Het doel van belastingvrijstelling voor onroerend goed is om een ​​belastingvermindering te verkrijgen in ruil voor een investering in onroerend goed. Verschillende mechanismen kunnen worden gemobiliseerd om het beheer van zijn activa te optimaliseren. Laten we de verschillende oplossingen bekijken die voor u beschikbaar zijn als u wilt investeren in onroerend goed om uw belastingen te verlagen.

Vrijstelling van onroerendgoedbelasting: het principe

Vrijstelling van onroerendgoedbelasting heeft twee doelstellingen:

 • Vergroot het volume van de huurvloot om op het woningtekort te reageren, betere toegang tot deze te bieden
 • Voorkom dat huishoudensbesparingen worden geblokkeerd door de juiste voorwaarden te scheppen om het weer in de economie in omloop te brengen.

Om dit te doen, stimuleren openbare beleidsmaatregelen investeringen in onroerend goed of het verhuren van leegstaand onroerend goed door in ruil daarvoor een gunstig belastingkader te bieden voor beleggers die het spel spelen.

Afgezien van het effect van belastingvrijstelling, kan het kopen van onroerend goed een kapitaal en een bron van inkomsten voor zijn pensionering vormen.

Apparaten voor belastingvrijstelling

Pinel Act: investeren in nieuwe woningen en het verlagen van de inkomstenbelasting

De Pinelwet stelt, in ruil voor de aankoop en de verhuur van een nieuwe woning in een van de in aanmerking komende geografische zones, een belastingvermindering voor waarvan het bedrag varieert naargelang de duur van de eerder genoemde huur.

De huurprijzen mogen de door de wetgever vastgestelde limieten niet overschrijden en huurders moeten op middelen worden getest.

Een andere beperking: het onroerend goed mag niet meer dan 300 000 € kosten voor de aankoop.

De voordelen : een financiële investering in onroerend goed, huurinkomsten, een verlaging van de inkomstenbelasting (tot 63.000 euro!).

Voor meer informatie: Belastingvrijstelling Pinelwet: wat zijn de voorwaarden?

Wet Pinel overzee

Pinel vrijstelling van onroerendgoedbelasting kan ook worden toegepast op goed gelegen overzeese gebieden en in dit geval veranderen de regels. Het belastingvoordeel is groter: 23%, 29% of 32% van de kostprijs van het onroerend goed volgens de duur waarvoor de eigenaar akkoord gaat met huren.

Girardin Act

Dit is een ander apparaat voor degenen die in het buitenland willen gaan huren: het onmiddellijke belastingvoordeel, een investering in 2020 zal resulteren in vrijstelling van onroerendgoedbelasting vanaf 2020.

Om van de belastingvermindering te kunnen profiteren, moet in het buitenland worden geïnvesteerd in nieuwe industriële apparatuur (Girardin Industrial G3F), in apparatuur voor de productie van duurzame energie (Girardin New Energy) of in nieuwe sociale woningen. De woning moet dan voor een periode van 5 jaar worden gehuurd. Aan het einde van de huurovereenkomst wordt het onroerend goed overgedragen aan de huurder.

Voor meer informatie: Girardin law: welke fiscale voordelen?

LMNP: huur een gemeubileerd appartement en profiteer van een vermindering van de huurinkomsten

De niet-professionele huurhuurder (LMNP) profiteert van gunstige belastingvoorwaarden op de huurinkomsten uit de levering van gemeubileerde woningen, dat wil zeggen direct bewoonbaar door de huurder, gelegen in vooraf bepaalde geografische gebieden. Dit is het Bouvard-apparaat dat moet worden gebruikt om investeringen in structuren zoals EPHAD, studentenresidenties of residenties voor senioren aan te moedigen.

De voordelen : een financiële investering in onroerend goed, huurinkomsten, een vergoeding die overeenkomt met 50% van de huurinkomsten.

In dit geval verbindt de verhuurder zich ertoe zijn huizen tussen 9 en 12 jaar oud te huren.

Voor meer informatie: Law Leaseback: hoe werkt het?

Loi Cosse: verhuren aan mensen met een bescheiden inkomen en belastende huurinkomsten

Moedig eigenaren van lege woningen aan om ze te huur te stellen: dit is het doel van de Cosse-wet. Wanneer de eigenaar van het onroerend goed een overeenkomst met de naam "bemiddeling" met het Nationaal Agentschap voor Wonen tekent, stemt hij ermee in de verhuur van zijn onroerend goed aan mensen met weinig middelen te accepteren, in ruil voor een belastingaftrek tot 85% van de huurinkomsten.

De voordelen : onroerend erfgoed dat rijkdom, lage inkomens oplevert.

Voor meer informatie: Loi Cosse: hoe kunt u profiteren van zijn fiscale voordelen?

Loi Malraux: koop en herstel een oud gebouw in ruil voor belastingaftrek

De Malraux-wet is bedoeld voor beleggers die een oud onroerend goed met een "historisch esthetisch karakter" verwerven om het te renoveren voordat het wordt gehuurd. Het doel hier is om het onderhoud van onroerend goed aan te moedigen door belastingaftrek toe te kennen voor de hoeveelheid werk die is gedaan (gemaximeerd op 400.000 euro gedurende 4 jaar).

De voordelen : een onroerend erfgoed met karakter, waarvan de renovatie wordt gefinancierd door de staat.

Hier wordt niet bespaard op belastingen, maar wordt een vermindering van de belastinggrondslag toegepast.

Voor meer informatie: Malraux-wetgeving: profiteer van de belastingvrijstelling na werken

Hoe een vrijstelling van onroerendgoedbelasting te kiezen?

Het kiezen van een instrument voor vrijstelling van onroerendgoedbelasting kan een expertise worden (het is met name die van de adviseurs in vermogensbeheer), maar iedereen kan in eerste instantie leren over de verschillende opties volgens zijn project.

Het wordt aanbevolen om voorafgaand aan enig onderzoek zijn investeringscapaciteit te bepalen door de huidige kredieten en hun deadlines te inventariseren om financiële flexibiliteit te behouden in geval van onvoorziene omstandigheden.

In een tweede stap moet het acquisitieproject worden geschetst:

 • Is de voorgestelde aankoop een nieuwe, oude woning of is dit criterium onverschillig?
 • Is de geografische locatie van het onroerend goed belangrijk?
 • Als het een woning is, zou het dan gemeubileerd of ongemeubileerd worden verhuurd?
 • Wat is de maximale termijn voor het huren van een huur met een limiet?
 • Kan het onroerend goed worden verhuurd aan afstammelingen of afstammelingen?

Er zijn vergelijkers die een eerste niveau van informatie bieden over de verschillende opties.

Investeren in steen voor belastingvrijstelling is echter geen transactie die licht plaatsvindt. Dichter bij professionals komen is hier absoluut noodzakelijk om geen financieel risico te nemen.

Om ook te lezen:

 • Belastingvrijstelling Pinelwet: wat zijn de voorwaarden?
 • Hoe minder belasting betalen?
 • Censi-Bouvard-wet: principe en voordelen
 • Scellier law: welke fiscale voordelen?
 • Loi Monuments Historiques: hoe te belasting?

Categorie: