Aan het einde van de wet komen met Pôle Emploi is een delicate situatie voor een werkzoekende; Om de gevolgen van de financiële onzekerheid die hieruit voortvloeit te beperken, is er een financieel ondersteuningsrelais. Laten we de balans opmaken van de gevolgen van een aankomst aan het einde van de werkloosheidsuitkering .

Einde werkloosheidsrechten: waar hebben we het over?

Werkloosheidsuitkeringen (ook bekend als "terugkeer naar werkbijstand", ARE) worden betaald aan mensen die onvrijwillig een baan verliezen, met een minimale periode van bijdragen. Werkloosheidsuitkeringen worden berekend op basis van de beloning ontvangen tijdens de periode van het werk dat de accumulatie van deze rechten mogelijk maakte.

De duur van deze werkloosheidsverzekering is afhankelijk van de duur van de betreffende periode. De maximale duur van de werkloosheidsuitkering mag niet meer dan 2 jaar bedragen. Aan het einde van deze periode van twee jaar wordt de werkzoekende beschouwd als aan het einde van de rechten van Pôle Emploi. Er is ook sprake van "uitputting van de rechten van Pôle Emploi".

Namelijk: wanneer de werkzoekende een professionele activiteit hervat, zelfs op korte termijn, kan hij zijn rechten op werkloosheidsuitkeringen herladen.

Welke sociale minima nemen het over?

Aangekomen aan het einde van het arbeidsbureau zonder een baan te hebben gevonden, is helaas een situatie die niet uitzonderlijk is. Langdurige werkloosheid treft vooral mensen met weinig of geen kwalificaties, jongeren, maar ook ouderen voor wie het net zo moeilijk is om een ​​baan te vinden aan het einde van hun carrière als voor jongeren die eraan beginnen.

Financiële noodhulp, sociale minima, kan aldus financiële steun bieden om te voorkomen dat werkloze werkzoekenden arm worden.

Specifieke solidariteitstoeslag (SSA)

Automatisch uitgegeven door Pôle Emploi aan de werklozen die aan het einde van het recht aankomen, wordt de specifieke solidariteitsuitkering toegekend aan voormalige werknemers die de afgelopen 10 jaar minstens 5 jaar hebben gewerkt, op voorwaarde dat ze de middelen niet overschrijden. jaarlijks bij verordening vastgesteld.

Deze referentiemiddelen worden maandelijks gewaardeerd. De berekening zal zijn: 1 / 12de van alle middelen verzameld in de laatste 12 maanden voorafgaand aan de week.

Het SSA-referentieplafond voor 2020 komt dus overeen met:

  • 1153, 60 € voor een enkele persoon
  • 1812, 80 € voor een stel.

Namelijk : de SSA wordt niet toegekend als de werkzoekende voldoende perioden van activiteit heeft opgebouwd om een ​​volledig pensioen te ontvangen.

Het bedrag van deze vergoeding komt overeen met € 494, 40 (bedrag van toepassing in 2020)

Let op : het ASS-verzoek moet binnen 2 maanden voor het verstrijken van de rechten van Pôle Emploi worden verzonden. De aanvrager wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om deze vergoeding aan te vragen.

Om meer te weten: de specifieke solidariteitstoeslag: hoe profiteert u ervan?

Het actieve solidariteitsinkomen (RSA)

De werklozen aan het einde van Pôle Emploi-rechten die niet voldoen aan de voorwaarden om te profiteren van de specifieke solidariteitsuitkering (ASS) kunnen aanspraak maken op het actieve solidariteitsinkomen (RSA).

Het bedrag van deze financiële bijstand zal ook worden aangepast aan de gezins- en financiële situatie van de aanvrager. Het toegewezen bedrag per maand zal dus variëren van 550, 93 € voor een enkele begunstigde zonder kinderen ten laste tot 1.179, 10 € voor een geïsoleerde ouder met twee kinderen ten laste (een verhoging van de RSA zal worden toegewezen per extra kind).

Om te weten : om te vragen om te profiteren van het inkomen van actieve solidariteit, is het noodzakelijk om een ​​aanvraag in te dienen bij de Caisse d'Allocations Familiales van de gemeente.

Voor meer informatie: caf.fr of pole-emploi.fr

Het specifieke geval van opleidingssteun betaald door Pôle Emploi

Wanneer de werkzoekende niet langer door Pôle Emploi wordt gecompenseerd, betekent dit dat hij het einde van de maximale betalingstermijn heeft bereikt of dat hij zijn rechten om een ​​werkloosheidsuitkering voor een kortere periode te openen heeft uitgeput.

Wat de situatie ook is, het behouden van je vaardigheden of het verwerven van nieuwe zijn de belangrijkste hefboom om snel een baan te vinden. Hiervoor biedt Pôle Emploi werkzoekenden de mogelijkheid om opleidingen te volgen die aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt. Sommige komen in aanmerking voor financiële hulp.

Om meer te weten te komen en een trainingsproject te definiëren om weer aan het werk te gaan, moet u dichter bij een contactpersoon van Pôle Emploi komen.

De forfaitaire steun voor het einde van de compensatie

Het principe

Wanneer de aanvrager het voordeel van de SSA wordt geweigerd om een ​​andere reden dan die met betrekking tot de middelen (bijvoorbeeld: onvoldoende periode van activiteit), kan hij de betaling vragen van een specifieke steun: de Einde-rechtshulp . Zoals de naam al aangeeft, is deze hulp een forfaitaire som, dus wordt deze eenmalig en alleen aan de werkzoekende betaald.

Voor 2020 is het bedrag € 321, 84.

Het wordt daarom ten zeerste aanbevolen dat de werkzoekende de stappen neemt om te profiteren van de RSA, parallel met het verzoek om forfaitaire bijstand.

Vraag om de forfaitaire hulp

Het verzoek om forfaitaire steun moet binnen twee maanden na de weigering van de HSO worden ingediend. Dit kan niet online worden gedaan. Om erom te vragen, moet u:

  • schrijf een aanvraag voor een vast bedrag
  • voeg het document bij waarin de weigering van toekenning van de ASS wordt bevestigd

De post moet per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden verzonden naar de antenne Pôle Emploi.

Letter of forfaitaire ondersteuning briefsjabloon

Contactgegevens van werkzoekende
(Naam, voornaam, adres)
Identificatienummer van Pôle emploi (IDE)
datum
Contactgegevens van het filiaal

Betreft: Verzoek om forfaitaire bijstand

Mevrouw, mijnheer,

Pôle Emploi heeft me geïnformeerd over de uitputting van mijn AER-rechten en de onmogelijkheid om te profiteren van de ASS (zie bijgevoegde e-mail).

Het gebrek aan financiële middelen dat zal resulteren, zal een delicate periode voor mij zijn (ontwikkelen). Tevens sta ik mezelf hierbij toe de forfaitaire beëindigingsvergoeding aan te vragen in overeenstemming met artikel 38 van het Werkloosheidsverzekeringverdrag van 14 april 2020.

Dank u voor de aandacht die u aan mijn verzoek kunt verlenen, ik aanvaard u, mevrouw, mijnheer, de uitdrukking van mijn vriendelijke groeten.

handtekening

Categorie: