Het behalen van een rijbewijs is een lang, duur en vaak tijdrovend proces. Om praktische redenen of gewoon uit persoonlijke wens, kiezen sommige ervoor om hun versnelde licentie door te geven . Maar waaruit bestaat het? En hoe kan hij zijn rijbewijs versneld doorgeven?

Versnelde of intensieve vergunning: wat is het?

Het versnelde rijbewijs, ook wel een intensief rijbewijs genoemd, is een training in de rijcode en rijpraktijk die door sommige rijscholen wordt aangeboden en waarmee kandidaten de waardevolle sesam min of meer kunnen verkrijgen dertig dagen. Het intensieve rijbewijs omvat een theoretische training en verschillende modules voor intensief rijden, begeleid door een monitor.

Hoe u uw licentie versneld kunt doorgeven: de voorwaarden om te respecteren

Voorheen vormde de verordening betreffende het rijbewijs het verkrijgen van het roze papier tegen een onuitsprekelijke deadline: het was niet mogelijk om tot de theoretische test van de wegcode minder dan één minder te komen nadat hij zijn registratie in de rijschool. Deze vereiste is verdwenen. Nu blijft de voorwaarde met betrekking tot het minimum aantal uren dat moet worden uitgevoerd voordat het rijexamen wordt afgelegd, namelijk 20 uur.

In het licht van deze elementen begrijpen we hoe een versneld rijbewijsaanbod werd geboren. Leren is inderdaad intensief, zowel op theoretische als praktische aspecten. De rijscholen die aanbieden om het rijbewijs in versnelde mate te behalen, verwoorden tijdens dezelfde leerperiode de theoretische lessen van de wegcode en praktische lessen met betrekking tot de grip van het voertuig. Een rijbewijspas in twee weken zou mogelijk zijn.

Opgemerkt moet worden dat elke sessie is gebaseerd op de voortgang van de stage, op een circuit gereserveerd voor kandidaten en in reële verkeersomstandigheden. Zodra de instructeur van mening is dat de kandidaat klaar is voor het eindexamen, verschijnt hij of zij met alle andere kandidaten voor het rijbewijs.

Wist u dat

Alleen de instructeur van de rijschool weet of de leerling de nodige vaardigheden heeft verworven om te slagen voor de tests. De 20 uur rijden komt overeen met het volume van minimale praktische uren, terwijl je weet dat het gemiddelde rond de 30/35 uur draait. Bovendien betekent registratie als een versneld rijbewijs geen "recht om" de vergunning te passeren zodra de vereiste drempel is bereikt.

Een dure route

Deze intensieve stageformule heeft een kostprijs. De prijzen die in het algemeen door rijscholen worden aangerekend, worden met 15 tot 20% verhoogd in vergelijking met het standaardaanbod bij gelijkwaardige uurvolumes. Daarbij komt de onzekerheid van het behalen van een rijbewijs, wat in geval van mislukking leidt tot registratie voor extra rijuren en een periode van meerdere weken, zo niet meerdere maanden, voor een nieuwe presentatie over het praktijkexamen. Het versnelde rijbewijs is daarom een ​​optie om te studeren in het licht van het risico op files bij aankomst!

Dat gezegd hebbende, het is mogelijk om zijn versnelde rijbewijs goedkoop uit te geven (de totale trainingskosten voor 20 uur rijden zijn gemiddeld € 900, - en de laatste is onbeperkt als het aantal uren in het basispakket was niet genoeg). Zoals altijd zal de kandidaat moeten concurreren en de verschillende aanbiedingen van aanbieders met nauwgezetheid vergelijken.

De andere grenzen van de intensieve licentie: een moeilijke pedagogie, de niet-garantie voor succes

Anders is het goed om te onthouden dat het niet is omdat cursussen intensief en korter van duur zijn dat de kandidaat van het rijbewijs eerder geneigd is om de theoretische en praktische examens snel af te leggen. Bovendien is het leertempo dat wordt opgelegd door versnelde opleidingen niet noodzakelijkerwijs aangepast aan alle kandidaten. Degenen die echt de kans hebben om de vergunning bij de eerste poging te passeren dankzij het intensieve rijbewijs zijn degenen die snel kunnen leren, of degenen die al motorvoertuigen hebben bestuurd (bijvoorbeeld degenen wier rijbewijs is ongeldig gemaakt) zelfs geschorst).

Om ook te lezen:

  • Hoe snel je rijbewijs halen?
  • Focus op de verschillende rijbewijshulpmiddelen
  • Goedkope vergunningen: tips en valkuilen om te vermijden

Categorie: