Studeren brengt kosten met zich mee. Of het nu gaat om uitgaven in verband met een installatie in het ouderlijk huis, de aankoop van benodigdheden die nodig zijn voor training, om zijn registratie te betalen of gewoon zijn eten, … de rekening kan snel zwaarder worden. Studenten met een krap budget kunnen financiële steun krijgen. Ze willen iedereen in staat stellen zijn studie te financieren, onder goede omstandigheden, en zijn professionele toekomst rustiger voor te bereiden, gericht op zijn opleidingstraject.

Financiering van je studies: een echte moeilijkheid

Het laatste rapport hierover (IGAS-rapport van januari 2020) maakte de volgende observatie: 20% van de studenten leeft onder de armoedegrens en dit, terwijl meer dan 40% van hen tegelijkertijd een professionele activiteit uitoefenen naar hun studies.

Deze onzekerheid is een prioriteit voor het overheidsbeleid, met name omdat het een belemmering vormt voor gelijke kansen in het kader van opleidingen.

Verschillende apparaten zijn aangebracht om studenten in hun dagelijks leven te helpen.

Helpers die een serieuze boost brengen

Beurzen toegekend op sociale criteria

Beurzen op basis van sociale criteria worden toegekend aan studenten jonger dan 28 jaar op basis van hun persoonlijke situatie (familie, financiële, educatieve context). In het bijzonder zal rekening worden gehouden met het inkomen van de ouders, het aantal kinderen ten laste, de afstand tussen het huis en de plaats van opleiding en de graad.

Het toegekende bedrag hangt af van deze criteria.

Waarschuwing! Om het voordeel van deze financiële steun te behouden, moet de student gedurende zijn opleiding ijverig zijn.

Verdienste-ondersteuning voor afgestudeerden met "zeer goed"

De CROUS geeft een verdienste van 900 euro aan studenten die hun baccalaureaat hebben behaald met de vermelding "zeer goed". Om te solliciteren, vult u eenvoudig het student sociaal bestand (DSE) in met de CROUS.

Noodhulp voor studenten met grote financiële problemen

De CROUS biedt een noodhulpsysteem voor studenten die zich in een situatie van grote financiële onzekerheid bevinden. Deze hulp kan punctueel zijn om een ​​probleem van de cashflow aan te pakken (het zal verenigbaar zijn met de beurs op sociale criteria) of op de lange termijn worden verleend wanneer de middelen van de student hem niet toestaan ​​fatsoenlijk te leven (hulp van jaarlijkse noodsituatie).

Namelijk : de beslissing om deze assistentie te verlenen wordt genomen door een commissie en het onderzoek van de dossiers gebeurt anoniem.

De gepersonaliseerde autonomietoeslag (APA) voor studenten zonder gezinsondersteuning

Studenten die financiële onafhankelijkheid hebben en die geen financiële steun van hun ouders ontvangen, kunnen een aanvraag indienen om de gepersonaliseerde vergoeding voor autonomie te ontvangen wanneer hun middelen hen niet toelaten om aan hun basisbehoeften te voldoen.

Deze hulp, die jaarlijks tot 5.000 euro kan bedragen, moet worden aangevraagd bij het gemeentehuis van de woonplaats.

Woonhulp en plaats in een universitaire residentie

De kostenpost 'huisvesting' is veruit de zwaarste voor het studentenbudget. De financiering van je studie komt vaak neer op de financiering van je studentenhuisvesting.

Het Student Social File (DSE) maakt het mogelijk om hulp te vragen aan de CROUS of zelfs de toewijzing van woningen op een universiteitscampus.

Om meer te weten te komen, moeten we dichter bij de CROUS komen.

Hulpmiddelen om in het buitenland te studeren

Om studentenmobiliteit te stimuleren, kan specifieke financiële steun worden toegekend.

Dit zal het geval zijn voor de Erasmusbeurs die wordt toegekend aan studenten die zich in een Europees land vestigen voor een periode van drie tot twaalf maanden om hun studie voort te zetten. Evenzo kan internationale mobiliteitshulp worden aangeboden voor kort verblijf in het buitenland als onderdeel van de studies.

Om meer te weten te komen, moet je dichter bij je school komen. Deze stappen moeten zo stroomopwaarts mogelijk worden uitgevoerd.

Sluit een studielening af

Wanneer de toegekende steun niet toereikend is of wanneer de student er volgens zijn persoonlijke situatie niet voor in aanmerking komt, kan hij zich tot de banken wenden om zijn studie te financieren. Een specifiek krediet tot € 15.000, de studielening, kan hem worden aangeboden. Deze studielening beantwoordt aan flexibele voorwaarden: garantie in geval van niet-betaling, mogelijkheid tot terugbetaling aan het einde van studies, enz.

Voor meer informatie moeten we dichter bij de partnerbanken van de staat komen (Société Générale, Crédit Mutuel, spaarbanken, CIC, enz.).

Werk en studeer

Vacatures voor studenten

Bijna een op de twee studenten werkt deeltijds parallel aan zijn studie. Veel merken bieden studentencontracten aan, met name in restaurants en winkels.

Het geven van bijlessen, oppasavonden of weekends zijn ook eenmalige activiteiten die kunnen helpen het budget te balanceren.

Voor sommigen is het vinden van een seizoensbaan in de zomer voldoende om hun inkomsten in het volgende jaar aan te vullen. Voor anderen is dat niet genoeg. Ze moeten parttime werken om het dagelijkse leven te beheren.

Het wordt aanbevolen om je academiejaar te beginnen met een slanke professionele activiteit om je stempel te drukken en een tempo te bepalen om vervolgens in goede omstandigheden te studeren, samen met zijn professionele activiteit.

Alternatieve training

De sandwichcursussen (professionaliseringscontract, leercontract) zijn opgebouwd rond fasen in opleidingsorganisatie en periodes in bedrijven. Tijdens deze training is de student werknemer en ontvangt hij een vergoeding. Deze vergoeding is afhankelijk van de leeftijd en het opleidingsniveau.

Het maakt het mogelijk om je studies te financieren terwijl je in een sector werkt die verband houdt met de gevolgde opleiding. Wat zijn budget en de ervaring van zijn CV moet voeden!

Om informatie te verkrijgen die is aangepast aan zijn situatie en zijn oriëntatie, is het raadzaam om dichter bij de CROUS te komen.

Categorie: