Prioriteit op een rotonde is een netelige kwestie die veel automobilisten in verwarring brengt. Het moet gezegd worden dat het idee van plaatsing en prioriteit bij het oversteken van een rotonde niet altijd correct wordt toegepast door weggebruikers. Het is echter noodzakelijk om de vastgestelde Code te respecteren om elke sanctie te voorkomen, aangezien de voorschriften op dit gebied vrij strikt zijn.

Definitie van een rotonde in de zin van de wegcode

Een rotonde vertegenwoordigt, net als een rotonde, een kruising. Als de twee erg op elkaar lijken, betekent dit niet dat ze verschillende regels bevatten. Bovendien zal worden opgemerkt dat de term "rotonde" in de loop van de tijd een misbruik van taal is geworden. Inderdaad, deze uitdrukking duidt ook rotondes aan met een tolkende richting in de populaire taal, terwijl dat niet zo is.

De verschillen tussen rotonde en rotonde

Om onderscheid te maken tussen een rotonde en een rotonde, moet u hun bewegwijzering begrijpen. Inderdaad, een rotonde bevat geen enkel teken of zelfs markeringen op de grond. In dit geval is de regel gewoon de prioriteit aan de rechterkant.

Aan de andere kant, op een rotonde met "rotonde" -borden, worden "voorrang" -borden geplaatst bij elke kruisingang . De te respecteren regel spreekt dus voor zich. Automobilisten (die waarschijnlijk door gewoonte de tekens niet lezen) denken echter slecht een rotonde te lenen.

Namelijk: het aantal rotondes was 300.000 in grootstedelijk Frankrijk in 2020. Frankrijk is het eerste Europese land in dit gebied, met zes keer meer rotondes dan zijn dolfijn, Duitsland.

Hoe een rotonde nemen? Wie heeft voorrang?

Technisch gezien moeten weggebruikers op een rotonde op een rotonde gaan, dat wil zeggen een eenrichtingsweg lopen, in de tegenovergestelde richting van de klok, tenminste in France. Inderdaad, op de Engelse wegen zal het in de tegenovergestelde richting gaan. Kortom, het traject dat de automobilist moet volgen, houdt altijd rekening met de te volgen richting, wat ergens logisch is.

Anderzijds is het belangrijk om te begrijpen dat het gebruik van de meest linkse rijstrook van de rijbaan nooit een verplichting is. De bestuurder moet aan de rechterkant blijven om te voorkomen dat het verkeer van andere auto's wordt gehinderd. Het is gebruikelijk om de voertuigen te laten rijden tenzij er een botsingsgevaar bestaat.

Visuele en knipperende bedieningselementen

Wanneer een gebruiker een rotonde oprijdt, moet hij natuurlijk visueel (en snel) de aanwezigheid of afwezigheid van andere voertuigen om hem heen controleren. Inderdaad, een kijkje in de spiegels zal ervoor zorgen dat de situatie veilig is. Evenzo zal de gebruiker van de weg zijn intentie aan de andere bestuurders moeten kenbaar maken door zijn zwaailichten te gebruiken:

  • Wanneer de bestuurder de eerste afslag rechts neemt, schakelt hij de rechter richtingaanwijzer in voordat hij het kruispunt betreedt;
  • Wanneer de bestuurder recht in de richting van hem rolt, draait hij de rechter richtingaanwijzer wanneer hij aankomt bij de afrit voorafgaand aan zijn;
  • Wanneer de bestuurder een afslag links neemt, schakelt hij de linker richtingaanwijzer in voordat hij de rechter rijstrook van de weg neemt en het kruispunt betreedt.

Voorschriften en straffen waarin de verkeerswetgeving voorziet

In geval van niet-naleving van de voorrangsregels op een rotonde zoals bepaald in de Highway Code, krijgt de bestuurder die verantwoordelijk is voor de overtreding een boete van 135 € . De overtreding kan ook leiden tot de intrekking van 3 punten op het rijbewijs van de bestuurder.

Om ook te lezen:

  • Hoeveel kost de boete voor de technische controle?
  • Hoe zijn puntenbalans op zijn rijbewijs te kennen?
  • Wat te doen als u uw rijbewijs verliest?

Categorie: