek bij Crédit Mutuel wordt). De tarieven zijn overal hetzelfde, behalve voor het jonge boekje waarvan het loon kan variëren.

De belastingvrije boekjes hoeven niet te evolueren in termen van vergoeding van de spaargelden die voor de komende jaren worden gestort. De overheid heeft inderdaad tot 2020 besloten tot het bevriezen van tarieven.

Welke soorten zijn er?

Hierna volgen de voorwaarden voor elk van deze risicovrije en niet-belastbare beleggingen.

Livret A of blauw boekje, besparingen voor iedereen

Het boek A of blauw boekje volgens de banken is zeker het bekendste. Toegankelijk voor iedereen, wordt het 0, 75% betaald. Het plafond is vastgesteld op € 22.950 . Het geld dat op boekjes A werd geplaatst, werd oorspronkelijk hoofdzakelijk gebruikt om sociale woningbouw te financieren.

Voor meer informatie: Boekje A 2020: plafonds, rentetarieven, belastingen

Het boekje over duurzame ontwikkeling en solidariteit

Het boekje voor duurzame ontwikkeling en solidariteit (LDDS) wordt in hetzelfde tempo vergoed, maar het plafond is lager: € 12.000 . U moet belastingbetaler zijn om te kunnen profiteren van een boekje over duurzame ontwikkeling en solidariteit. De op de LDDS gestorte middelen worden gebruikt om het werk te financieren om energie te besparen in oude gebouwen.

Meer informatie: boekje over duurzaamheid en solidariteit: tarieven, plafonds, belastingen

De populaire spaarrekening, gereserveerd voor de meest bescheiden huishoudens

De populaire spaarrekening (LEP) is gereserveerd voor belastingbetalers wier inkomsten aan referentiebelasting minder zijn dan € 19.275 + € 5.226 per extra halfaandeel. De rentevoet is vastgesteld op 1, 25%, de maximale inleg is € 7.700. Net als de andere boekjes wordt het tarief bevroren tot januari 2020.

Voor meer informatie: Populaire spaarrekening: plafond, rente, rente, belastingen

Een jong boekje voor kinderen jonger dan 26 jaar

Het jonge boekje is gereserveerd voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar oud. De vergoeding kan van instelling tot instelling verschillen, maar in geen geval minder dan 0, 75% per jaar, maar in de praktijk is deze veel hoger, omdat banken een jonge klantenkring proberen aan te trekken die al begint te sparen. Het plafond is laag, vastgesteld op € 1.600 exclusief gekapitaliseerde rente.

Deze boekjes zijn toegankelijk voor alle banken en met uitzondering van het jonge boekje waarvan het loon kan variëren afhankelijk van de instelling, zijn de tarieven identiek. Elk van deze boekjes kan slechts eenmaal per persoon worden geopend, zelfs als u van instelling verandert.

Voor meer informatie: Jong boekje: tarieven, plafonds, belastingen

Principes en voordelen van belastingvrije boekjes

Het is een spaarproduct dat helemaal gratis is: er zijn geen openings- of beheerskosten. De rente die de klant ontvangt op deze boekjes is niet onderworpen aan inkomstenbelasting.

Voor deze spaarvoertuigen gelden twee voorwaarden:

De eerste is de stress van het plafond. Iedereen heeft een betalingslimiet die niet kan worden overschreden. Als de limiet wordt bereikt, merk dan op dat de rente nog steeds aan de hoofdstad wordt toegevoegd zonder dat u wordt gestraft. Het saldo kan dus alleen het plafond overschrijden als het de betaalde rente is die de overschrijding veroorzaakt.

Dan is slechts één spaarproduct per persoon toegestaan, op voorwaarde dat u aan de openingsvoorwaarden voldoet. Samengevat:

  • Alleen het boekje A of blauw is niet onderworpen aan een bepaalde voorwaarde.
  • De LDDS is gereserveerd voor volwassenen.
  • De jongste kiest voor het jonge boekje, beter betaald.
  • Ten slotte zullen mensen met lage inkomens het populaire spaarboekje kiezen.

Merk op dat de belastingvrije boekjes recht hebben op een vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen op verdiende rente.

Hoe het bezit van belastingvrije bankboekjes te optimaliseren?

Het eerste wat u moet doen, is ze op de juiste manier te gebruiken: het zijn hulpmiddelen voor kapitaalbescherming, geen echte beleggingsinstrumenten. Spaarders hebben er daarom belang bij om het te gebruiken om geld op te slaan dat vervolgens opnieuw in een bepaald project moet worden geïnjecteerd, om een ​​geldsom snel bruikbaar te hebben wanneer dat nodig is, om een ​​klein deel van zijn spaargeld te beschermen. inflatie, etc.

Om zijn kapitaal echt te laten groeien, zal het kiezen voor andere soorten media. Het enige wat de spaarder zal moeten doen, is kiezen in welke verhouding, hij neemt meer risicovolle of minder liquide dragers aan en welk deel van zijn besparingen laat hij achter op belastingvrije boekjes.

Om ook te lezen:

  • Booklet Account (CSL): definitie, tarieven, plafonds
  • Term Account: werking, voordelen, belastingen
  • Belastingboekjes: een goed alternatief voor boekje A?

Categorie: