Toegang hebben tot gerechtigheid is een essentieel recht. Zodat het niet wordt gehinderd door financiële overwegingen, is er een specifiek hulpmiddel: rechtsbijstand . In feite kan een Frans staatsburger die niet de middelen heeft om advocatenhonoraria te betalen, soms belangrijk, steun krijgen die door de staat wordt voorgesteld onder de voorwaarden om ervan te profiteren. Deze financiële hulp is bedoeld om de rechtvaardigheid van burgers voor de rechter te waarborgen. Hoe kunnen we weten of we kunnen profiteren van deze rechtsbijstand? Hoe vragen?

Rechtsbijstand: waar dient het voor?

Het doel van rechtsbijstand is iedereen toegang te geven tot de wet zonder financiële obstakels.

Juridische procedures stellen de eiser bloot aan kosten (procedurekosten) en honoraria die worden aangerekend door professionals (gerechtsdeurwaarders, advocaten, enz.). Deze bedragen kunnen leiden tot een aanzienlijk bedrag. Om de lage-inkomensgeschillen niet te ontmoedigen om hun rechten te verdedigen of hen gewoonweg in staat te stellen een gerechtelijke procedure (echtscheiding, enz.) Te voeren, of om een ​​gerechtelijke beslissing af te dwingen, is het mogelijk om een ​​steunzaak in te dienen. legaal.

In feite verleent de staat financiële steun, rechtsbijstand, op basis van een dalende schaal volgens het gezinsinkomen. Deze schaal houdt ook rekening met het aantal personen ten laste.

Om te weten! Sommige procedures leiden, bij wijze van uitzondering, tot het verlenen van financiële bijstand zonder dat een dossier voor rechtsbijstand moet worden ingediend (bijvoorbeeld ernstige criminaliteit).

Welke kosten worden gedekt?

Rechtsbijstand dekt juridische kosten en kosten in verband met het gebruik van juridische professionals, zoals juridische kosten, deurwaarderskosten, etc.

Het besluit stelt bijvoorbeeld rechtsbijstand op € 88 voor het gebruik van een advocaat tijdens een zitting.

Let op : rechtsbijstand biedt geen ondersteuning voor uitgaven in verband met een veroordeling (schadevergoeding).

In welke gevallen kan rechtsbijstand worden aangevraagd?

Er zijn veel situaties waarin rechtsbijstand kan worden gebruikt, omdat het doel is iedereen toegang tot de rechter te bieden, ongeacht de aard van het geschil.

Het kan een genadig beroep zijn, een verschijning waarbij de mis en oorzaak zijn schuld herkent, een proces, een scheiding, een transactie, een bemiddelingsprocedure, enz.

De status van de begunstigde doet niets af aan de rechten om te helpen (burgerlijke partij, getuige, beschuldigde, beschuldigde, veroordeelde, burgerlijke partijen, enz.).

Steunbedrag en voorwaarden van de middelen

Algemene voorwaarden

Rechtsbijstand wordt verleend op basis van middelen. De in aanmerking genomen middelen zijn die van het jaar N-1. Afhankelijk van hun niveau is de verleende rechtsbijstand gedeeltelijk of volledig.

Zijn opgenomen in de berekening van de plafonds de inkomens (lonen) maar ook de huren, de huren of de alimentatie.

Naast zijn inkomen zal ook rekening worden gehouden met de persoonlijke situatie van de aanvrager (gezinssituatie, personen ten laste, …).

Veronderstelling van rechtsbijstand (middelenplafonds van toepassing in 2020)

Hoeveelheid steun die kan worden toegewezenDe eiser woont alleenAanvrager heeft personen ten laste
1 pers. ten laste2 pers. ten laste3 pers. ten laste
100%Middelen niet meer dan € 1.031 per maandMiddelen niet meer dan € 1.217 per maandMiddelen niet meer dan € 1.402 per maandMiddelen niet meer dan € 1.519 per maand
55%Tussen 1032 € en 1 219 €Tussen 1 218 € en 1 404 €Tussen € 1403 en € 1 590Van € 1.520 tot € 1.707
25%Van € 1.220 tot € 1.546Van € 1, 405 tot € 1, 732Van € 1.591 tot € 1.918Van € 1.708 tot € 2.035

Wanneer de zorg volledig is, blijft alleen het recht om te pleiten (13 €) de verantwoordelijkheid van de begunstigde van de steun.

Tip : het aantal middelenplafonds verandert elk jaar en de staat biedt een simulator om de schatting van de zorg te verfijnen. Aarzel niet om het te gebruiken!

Boven deze bedragen wordt rechtsbijstand geweigerd, behalve in een speciaal geval dat als "waardig" wordt beschouwd.

Namelijk : als het inkomen van de aanvrager deze drempels iets overschrijdt, blijft het mogelijk om een ​​verzoek in te dienen, vooral als proefkosten naar verwachting aanzienlijk zullen zijn.

Dekking door individuele verzekering en rechtsbijstand: geen accumulatie

Zelfs als de aanvrager voldoet aan de voorwaarden voor juridische middelen om in aanmerking te komen voor rechtsbijstand, kan hij er geen aanspraak op maken als de kosten van de procedure kunnen worden gedekt door een verzekering voor wettelijke bescherming.

Sommige particuliere verzekeringscontracten (auto- of opstalverzekering) bieden inderdaad een component "rechtsbescherming" die bedoeld is om gerechtskosten te dekken in geval van een door de verzekerde ingeleide procedure. In dit geval prevaleert het verzekeringscontract en wordt het verzoek om rechtsbijstand geweigerd.

Als het verzekeringscontract echter slechts gedeeltelijke dekking biedt, kan de aanvraag worden onderzocht, op voorwaarde dat het bewijs van deze gedeeltelijke veronderstelling wordt geleverd.

Tip : controleer de inhoud van uw verzekeringscontracten, zodat u geen aanvraagformulier voor rechtsbijstand hoeft te installeren. Als uw individuele verzekeringsovereenkomst de mogelijkheid van deze ondersteuning door uw verzekeraar vermeldt, neem dan zo snel mogelijk contact op met de adviseurs om de stappen te ondernemen!

Hoe aanvragen?

Het verzoek om rechtsbijstand kan stroomopwaarts van de juridische actie worden verzonden, maar ook wanneer het al is ingeschakeld.

Om het aan te vragen, is het proces geformaliseerd, maar niet minder geleid.

Een standaardformulier (waarnaar wordt verwezen Cerfa nr. 15173 01) moet worden ingevuld. Dit kan worden ingetrokken voor de rechtbank of bij gemeentelijke diensten. Bij dit formulier hoort een toelichting en de documenten die bij de aanvraag moeten worden gevoegd (certificaat van niet-overname van juridische kosten door de verzekeraar, kopie van een identiteitsbewijs, kopie van bewijs van adres, kopie elk document dat de middelen van het huishouden aantoont - belastingaangifte of ASDIR, loonstrook, verklaring van rechten op sociale uitkeringen, enz.).

Het volledige dossier, vergezeld van deze bewijsstukken, moet worden ingediend bij de rechtbank waarbij de vordering wordt ingesteld (administratieve rechtbank, strafrechtelijke bevoegdheid, rechtbank, enz.).

Tip : aarzel niet om contact op te nemen met de advocatenkantoren als u vragen hebt. Deze lokale contacten bieden gratis advies en zullen u indien nodig begeleiden als onderdeel van uw aanpak.

Om ook te lezen:

  • Compenserende dienst: berekening, bedrag, oplegging
  • Rechtsbescherming: welke risico's vallen onder deze garantie?
  • Hoe een advocaat kiezen?
  • Echtscheidingsovereenkomst: wanneer kunnen we het gebruiken?
  • Echtscheiding met wederzijdse instemming: hoe werkt het?

Categorie: