CAF biedt zijn begunstigden de mogelijkheid om te profiteren van een werklening, ook wel een huisverbeteringslening (PAK) genoemd, voor het uitvoeren van de renovaties en verbeteringen die nodig zijn voor hun huisvesting. Hoe profiteren? Waarvoor is de lening bedoeld?

Update over hoe u kunt profiteren van deze gerichte lening, evenals over de lening voor de verbetering van opvangcentra specifiek voor maternale assistenten.

Klaar voor werk CAF: wat is het principe?

Met meer dan 73 miljard euro betaald aan ontvangers, is CAF de referentie-organisatie voor sociale uitkeringen. Onder de financiële hulp die het biedt, is er de lening voor woningverbetering.

Weinig bekend apparaat, het kan erg handig zijn wanneer het nodig is om werkzaamheden in de hoofdwoning uit te voeren.

Voorgesteld in de vorm van een lening tegen een zeer laag tarief (1%), staat het open voor ontvangers van gezinsbijslagen, of het nu huurders of eigenaars zijn.

Welke soorten werk vallen onder de PAK?

Deze CAF-werklening met voorkeurstarief is bedoeld voor projecten van noodzakelijke aard voor huisverbetering (renovatie van het dak, isolatiewerk of verbetering van energieprestaties, sanitaire voorzieningen, enz.).

Decoratief of onderhoudswerk komt niet in aanmerking voor deze lening. De decoratiewerken of die op de bijgebouwen (garage, veranda) of op buitenuitrusting zoals zwembaden worden uitgevoerd, worden niet door dit soort kredieten gefinancierd.

De twee voorgestelde leningcategorieën

De CAF kan twee soorten credits toekennen:

 • de wettelijke lening
 • de lening huisverbetering sociale actie.

Deze twee apparaten dienen verschillende doeleinden.

Het wettelijk krediet is gereserveerd voor de verbetering van woningen, reparaties, isolatie, sanitaire voorzieningen, uitbreiding van de site, installatie van gas of elektriciteit, enz.

De sociale verbeteringslening voor huisvesting kan alleen worden gebruikt voor werk dat waarschijnlijk door de ANAH wordt gesubsidieerd.

Hoeveel bedraagt ​​het leenwerk van de CAF?

Legaal geleend bedrag

De wettelijke lening kan niet meer bedragen dan 1.067, 14 euro, maar onder dit plafond kan 80% van de kosten worden gedekt door dit specifieke krediet.

Waarschuwing! De CAF-werklening komt overeen met een bestemmingskrediet, dat wil zeggen toegekend voor een bepaald doel.

De begunstigde moet de ramingen van de verrichte werkzaamheden presenteren. De helft van het kapitaal wordt betaald op vertoon van het bewijs van gebruik en ontvangt de tweede helft wanneer het werk is voltooid, ditmaal op vertoon van de factuur.

Bedrag lening huisverbetering sociale actie

Dit tegoed wordt toegewezen binnen de limiet van:

 • 4 000 € voor de eigenaren
 • € 1.000 voor huurders.

Hoe moet de lening worden terugbetaald?

De begunstigde moet dan het geleende kapitaal maximaal 36 maanden terugbetalen voor de wettelijke lening en maximaal 40 maandelijkse betalingen voor de lening voor sociale verbetering van de woningverbetering.

De terugbetaling van dit krediet zal worden aangevraagd zodra de wettelijke lening wordt terugbetaald als deze bovendien is aangegaan.

De terugbetaling begint vanaf de vierde maand na de toekenning van het krediet. Vervroegde aflossing wordt geaccepteerd.

De voorwaarden om te profiteren van de lening van de verbetering van de habitat

Om hiervan te profiteren, moet men de begunstigde zijn van een van CAF's gezinsbijslagen, dat wil zeggen een uitkering ontvangen voor een ten laste komend kind (ongeboren of jonger dan 20 jaar).

De begunstigden van de PLA, ALS, AAH of RSA kunnen geen aanspraak maken op kredieten voor het werk van het caf.

Waarschuwing! Aangezien het aantal leningen dat kan worden toegekend beperkt is, wordt aanbevolen dit aan te vragen zodra het project is geformaliseerd.

Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de lening

De Pah betreft huurders, eigenaren of "bonafide bewoners" van hun hoofdverblijfplaats. De lening moet betrekking hebben op verbeteringen, renovaties of reparaties, uiteraard met het doel het wooncomfort van de bewoners te verbeteren.

De volgende taken kunnen worden ondersteund door dit type tegoed:

 • Reparatiewerkzaamheden in de woning.
 • Saneringswerk
 • Verbetering van werkzaamheden op het gebied van verwarming of energieprestaties.
 • Ontwikkeling, bereikbaarheid en uitbreiding van woningen.

Over het algemeen kan het ontwikkelingswerk voor comfort of esthetiek niet worden ondersteund door de lening voor woningverbetering. Inderdaad, dit type krediet is ontworpen om de meest precaire huishoudens in fatsoenlijke woningen te laten wonen, het is werk dat verband houdt met de veiligheid of verbetering van de levensomstandigheden in een vervallen woning en zal met voorrang worden gefinancierd .

De limieten van de lening voor woningverbetering

Er zijn enkele beperkingen om te weten over de toegang tot dit bevoorrechte tegoed:

 • Alle werkzaamheden komen niet in aanmerking, het wordt aanbevolen om dichter bij zijn thuiskantoor te komen om informatie te verkrijgen die is aangepast aan zijn situatie
 • De lening wordt alleen verstrekt voor de hoofdverblijfplaats
 • Wanneer het krediet wordt aanvaard, moet de begunstigde de uitgevoerde werken rechtvaardigen op straffe van terugbetaling van de ontvangen voorschotten.

Zijn er middelenvoorwaarden?

De toewijzing van een lening voor woningverbetering is niet onderworpen aan een middelentoets: het is eerder de gezinssituatie waarmee rekening wordt gehouden met de professionele situatie.

Hoe het leningswerk van de CAF aanvragen?

Het is noodzakelijk dat de aanvraag voor een lening voor woningverbetering wordt gedaan voordat de werkzaamheden beginnen en de specificaties van de gemandateerde bedrijven moeten het mogelijk maken om de kosten en de aard van de diensten die de huurder of de eigenaar wenst uit te voeren te evalueren.

Om in aanmerking te komen voor het Family Allowances Fund, download, print en vul het cerfa-formulier nr. 11382 * 03 in, dat te vinden is op de CAF-website en stuur het naar CAF door een e-mail te sturen naar dit document alle ondersteunende documenten.

Focus op PALA: de specifieke lening voor gastouders

De maternale assistenten moeten de kinderen in goede omstandigheden verwelkomen.

Om hen in staat te stellen hun habitat voor dit doel te verbeteren, biedt CAF hen de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een speciale habitatverbeteringslening: de woningverbeteringslening (PALA).

De specificiteiten van dit krediet zijn als volgt:

 • Het plafond van dit krediet wordt verhoogd tot € 10.000 (op voorwaarde dat de lening niet meer dan 80% van de kosten van de werken bedraagt)
 • De terugbetaling kan over 10 jaar worden gespreid
 • Dit is een nulrente lening toegekend voor werk gericht op het verbeteren van de opvang, maar ook de veiligheid en gezondheid van de kinderen verwelkomd.
 • Het PALA-tegoed kan worden gecombineerd met een conventionele lening voor woningverbetering, geautoriseerd voor iedereen, voor reparatie, sanitaire voorzieningen of zelfs thermische isolatiewerkzaamheden.
 • De begunstigde moet zich ertoe verbinden zijn activiteit als maternaalassistent te handhaven gedurende de terugbetalingsperiode van de lening.

Voor meer informatie: caf.fr

Om ook te lezen:

 • Hoe een CAF-lening te krijgen?
 • CAF-assistentie: om welke vragen gaat het?
 • Klaar voor het werk: alles wat u moet weten!
 • Renovatiewerk: financiële hulp beschikbaar!
 • Belastingkorting energietransitie: wat u moet weten

Categorie: