De niet-aflosbare lening heeft alleen betrekking op mensen die in grote financiële moeilijkheden verkeren en slechts zeer kleine bedragen kunnen dragen. Deze vorm van speciale financiële hulp wordt zonder compensatie toegekend aan de meest behoeftigen. Vanuit de CAF (Family Allowance Funds) kunnen we een bestand indienen om dit soort hulp aan te vragen. Het CGOS (Social Service Management Committee) biedt deze subsidies ook aan.

Wat is een niet-terugbetaalbare lening?

De niet-terugbetaalbare lening van CAF

De niet-aflosbare lening is een vorm van subsidie. Het CAF Social Action Committee beslist over de toekenning van deze subsidies. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn resource-gerelateerd: alleen de armste mensen kunnen elke vorm van hulp krijgen. Het is dus geen consumentenkrediet dat naar wens kan worden gebruikt: het is een hulpmiddel dat is toegewezen aan een specifiek object.

De niet-terugbetaalbare lening voorgesteld door CGOS

De CGOS (Social Work Management Committee) is een organisatie zonder winstoogmerk die ziekenhuispersoneel rechten geeft die vergelijkbaar zijn met die welke een werknemer zou kunnen hebben via zijn ondernemingsraad die in de particuliere sector werkt. Deze organisatie kan ook onder bepaalde voorwaarden niet-terugbetaalbare leningen verstrekken.

Het geld moet worden gebruikt om verschillende soorten projecten te financieren, hier is een lijst met redenen waarom de niet-terugbetaalbare lening zou kunnen worden toegekend:

  • Het kan worden gebruikt om basisbehoeften te kopen om fatsoenlijke huisvesting uit te rusten (wasmachine, fornuis, koelkast, beddengoed, meubels, computerapparatuur).
  • Het kan ook worden toegekend aan huizen die een natuurramp of schade in hun huis hebben geleden (brandwaterschade, enz.)
  • Bijstand wordt soms betaald aan slachtoffers van ongevallen of hun familieleden in geval van overlijden.
  • Een onvoorziene moeilijkheid in verband met de gezinssituatie van de begunstigde (n) kan recht geven op deze hulp: echtscheiding, verhuizing, geboorte, enz. Dit zijn allemaal wijzigingen in omstandigheden die tot extra kosten kunnen leiden.
  • Wanneer de persoon of het huishouden niet in staat is om de onmisbaar geachte uitgaven aan te gaan (huurprijzen, verzekeringen, betaling van energierekeningen, enz.).

Wie kan aanvragen?

Voor de CAF-lening kunnen alleen degenen die al begunstigde zijn van CAF-rechten dit type krediet verkrijgen. U moet ten minste één kind ten laste hebben of een zwangerschap hebben.

Voor de niet-terugbetaalbare CGOS-lening moet de begunstigde zich eenvoudig in een moeilijke financiële situatie bevinden, ongeacht leeftijd of gezinssituatie. Een commissie bestudeert elk verzoek alvorens te beslissen of deze steun al dan niet wordt verleend, met een maximum van maximaal € 1.100. Niet-terugbetaalbare steun wordt alleen verleend wanneer traditionele steun niet toereikend is om de situatie van het personeelslid in moeilijkheden te verbeteren.

Hoe vraag je hulp aan?

Om contact op te nemen met CAF, is het noodzakelijk om via een maatschappelijk werker te gaan, die per geval zal beoordelen welk huishouden van deze financiële hulp kan profiteren en voor welk bedrag. Het maximale toegekende bedrag is variabel volgens de CIF, maar is over het algemeen minder dan 600 €. Merk op dat deze steun, ook wel "aflossing" genoemd, aan een derde kan worden betaald: dit is vaak het geval wanneer men de niet-terugbetaalbare lening moet gebruiken om een ​​deel of een deel van zijn schulden te betalen.

Een aanvraag kan elke 2 jaar worden overgedaan. Om contact op te nemen met de CGOS, moet u een formulier intrekken van de CGOS-correspondent waarvan u afhankelijk bent.

Zodra het bestand is voltooid en alle gevraagde documenten zijn bijgevoegd om uw situatie te rechtvaardigen, kunt u het terugsturen en wachten op de beslissing van de commissie.

Aanvullende steun voor de niet-terugbetaalbare lening

Het bedrag van de niet-terugbetaalbare lening is zeer beperkt. Om onvoorziene uitgaven het hoofd te bieden, is het meestal het beste om deze hulp aan te vullen met een andere regeling als de behoefte aan financiering groot is.

CAF biedt alle soorten hulp aangepast aan situaties:

  • Mensen zonder inkomen kunnen profiteren van RSA
  • Degenen die een zeer laag activiteitsinkomen ontvangen, krijgen een activiteitenbonus
  • Koppels of alleenstaande ouders met kinderen hebben recht op extra ondersteuning, afhankelijk van hun inkomen
  • Mensen in precaire situaties die geld moeten lenen om essentiële goederen of diensten te financieren, kunnen sociaal microkrediet aanvragen …

Aan de kant van de CGOS bestaat ook hulp voor alle soorten situaties: verandering van gezinssituatie (huwelijk, PACS, geboorte van een kind, overlijden van een familielid) of professional (pensioen, ouderschapsverlof, ziekteverlof). Er kan ook meer conventionele steun worden verleend, zoals in de EG: vakantiecheques, CEER, enz.

Categorie: