Als freelance medewerker hebt u de status van zelf-ondernemer gekozen die uw stappen van creatie en ondernemersmanagement vergemakkelijkt. Elk kwartaal rapporteert u uw inkomsten, waarvan afgetrokken bijdragen, waarvan het percentage afhankelijk is van uw activiteit. Deze uitgaven dienen onder andere om bij te dragen aan de bijdragen van uw toekomstige pensioen. Auto ondernemer en pensioen is hoe het werkt.

Zelf-ondernemer en pensioen: welke bijdragen?

Twee organisaties om het pensioen van zelfondernemers te beheren

Pensioenbijdragen van zelfstandigen zijn verdeeld over twee organisaties, afhankelijk van de aard van de activiteit:

 • Als u gespecialiseerd bent in een ambachtelijke of commerciële activiteit, wordt uw pensioenbijdrage beheerd door het Social Regime of Independents (RSI);
 • Als u daarentegen een liberale activiteit uitoefent, bent u verbonden aan het Interprofessioneel Pensioen- en Ouderdomsverzekeringsfonds (CIPAV).

Een minimale omzet om te behalen

Om in aanmerking te komen voor een ouderdomspensioen gerelateerd aan uw activiteit als zelfstandige, moet u echter een minimale omzet hebben.
Afhankelijk van uw activiteitensector is elk kwart van de bijdrage geldig volgens gedefinieerde drempels:

 • Verkoopactiviteit merchandise: € 5002 verdiend per kwartaal;
 • Diensten geleverd door BIC's: € 2901 per kwartaal;
 • Diensten geleverd door de NCB's en liberale activiteiten: € 2198 per kwartaal.

Wat gebeurt er in geval van cumulatie met een bezoldigde activiteit?

Het is heel goed mogelijk om ouderdomspensioenen te verzamelen uit de bijdragen van uw bezoldigde activiteit en uw activiteit als zelfstandige.
Let op : omdat u met de status van auto-ondernemer maximaal 4 kwartalen per jaar kunt valideren, niet meer.

Op welke leeftijd kunt u uw auto-ondernemer pensioen bereiken?

Net als voor alle andere zelfstandigen, kunt u op 60-jarige leeftijd beginnen met het innen van uw ouderdomspensioen.

Kunnen we als ondernemer beginnen als we met pensioen zijn?

U kunt helemaal aan een zelfstandige activiteit beginnen terwijl u met pensioen bent. Dit is een zeer goede manier om u van extra inkomsten te voorzien. Natuurlijk moet u opletten om de arbeidsvoorwaarden en pensioenen te respecteren.

Welke omzetlimiet voor zelfstandigen?

Als uw pensioen volledig is geliquideerd, hebt u geen omzetlimiet als onderdeel van een zelfstandige activiteit.
Zo nee, drie mogelijke scenario's:

 • Als u vóór de pensionering een particuliere werknemer of ambtenaar in de publieke sector was, ontvangt u een ouderdomspensioen van de CNAV of een andere openbare pensioenregeling. In deze situatie geen limiet voor u; uw zelfstandige gepensioneerde activiteit stelt u ook in staat om nieuwe rechten te openen voor een basispensioen en ook een aanvullend pensioen.
 • U was zelfstandige voor uw pensionering en ontvangt vandaag een ouderdomspensioen van de RSI. Als bijdrage aan de IHR bent u niet onderworpen aan een specifieke beperking door een liberale activiteit te hervatten; Aan de andere kant, als u een ambacht of commerciële activiteit start, mag uw jaarlijkse omzet niet hoger zijn dan 19.308 €, wat de helft van het plafond van de sociale zekerheid is. Uw nieuwe status als zelfstandige leidt niet tot nieuwe pensioenrechten.
 • U oefende vóór uw pensionering een liberale activiteit uit en ontvangt vandaag een ouderdomspensioen van de CIPAV. U kunt een activiteit van ambachtsman, handelaar of industrieel ondernemen zonder omzetbeperking. Aan de andere kant, als u een liberale activiteit hervat, is uw omzet beperkt tot het plafond van de sociale zekerheid, of € 38.616 per jaar. Merk nogmaals op dat uw nieuwe status van zelfstandige ondernemer u geen nieuwe rechten op pensionering biedt.

Om ook te lezen:

 • Liberaal beroep, hoe een krediet te krijgen?
 • Pensioen en belastingen: welke specifieke kenmerken?
 • Vervroegde uittreding: geniet ervan met een gerust hart

Categorie: