Het dagelijkse referentieloon is de basis voor het berekenen van uw werkloosheidsuitkering. Het is daarom van essentieel belang om te weten hoe u het moet berekenen om correct te anticiperen op de werkloosheidsuitkering die u aan Pôle Emploi betaalt. Hier is alle informatie die u moet weten over het dagelijkse referentieloon. We zullen ook zien wat de methoden zijn voor het berekenen van toeslagen voor mensen die werk zoeken.

Wat is het dagelijkse referentieloon?

Het dagelijkse referentieloon wordt berekend op basis van het jaarlijkse referentiesalaris.

Dit laatste komt overeen met het brutosalaris ontvangen over de laatste 12 kalendermaanden voorafgaand aan de laatste gewerkte en betaalde dag.

Voorbeeld: na 3 jaar in een bedrijf te hebben gewerkt, stopt u met werken op 31 maart 2020, uw jaarlijkse referentiesalaris is de som van de maanden april 2020 tot maart 2020.

1 werkdag geeft recht op één dag schadevergoeding. Tijdens de referentieperiode mag het aantal gewerkte dagen niet hoger zijn dan 261.

Waar dient deze berekening voor?

Wanneer iemand werkloos is, hangt het bedrag van de vergoeding dat kan worden ontvangen af ​​van het salaris dat iemand heeft betaald terwijl hij aan het werk was en ook van de duur van de vorige baan.

Het dagelijkse referentieloon zal het dus mogelijk maken om te berekenen welke vergoedingen de persoon die op zoek is naar een baan, zal kunnen innen.

Hoe wordt het berekend?

Het dagelijkse referentieloon is het jaarsalaris gedeeld door het aantal betaalde dagen.

Als u een volledig jaar of langer hebt gewerkt, wordt het totale salaris over de laatste 12 maanden van betaling gedeeld door 365.

Als u minder dan een heel jaar werkte, wordt uw loon gedeeld door het aantal werkelijk gewerkte dagen.

Goed om te weten: in de berekening wordt ook rekening gehouden met weekends.

Waarschuwing! De maandelijkse vergoeding die in de berekening is opgenomen, mag het bedrag van 13 508 € niet overschrijden (deze drempel is geldig voor het jaar 2020).

De precieze berekening van het dagelijkse referentieloon is als volgt: referentieloon / (aantal gewerkte dagen x 1, 4).

Welke soorten beloningen zijn inbegrepen in de berekening van het dagelijkse referentieloon?

Sommige vormen van beloning worden in aanmerking genomen (alleen op basis van de laatste 12 maanden):

  • Bruto maandelijks vast salaris
  • Variabel salaris (commissies op verkopen etc.)
  • Overuren met maximaal 208 uur per maand
  • De vergoedingen van de 13e maand
  • Balanspremies
  • De verschillende waargenomen fooien (lunchmand etc.)

In het algemeen worden alle inkomsten die aan bijdragen zijn onderworpen, in deze berekening opgenomen.

Welke andere vergoeding is uitgesloten?

  • Onbetaalde dagen afwezigheid (verlof zonder betalingstype)
  • Ontslagvergoeding of ontslagvergoeding
  • Conventionele ontslagvergoedingen
  • Compensatiecompensaties voor betaalde vakantiedagen
  • Let op voordelen
  • Niet-concurrentiebedingen
  • Dagelijkse vergoedingen betaald door de sociale zekerheid (ziektedagen)
  • Onkostendeclaraties

Voor meer informatie over het dagelijkse referentieloon

Ga voor meer informatie naar de website van de openbare dienst of rechtstreeks naar het Pôle Emploi-bureau waarvan u afhankelijk bent.

Ga naar deze online simulator om een ​​schatting te maken van de hoeveelheid werkloosheidsuitkering die volgens het inkomen van vorig jaar kan worden geïnd.

Berekening van werkloosheidsuitkeringen

Als men probeert het dagelijkse referentieloon te bepalen, is dit vooral een berekeningsbasis om het bedrag van de werkloosheidsuitkering af te leiden. Opgemerkt moet worden dat de gemiddelde werkloosheidsuitkering overeenkomt met 60% van het salaris dat de werknemer ontving terwijl hij in functie was.

Elk jaar wordt een minimumbedrag voor werkloosheidsuitkeringen vastgesteld. De minimale dagvergoeding die een werkzoekende kan ontvangen, is vastgesteld op € 29, 06 in 2020, wat een minimuminkomen is van € 900, 86 voor een maand met 31 dagen. Deze cijfers zijn uiteraard geldig voor een werkzoekende die een voltijdbaan had. Als het dienstverband in deeltijd was, zal het bedrag van de vergoeding evenredig zijn aan de werktijd.

Pôle emploi zal een van deze twee methoden gebruiken om de hoogte van de werkloosheidsuitkering te berekenen. Eerst zal moeten worden bepaald wat het referentie-dagloon was dat we SJR zullen noemen.

De eerste methode is om 40, 4% van de SJR te nemen en 11, 92 euro per dag toe te voegen (cijfers geldig voor een berekening voor het jaar 2020).

De tweede is om slechts 57% van de SJR te nemen.

Dit is de meest voordelige methode voor de werkzoekende om te worden geselecteerd. Hoe hoger het salaris, hoe groter de kans dat de tweede methode wordt behouden. Het verkregen cijfer geeft het bedrag van de vergoeding voor de dag aan. Om het bedrag van de maandelijkse toelage te verkrijgen, vermenigvuldigt u eenvoudig het aldus verkregen aantal met het aantal dagen in de maand.

Voor meer informatie: Berekening van werkloosheidsuitkeringen: hoeveel heeft u?

Om ook te lezen:

  • Werkloosheidsuitkering: instructies voor gebruik
  • Hoe registreer je bij Pôle Emploi?
  • Terugkeer naar werkgelegenheidsuitkering (ARE): Voorwaarden en Bedrag
  • Wat zijn de voorwaarden voor het ontvangen van werkloosheid in geval van ontslag?
  • Welke oplossingen voor langdurig werklozen?

Categorie: