Je hebt misschien al gedacht om online voor krediet te kiezen, maar wie weet heb je misschien nooit de sprong gewaagd uit angst je te misleiden tijdens de simulatie? Wij helpen u om duidelijker te zien door de verschillende stappen te beschrijven om een online kredietsimulatie te maken om een ​​persoonlijke lening, een autolening of een ander type krediet te krijgen.

Hoe verloopt een online creditsimulatie?

Er zijn 5 hoofdstappen in een online creditsimulatie die zijn:

 • De definitie van het project
 • De keuze voor een simulator
 • Inlichtingen informatie
 • Bod analyse
 • het abonnement

1. De definitie van het project:

Deze eerste stap is essentieel omdat zij het is die bepaalt hoe ze verder kunnen gaan om het beste kredietaanbod online te vinden. Stel jezelf de juiste vragen zoals:

Wat zijn mijn behoeften, wat is het type project waarin ik wil starten?

Wat is mijn leencapaciteit?

Hoeveel kan mijn eerste bijdrage zijn?

Wat is het meest geschikte type krediet (toegewezen of niet-toegewezen)?

2. De keuze van een simulator:

Als u deze vragen eenmaal hebt beantwoord, kunt u overwegen een krachtige simulator te gebruiken, die de best beoordeelde bedrijven op de markt laat zien, maar ook gemakkelijk te gebruiken is. Pas op, sommige simulators worden gesponsord door kredietinstellingen die bijna systematisch uitkomen tijdens simulaties!

3. Informatie over inlichtingen:

Nadat u uw simulator hebt gekozen, neemt u de tijd om de verschillende vragen eerlijk te beantwoorden. Inderdaad, geen reden om te liegen, want het kan je uiteindelijk kosten. Wees dus vanaf het begin serieus en eerlijk om aanbiedingen te ontvangen die zijn afgestemd op uw profiel. Als dit niet het geval is, verwerkt de bank onjuiste informatie. Dus is ze misschien bereid om u krediet te geven op basis van deze informatie, maar zodra ze om ondersteunende documentatie vraagt, kan ze de leningaanbiedingen niet meer uitgeven. Je hebt waardevolle tijd verloren.

4. Analyse van de aanbiedingen:

Zodra u een kredietsimulatie online hebt voltooid, ontvangt u natuurlijk een vergelijking van de beste aanbiedingen die u moet analyseren op het gebied van:

 • Rentevoet (APR): we zullen uiteraard de laagste kiezen, rekening houdend met alle andere elementen, omdat de APR niet het enige punt is om rekening mee te houden bij het inschrijven op een krediet.
 • Maandelijkse betalingen: afhankelijk van uw aflossingsmogelijkheden en uw huidige schuldquote, kiest u een aanbieding die aan het einde van de online kredietsimulatie maandelijkse betalingen aanbiedt die u redelijk acht.
 • Duur: een parameter die nauw verband houdt met maandelijkse betalingen: hoe langer de lening duurt, hoe zwakker deze zal zijn.

5. Het abonnement:

Als u eenmaal het beste aanbod hebt gevonden, moet u eindelijk naar het abonnement gaan. Nadat u de vestiging heeft gekozen die bij u past, moet u contact opnemen om de praktische details in te stellen: verzending van de nodige documenten, gedetailleerde bepaling van het type contract, uitgifte van leningaanbiedingen, enz.

Is het echt mogelijk om onmiddellijk een reactie te ontvangen?

Hoe dichter uw online kredietsimulatie is voltooid, hoe groter de kans dat u een snelle reactie ontvangt. Afhankelijk van dit en de geraadpleegde providers, ontvangt u een onmiddellijke reactie rechtstreeks op de betreffende site, of ontvangt u een snelle reactie per e-mail of zelfs telefonisch in de minuten die volgen.

Verwacht echter geen onmiddellijk antwoord wanneer u online krediet aanvraagt ​​voor een investering in onroerend goed. Hoe groter het geleende bedrag, hoe langer de responstijd.

Maak een online creditsimulatie voor verschillende soorten leningen

Hoe belangrijker het probleem, hoe meer informatie gedetailleerd zal zijn. En meer van uw kant zal nauwkeurige informatie moeten verstrekken. Het is mogelijk om simulaties uit te voeren voor alle soorten leningen: consumentenleningen, autoleningen, werk, onroerend goed, enz.

Realiseer een online kredietsimulatie voor een aankoop van onroerend goed

Dit is zeker het meest delicate omdat u om veel informatie wordt gevraagd en het moet strikt nauwkeurig zijn om ervoor te zorgen dat het resultaat van de online simulatie betrouwbaar is. De simulaties zijn noodzakelijker dan ooit omdat het niet alleen nodig is om de aanbiedingen te vergelijken, maar ook de verschillende kredietmogelijkheden, met min of meer bijdrage, met verschillende looptijden, enz.

Een online simulatie voor een persoonlijk tegoed

Voor andere soorten leningen gaat het vaak eenvoudiger en sneller. Als het een toegewezen tegoed is, controleer dan of u facturen kunt produceren voor het gevraagde bedrag, anders kunnen de bedragen niet worden vrijgegeven.

Om ook te lezen:

 • Hoe een online tegoed inschrijven?
 • Hoe een krediet online aanvragen zonder bewijs?
 • Persoonlijke lening: hoe een simulatie uitvoeren?
 • Simulatie leenwerk: welke oplossingen bestaan ​​er?
 • Onze tips voor een succesvolle simulatie van een woningkrediet

Categorie: