Een belastingstempel kan nodig zijn om verschillende diensten te verkrijgen die door de administraties worden aangeboden. De aankoop van een postzegel voert geen transactie uit aan het loket: de aankoop gebeurt stroomopwaarts en u kunt vervolgens rechtstreeks naar de betreffende administratie gaan met uw postzegel die dient om te bewijzen dat u goed betaald van het overeengekomen bedrag. Sinds 2020 zijn de postzegels gedematerialiseerd, dus neem de code mee die overeenkomt met de postzegel of scan de barcode die beschikbaar is op het pdf-document dat naar u kan worden verzonden.

Wat is een belastingstempel en waar dient het voor?

Het belastingstempel wordt gebruikt om aan te tonen dat een belasting verschuldigd is aan de administratie. Wanneer u bijvoorbeeld voor uw paspoort moet betalen, moet u een belastingzegel betalen.

Waar en hoe een belastingzegel kopen?

Op internet biedt de belastingdienst de mogelijkheid om postzegels te bestellen. Dit zijn gedematerialiseerde postzegels. Belastingzegels zijn ook te koop bij tabakswinkels. In sommige administraties is het mogelijk om ze aan de balie te vragen. Publieke financiële centra, of vennootschapsbelastingafdelingen geven bijvoorbeeld belastingzegels uit. In sommige gevallen kunnen de prefecturen en sub-prefecturen leveren: het is dan de autoriteit van voorschotten en recepten die moet worden gecontacteerd.

Houd er sinds 1 januari 2020 rekening mee dat belastingzegels alleen in elektronisch formaat worden uitgegeven. Ze kunnen dan twee vormen aannemen: een gedematerialiseerde stempel die de vorm aanneemt van een pdf-document of een reeks cijfers die per sms worden verzonden en die vervolgens aan de administratie moeten worden gegeven bij het uitvoeren van uw stappen.

Wat kost een belastingzegel?

Alles hangt af van de service die u wilt, de kosten van de belastingzegel variëren afhankelijk van het verzoek dat u aan de administratie doet.

Een belastingzegel om een ​​paspoort te maken of opnieuw te doen

De kosten van de belastingzegel voor een paspoort zijn 86 € . Let op, de geldigheid ervan is beperkt! Het mag niet meer dan 12 maanden duren tussen de aankoop van de stempel en het gebruik ervan.

Voor kinderen van 0 tot 14 jaar kost de belastingstempel voor het paspoort slechts € 17 . Het gaat dan naar € 42 voor minderjarigen van 15 jaar en ouder.

Merk op dat de hier getoonde prijzen overeenkomen met de kosten van de postzegel als het identiteitsbewijs met foto wordt overgelegd door de aanvrager van het document. Als u niet met uw eigen foto komt, worden de kosten van de postzegel verhoogd met 3 €.

Waarschuwing : in Guadeloupe, Martinique en Reunion is het niet mogelijk om ter plaatse te worden gefotografeerd wanneer u een paspoort aanvraagt, dus u moet uw eigen pasfoto's meenemen zodat de aanvraag kan leiden.

Laat uw identiteitskaart opnieuw doen

Voor een identiteitskaart is de prijs van de belastingzegel vastgesteld op 25 € . Sinds 1 januari 2020 is de geldigheidsduur van identiteitskaarten toegenomen van 10 tot 15 jaar. Zoveel besparingen op de belastingzegel! Opgelet, als uw kaart is uitgegeven tussen 2 januari 2004 en 31 december 2020, is de vervaldatum die op de kaart staat onjuist, deze blijft nog 5 jaar geldig.

Vraag een verblijfskaart aan

De verblijfskaart moet worden betaald met een belastingstempel waarvan het bedrag afhankelijk is van de situatie van de aanvrager. Tel 19 € voor een tijdelijke verblijfsvergunning, 79 € per jaar als je student bent en tot 269 ​​€ per jaar als je werknemer bent.

Telkens wanneer de kaart wordt vernieuwd, wordt een nieuwe belastingzegel betaald. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om kaarten te verkrijgen die meerdere jaren geldig zijn, vooral voor studenten of buitenlandse onderzoekers die in Frankrijk wonen.

Beroep bij de rechtbank

In de volgende rechtbanken: jeugdrechtbank, politie rechtbank, strafrechtbank, assisen rechtbank, is het mogelijk in hoger beroep te gaan en dit is gratis omdat het strafrechtbanken zijn. Als iemand in beroep wil gaan tegen een beslissing van een rechtbank, wordt dit verzoek betaald en wordt de schikking opnieuw uitgevoerd met behulp van een belastingstempel. Het bedrag wordt vervolgens vastgesteld op 225 € . Merk op dat de procedure gratis kan zijn voor mensen die rechtsbijstand genieten.

Kan een belastingzegel worden terugbetaald?

Als u een belastingzegel hebt gekocht maar deze niet hebt gebruikt, kunt u een terugbetaling aanvragen op de website timbres.impots.gouv.fr. Meld u aan en kies het tabblad 'Teruggave van een elektronische stempel aanvragen'. Houd er rekening mee dat het verzoek om teruggave in aanmerking moet worden genomen, het minder dan 12 maanden tussen de datum van aankoop en het verzoek om terugbetaling moet zijn.

Om ook te lezen:

  • Hoe een identiteitskaart vernieuwen?
  • Aanvraag identiteitskaart: hoe verder?
  • Vernieuwing van paspoort: hoe verder?
  • Alles wat u moet weten over de aanvraag voor een noodpaspoort
  • Hoe een verlenging van uw verblijfsvergunning verkrijgen?

Categorie: